Home | English | Nederlands | Deutsch | Français Winkelmandje
Log in

Onderzoeksresultaten

Gedurende de zomermaanden hebben we een aanbieding voor iedereen die geïnteresseerd is in de HeartMath Training voor Professionals. Bij inschrijving voor deze cursus ontvangt u een Inner Balance Trainer of emWave 2 gratis erbij. Deze actie is geldig tot 1 september 2014.

Research studies (zie onderaan deze pagina) tonen aan dat gebruik van de HeartMath technieken kan leiden tot een staat van fysiologische coherentie waarbij er sprake is van een meer efficiënt functioneren van ons zenuwstelsel, hart en vaatstelsel, hormoonbalans en immuunsysteem. Dit uit zich in de praktijk door een hogere prestatievermogen, minder stress, verbeterd welbevinden en emotionele stabiliteit.

 

De krachtige verbeteringen die bereikt worden door toepassing van de HeartMath technieken zijn gebaseerd op meer dan 19 jaar diepgaand onderzoek. De centrale vraag in dit onderzoek was aanvankelijk wat de sleutel is tot hogere prestaties onder stress. Het onderzoek wees uit dat die ligt bij het hart en dat de variabiliteit van het hartritme (HRV) een belangrijke indicator daarbij is. In de loop van het onderzoek bleek de HRV niet alleen van essentieel belang voor het functioneren, ook in gezondheidsopzicht bleek het cruciaal. De hypothese van HRV als marker voor gezondheid en welbevinden wordt in toenemende mate ook door wetenschappers ondersteund, zie ook onderstaande meta-analyse.

A meta-analysis of heart rate variability and neuroimaging studies: implications for heart rate variability as marker of stress and health: Neuroscience and behavioral Reviews 36 (2012)

HeartMath heeft twee zaken onderzocht of laten onderzoeken:

 

 • Verbanden tussen het hart –het lichaam – het brein
 • Technieken om één en ander te beïnvloeden

 

Enkele conclusies:

 

 • Hoge prestaties komen voort uit een optimale balans tussen onze mentale, emotionele en fysiologische gesteldheid.
 • Emotionele stress is waarschijnlijk de grootste oorzaak van achterblijvende prestaties. Stress reductie is de sleutel voor een verbetering van gezondheid en prestatie, alleen ontspanning is daarbij niet genoeg.
 • De werking van ons hart wordt sterk bepaald door onze emoties. Het hart heeft op zijn beurt weer een diepgaand effect op het functioneren van onze cognitieve functie, zoals de helderheid van ons denken, de strategische beslissingen die we nemen en de manier waarop we communiceren.
  • Negatieve emoties zoals frustratie resulteren in een chaotisch hart ritme, wat kan leiden tot verminderd functioneren van het brein (cortical inhibition).
  • Focussen op een positieve emotie leidt tot een harmonisch hartritme, wat resulteert in meer helderheid van denken (cortical facilitation).
 • De verbinding tussen hart en brein kan door de individu beïnvloed worden, resulterend in significante verbeteringen in gezondheid, welbevinden en prestatie.

 In Nederland wordt in toenemende mate ook onderzoek naar HRV en de HeartMath technieken gedaan. Zie oa de volgende documenten over onderzoeken binnen de Rijks Universiteit van Groningen door Margreet Sanders De effecten van gevoelens op hart en hersenen, 2006, Literatuurstudie Hartcoherentie, 2006 en Leeronderzoeksverslag, 2008 door Wessemius en van der Meulen  en Kan Stress verminderen door het toepassen van hartcoherentie, 2009 door Jolant van den Haspel.

 

 

In 2011 is er bij de Universiteit van Utrecht in samenwerking met het Antonius ziekenhuis een Pilotonderzoek naar de effectiviteit van hartritmevariabiliteit-training, 2011 afgerond door Maarten Koller.

 

Binnen Lentis (voorheen GGz Groningen) is de onderzoeksgroep ‘de Middenweg’ actief. Deze groep houdt zich bezig met onderzoek naar Integrale Psychiatrie. Reguliere, complementaire en alternatieve behandelingen kunnen daar deel van uit maken. Onder leiding van Dr. M.T. Appelo (Hoofd wetenschappelijk onderzoek) loopt een aantal onderzoeken, o.a. naar de effectiviteit van hartcoherentie training bij Psychotische stoornissen, 2008 (contactpersoon Drs. B.M.A. Hartogs) en een pilotstudie naar hartcoherentietraining bij studenten met faalangst (contactpersoon Drs. M.N. Oostra).

