De opleiding tot HeartMath Therapeut is speciaal ontworpen voor professionals die in de zorg werken. In deze 5 daagse opleiding wordt u opgeleid tot Certified HeartMath®Therapist. De opleiding tot HM Therapeut is goed toepasbaar in de klinische praktijk van therapeuten, artsen, sportpsychologen en psychotherapeuten. Met de beproefde technieken en technologie van HeartMath kunt u uw cliënten of patiënten effectief begeleiden naar een situatie waarin zij meer grip hebben op hun emotionele reacties en zodoende hun stress beter kunnen reguleren.

Als verpleegkundige kunt u de HM Therapeut opleiding gebruiken om patiënten en cliënten om te leren gaan met de psychosociale gevolgen van ziekte en ongemak. Het HM Therapeut programma behandelt de meest recente ontwikkelingen in de neurocardiologie en de fysiologie van stress en coherentie.

 

 

 

Beter stressmanagement, meer grip op emotionele reacties, toegenomen zelfsturing en zelf werken aan veerkracht en gezondheid!

Dat kunt u uzelf en uw cliënten of patiënten leren met behulp van de beproefde technieken en technologie van HeartMath. Het computerprogramma maakt zichtbaar wat de invloed is van stress op het hartritme. Door deze biofeedback is het mogelijk om gericht te oefenen in het aanbrengen van meer harmonie in het hartritme en het doorbreken van stressreacties. Dat leidt tot meer lichamelijke en geestelijke veerkracht en betere prestaties. Dit komt de gezondheid ten goede en kan een waardevolle aanvulling zijn op andere behandelmethoden.

 

Inzicht in het functioneren van het autonome zenuwstelsel.

Het computerprogramma van HeartMath brengt de HartRitmeVariabiliteit (HRV) in beeld, een belangrijke indicator voor het functioneren van het autonome zenuwstelsel en daarmee ook van ziekte en gezondheid. Dankzij de nieuwste versie van de emWave, de emWave Pro Plus, is het nu mogelijk om diverse functionele waarden uit de HRV te bepalen. De resultaten van deze HRV-metingen maken inzichtelijk of die waarden binnen het normale bereik liggen, rekening houdend met leeftijd en geslacht. Deze HRV-metingen kunnen ook worden gebruikt voor het aantonen van het effect van verschillende interventies op het autonome zenuwstelsel en om veranderingen in de HRV over een bepaalde tijdsperiode te registreren.

 

Na het volgen van deze opleiding:

  • weet u hoe hartcoherentie leidt tot zelfregulatie en kent u het belang daar van
  • hebt u voldoende kennis opgedaan over de fysiologie van stress en hartcoherentie
  • kent u het belang van de totaalbenadering van hartcoherentietraining: een benadering gericht op fysiologische, cognitieve, emotionele en gedragsmatige aspecten
  • bent u in staat de emWave- en InnerBalance biofeedback hardware en software te gebruiken
  • hebt u kennis genomen van de wetenschappelijke onderbouwing van de HeartMath methode
  • kunt u de hartcoherentie methode toepassen bij u zelf, bij individuele clienten of patienten of in een groepstherapie, eventueel binnen een therapeutische setting

                             

Locatie & data

Het dagprogramma duurt van 10 tot 17.30 uur. Tijdens de pauze wordt ter plaatse een lunch geserveerd.