Opleiding tot HeartMath Therapeut

De opleiding tot HeartMath Therapeut omvat:

 • 4 coachingssessies van een uur waarin uzelf onder begeleiding van een HeartMath coach of therapeut het Werken aan Veerkracht-programma volgt
 • 4 opleidingsdagen met theorie en praktijk
 • Instructie:
  • over het aanleren van de belangrijkste HeartMath-technieken aan  individuele cliënten of patiënten
  • over het gebruik van de emWave® ProPlus technologie in uw praktijk
  • over het 'Werken aan Veerkracht programma'
  • over beoordelingsprotocollen voor Hartslag Variabiliteit (HRV)
 • Een zeer complete map met hand-outs, aanvullende achtergrondinformatie, wetenschappelijke artikelen, werkbladen en beoordelingsprotocollen. NB: Een deel van de cursusmap is in het Engels.
 • Licensering als HeartMath Therapeut  door het afronden van een examen en het uitwerken van een casus
 • 40 uur thuisstudie  door o.a.
  • thuis oefenen van de aangeboden technieken
  • het beschrijven van een casus uit uw praktijk

Didactische werkwijze
De opleiding kent verschillende didactische werkvormen:

 • Instructie: de docent geeft klassikaal instructies over de werking van de biofeedback, de uitleg daarvan aan cliënten en de wijze van begeleiding (coaching). Daarnaast verzorgt de docent korte informatieve lezingen over het autonome zenuwstelsel, het stress-systeem en de wetenschappelijke achtergrond van biofeedback op HRV.
 • Interactie: de door de deelnemers ingebrachte casuïstiek wordt besproken.
 • Opdrachten: de deelnemers krijgen gedurende de opleiding verschillende opdrachten op het gebied van casusbeschrijvingen, presentaties over verschillende onderwerpen, het begeleiden van proef-cliënten en het werken aan stressmanagement-doelen voor zichzelf.
 • Samenwerking: er wordt gewerkt in verschillende groepssamenstellingen aan de hand van verschillende groepsopdrachten.
 • Spelvormen: er wordt gewerkt met rollenspellen waarin de interactie cliënt-therapeut wordt nagebootst.

Toetsing
Op de laatste dag van de opleiding vindt zowel een theoretisch- als een praktijkexamen plaats.
Het theoretisch examen kent 37 multiple-choice en 5 open vragen over de behandelde stof. Het praktijkexamen betreft een demonstratie waarin een deelnemer een deel van het geleerde Werken aan Veerkracht-protocol uitvoert met een cliënt in de vorm van een rollenspel.

Contact- en zelfstudie-uren
De opleiding tot HeartMath Therapeut omvat in totaal 39 contacturen en 48 zelfstudie-uren:

Contacturen:

 • 4 coachingssessies van een uur waarin de deelnemer zelf onder begeleiding van een HeartMath coach of therapeut het Werken aan Veerkracht-programma volgt.
 • 4 opleidingsdagen met theorie en praktijk: Totaal  contacturen 28 uur.

Zelfstudie-uren:

 • Aan de bovengenoemde coachingssessies zijn huiswerkopdrachten gekoppeld. Totaal 8 uur.
 • 40 uur thuisstudie  door o.a.
  • thuis oefenen van de aangeboden technieken.
  • het beschrijven van een casus uit uw praktijk.
  • lesstof voorbereiden en presentaties voorbereiden.

Licentie
Na het succesvol afsluiten van deze opleiding ontvangt u een licentie met toestemming om u te presenteren als gelicenseerd HeartMath Therapeut en kunt u het officiele HeartMath Therapeut logo gebruiken.


HeartMath Resource Center 
Vanaf 1 september 2020 vragen we een jaarlijkse bijscholingsfee van € 120,- waarmee u toegang krijgt tot het HeartMath Resource Center met:

 • recht op korting op HeartMath producten van max 20%
 • recht op een coach-vermelding op de site van HeartMath Benelux
 • toegang tot het HeartMath Benelux Coach forum op Linkedin
 • toegang tot het HeartMath-netwerk van continue opleiding en professionalisering
 • Minimaal 2 maal per jaar een professionaliseringsmiddag

Het is niet verplicht om de jaarlijkse bijscholingsfee te betalen. Wel mist u dan bovengenoemde voordelen.

Voor wie?
Het programma is bestemd voor zorgverleners, zoals arbo-artsen, verpleegkundigen (ook A,B & Z), fysiotherapeuten, diëtisten, (sport)psychologen, (jeugd)psychiaters en psychotherapeuten.

Werkt u in een professionele research omgeving (ook als student) waar HM Therapeut protocollen gebruikt worden als onderwerp van studie? Dan is het HM Therapeut programma een goede voorbereiding.         

Voorwaarden voor de inschrijving

 • U bent in het bezit van een diploma van een zorg-gerelateerde opleiding op minimaal HBO of gelijkwaardig niveau.
 • U heeft de Praktijkopleiding voor zorgprofessionals gevolgd.
 • We gaan ervan uit dat u een laptop met minimaal de emWave Pro (en bij voorkeur de emWave Pro Plus) tot uw beschikking hebt tijdens het opleidingsprogramma. Indien u deze nog niet in uw bezit heeft kunt u deze met een korting van 20% op de standaardprijs bij ons aanschaffen.

Opleider
De opleiding wordt verzorgd door Irmi Klijntunte, psychiater.

Irmi Klijntunte is (kinder- en jeugd)psychiater. Ze heeft een uitgesproken interesse in de samenhang tussen lichaam en geest en de invloed van leefstijl op ziekte en gezondheid. Irmi werkte 5 jaar in Het Behouden Huys, een centrum voor psycho-oncologie, en daarnaast leidde ze gedurende 3 jaar een polikliniek voor patiënten met psychosomatische problemen. Daarnaast is ze medisch adviseur en één van de hoofdopleiders bij HeartMath Benelux, waar ze opleidingen en trainingen verzorgt voor coaches en therapeuten die zich willen bekwamen in stressmanagement door middel van biofeedback op het hartritme. Verbinding, zelfregulatie en balans zijn belangrijke thema’s in haar werkwijze.

Investering

Investering
Kosten training/opleiding (BTW 0%) € 1559.60
Overige kosten * (BTW 21%) € 240.00
BTW 0% € 0.00
BTW 21% € 50.40
Totale prijs
€ 1850.00

*betreft zaalhuur, lunch, koffie/thee en lesmateriaal.

 

Vragen
Voor vragen en/of opmerkingen mailt u naar info@heartmathbenelux.com. Wij nemen dan contact met u op. U kunt ook bellen met HeartMath Benelux via  +31 43 36 55 626.