 

In dit kader willen we het artikel Gezond voelen, 2 jarige pilot in huisartsenkliniek te Utrecht, 2010  ook aanbevelen. Dit is het verslag van een 2-jarige pilot waarin patiënten in de huisartsenkliniek in 5 keer succesvol leren om een patroon van stress, zorgen en fysieke klachten te doorbreken. Samenwerking van Jacqueline van Riet (huisarts) en
Daphne Wiersma (coach hartcoherentie). Doelgroep zijn die patiënten met klachten waarvoor geen medische oorzaak te vinden was. De conclusie is ‘Gezond Voelen’ is een goede interventie om mensen te begeleiden om meer greep te krijgen op hun gezondheid en gevoel van welbevinden. Gezond voelen’ is GG-aanbod, d.w.z. dat het ingaat op gezondheid en gedrag en mensen aanspreekt op hun eigen verantwoordelijkheid voor hun gezondheid en hen hierbij ook ondersteunt. Het mobiliseert de eigen kracht van mensen.

 

Voorbeelden van van een afstudeerscripties:

 

 

Hieronder staan een aantal internationale onderzoeken en/of studies naar gebruik van Hartcoherentietechnieken op onderwerp:

Diabetes

Emotional Self-Regulation Program Enhances Psychological Health and Quality of Life in Patients with Diabetes, McCraty 2000

Hart- en vaatziekten & kanker

A Controlled Pilot Study of Stress Management Training of Elderly Patients With Congestive Heart Failure, Frederic Luskin, in Preventive Cardiology 2002
Lessons from Survivors: The Role of Recreation Therapy in Facilitating Spirituality and Well-Being

Bloeddruk

Maximizing Performance while Reducing Risk
Impact of workplace stress reduction on bloodpressure and emotional health in hypertensive employees, McCraty et al in The Journal of Alternative and Complementary Medicine, Volume 9, Number 3, 2003, pp. 355–369,

HeartMath and Hypertension, mini trial in Arabia, 2010

Coherence: a novel nonpharmacological modality for lowering bloodpressure in hypertensive patients, Global advances in health and medicine May 2012

Depressie & stress

HeartRate Variability Biofeedback for major Depression, Maria Karavidas, PsyD in Biofeedback 2008,Volume 36, Issue 1, pp. 18–21

Afstudeerscriptie: "Kan Stress verminderen door het toepassen van hartcoherentie", Jolant van den Haspel, 2009 

Pilotonderzoek naar de effectiviteit van hartritmevariabiliteit-training, Maarten Koller, 2011

The effect of a biofeedback-based stress management tool on physician stress: a randomized controlled clinical trial, open medicine 2011

Biofeedback Intervention for Stress and Anxiety among Nursing Students: A Randomized Controlled Trial, ISRN Nursing, volume 2012

Treatment of Anxiery and Stress with Biofeedback, Global Advances in Health and Medicine, Volume 1, nr 4, September 2012

A pilot study of heart rate variability biofeedback therapy in the treatment of perinatal depression on a specialized perinatal psychiatry inpatient unit, Archives of Women’s Mental Health , feb 2013,  volume 16.

Effectiveness of emWave biofeedback in improving heart rate variability to and recovery from stress, Appl. Psychophysiol Biofeedback, Jun 2014

Chronische pijn

Non-pharmacological intervention for chronic pain in veterans: a pilot study of heart rate variability biofeedback, berry, et al, Global Advances in Health, March 2014

Onderwijs & cognitieve functies

Facilitating-emotional-self-regulation-in-preschool-children_sept09 

TestEdge® National Demonstration Study 2007
The Garden of the Heart: HeartMath—The New Biotechnology For Treating Children with ADD/ADHD and Arrhythmia
Improving Test-Taking Skills and Academic Performance in High School Students Using HeartMath Learning Enhancement Tools
The Role of the Heart in Learning and Intelligence
Early Childhood Development and Learning:What New Research on the Heart and Brain Tells Us about Our Youngest Children

The effect of HeartMath Techniques on Emotional Intelligence, 2005, Dissertation Sarah Ruth Hake

Coherence training in children with attention-deficit hyperactivity disorder: cognitive functions and behavioral changes  Alternative therapies jul/aug 2010, Lloyd, Brett, Wesnes

Cardiac coherence, cognitive function and enhancing safety performance using the HeartMath system, Yardley-Jones,Wesnes, 2006

Emoties & HRV

The Psysiological and Psychological effects of Compassion and Anger

The Effects of Emotions on Short-Term Power Spectrum Analysis of Heart Rate Variability, McCraty, American Journal of Cardiology, vol 76 1995
The impact of a new Emotiona Self-Management Program on Stress, Emotions, Heart Rate Variability, DHEA and Cortisol, McCraty et al, Integrative Physiological and Behavioural Science 1998, vol 33

The Coherent Heart, Heart–Brain Interactions, Psychophysiological Coherence, and the Emergence of System-Wide Order, Integral review Dec 2009, McCraty et al 

Organisaties en kostenbesparingen

Five Global Companies: Personal & Business Benefits of the Inner Quality Management® Program
The Effect of Employee Self-Management Training on Personal and Organizational Quality
Optimizing Performance in Times of Change
Improving the Bottom-Line
Cost Benefits with HeartMath®

Reformed church of America, analysis of HeartMath experience, nov 2009

Return on investment when implementing the HeartMath System

The Heart of Grinnel: a community wide rural health initiative, Alternative Therapies july/aug 2010

Politie, defensie en gevangenis

New Hope for Correctional Officers: An Innovative Program for Reducing Stress and Health Risks, McCraty 2009, Springer

Health, Performance and Resilience
Impact of the HeartMath Self-Management Skills Program on Physiological and Psychological Stress in Police Officers, 1999
Impact of the Power to Change Performance Program on Stress and Health Risks in Correctional Officers, 2003

Impact of Positive Emotions Enhancement on Physiological Processes and Psychological Functioning in Military Pilots, Captain Kerstin Ferres Saint-Aubin, NATO, 2009

The Investigation of Visual Attention and Workload by Experts and Novices in the Cockpit, 2013

Een kloppend advies, een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen en meningen van politieambtenaren wat betreft het onderdeel hartcoherentie binnen de training Mentale Kracht, Evelyn Cymbaluk, Juni 2014, Scriptie toegepaste psychologie
 

Sport

The effects of Heart Rythm variability biofeedback with emotional regulation on the atlethic performance of women collegiate volleyball players, dissertation Cynthia J. Tanis, 2008

 

Muziek

Samenvatting Onderzoeksrapport Project Peak Performance & Reducing Stage Fright: Implementatie HeartMath Methode bij studenten van het Prins Claus Conservatorium, juni 2010

Implementatieonderzoek HeartMath Methode bij studenten van het Prins Claus Conservatorium, juni 2010

Music structure determines heart rate variability of singers, frontiers in psychology, July 2013

 

Intuitie

The journal of alternative and complementary medicine, volume 10, 2004 "Electrophysiological Evidence of Intuition: Part 1"

The journal of alternative and complementary medicine, volume 10, 2004 "Electrophysiological Evidence of Intuition: Part 2"

 

Kranten- en tijdschriftartikelen over hartcoherentie kunt u hier vinden. 

 

Heart Rate Variability meting en interpretatie

Er wordt veel onderzoek gedaan naar Heart Rate Variability (= HRV) zoals welke behandelmethode beïnvloedt de hartslag variabiliteit op welke wijze.
Uit literatuur van HeartMath blijkt dat een flink aantal factoren van invloed is op de hartslag variabiliteit (= HRV), zoals de leeftijd van de patiënt. Jongere mensen hebben een groter scala aan beat-to-beat variatie dan oudere mensen. Een abnormaal lage HRV, gerelateerd aan de leeftijd van iemand, is een sterke en onafhankelijke voorspeller van toekomstige gezondheidsproblemen.
Daarnaast zijn er omstandigheden van invloed op de HRV die we kunnen beïnvloeden of waar we op zijn minst rekening mee moeten houden als we HRV willen meten en na een interventie opnieuw willen meten om er vervolgens conclusies aan te verbinden.


Daarbij moeten we denken aan:

 

 • Het moment van de dag waarop we meten, de HRV varieert van nature in de loop van de dag en de nacht.
 • Ook de omgeving waarin de HRV geregistreerd wordt, is van invloed op de HRV. Waarbij factoren als praten, koffie drinken en roken uiteraard ook meetellen.
 • Tenslotte heeft de mate van beweging van de patiënt voorafgaand aan de HRV meting, zoals trappen lopen of andere inspannende beweging beinvloeding van de HRV tot gevolg.

 

Als met deze factoren geen rekening wordt gehouden tijdens onderzoek naar de hart ritme variabiliteit en dan conclusies worden getrokken is het waarschijnlijk dat de beïnvloedende factoren het effect van de interventie die men wil onderzoeken overschaduwen (zie ook HRV Measurement and Interpretation).
Mocht u meer vragen hebben kunt u contact opnemen met onze onderzoekscoördinator Dr. Marij Schüsler-van Hees van Heartmath Benelux.

 

Voor meer informatie over de wetenschap achter HeartMath verwijzen we u naar www.heartmath.org waar een zeer uitgebreid overzicht van alle research te vinden is. Onderzoek is oa gepubliceerd in The American Journal of Cardiology, Integrative Phsiological and Behavioral Science en Alternative Therapies. Ook kunt u hier een beknopt overzicht van de HeartMath research downloaden Health Care Impact of HeartMath. Verder kunt u hier het artikel Hartcoherentie bij emotie- en stressmanagement lezen, dit is een leerzaam overzicht wat samengesteld is door Chivo.nl.

 

Mocht u in de Benelux onderzoek willen uitvoeren over dit gebied dan kunt u contact opnemen met Dr. Marij Schüsler-van Hees van Heartmath Benelux.