Opleiding tot HeartMath Therapeut

Doelgroep
De opleiding tot HeartMath Therapeut is speciaal ontworpen voor zorgprofessionals zoals (arbo) artsen, (jeugd)psychiaters, (sport)psychologen, fysiotherapeuten, psychotherapeuten, verpleegkundigen (ook A,B & Z) en diëtisten.

Doel van de opleiding
In deze 4-daagse opleiding wordt u opgeleid tot HeartMath® Therapeut.  U bouwt voort op de bij de Praktijkopleiding voor zorgprofessionals opgedane kennis en ervaring en leert deze op een dieper en breder niveau toepassen. U leert werken met de emWave ProPlus en ook wordt u opgeleid in het gebruik van het Werken aan Veerkracht protocol.

In de opleiding wordt aandacht besteed aan:

 • Inpassing van HeartMath Interventies in bestaande behandelmethodieken.
  De opleiding biedt een kennismaking met diverse interventietechnieken. Om deze interventies goed over te kunnen brengen is het van belang om de geleerde technieken ook zélf veel te oefenen en toe te passen in het dagelijks leven.
  Dat leidt zowel voor de cliënt als voor de therapeut tot meer lichamelijke en geestelijke veerkracht en betere prestaties. Dit komt de gezondheid ten goede en kan een waardevolle aanvulling zijn op andere behandelmethoden.
   
 • Begeleiding van cliënten door middel van het Werken aan Veerkracht-programma.
  Het Werken aan Veerkracht programma biedt een gevalideerd protocol om met behulp van een werkboek de cliënt in 7 sessies te begeleiden. De cliënt wordt zich bewust van zijn doelen, stressbronnen en energielekken en leert stapsgewijs de HeartMath technieken toepassen en integreren in het dagelijks leven. Huiswerkopdrachten en oefenen zijn belangrijke onderdelen. De cliënt formuleert aan het eind van het traject een actieplan, om zo de behaalde resultaten duurzaam te maken en verder uit te breiden.
   
 • Diagnostiek: Inzicht in het functioneren van het autonome zenuwstelsel.
  Het computerprogramma van HeartMath brengt de Hartritmevariabiliteit (HRV) in beeld, een belangrijke indicator voor het functioneren van het autonome zenuwstelsel en daarmee ook van ziekte en gezondheid. Dankzij de nieuwste versie van de emWave, de emWave Pro Plus, is het nu mogelijk om diverse functionele waarden uit de HRV te bepalen.
  De resultaten van deze HRV-metingen maken inzichtelijk of die waarden binnen het normale bereik liggen, rekening houdend met leeftijd en geslacht. Deze HRV-metingen kunnen ook worden gebruikt voor het aantonen van het effect van verschillende interventies op het autonome zenuwstelsel, en om veranderingen in de HRV over een bepaalde tijdsperiode te registreren.

Na het volgen van deze opleiding:

 • bent u in staat om cliënten te begeleiden met het  'Werken aan Veerkracht programma'
 • weet u hoe biofeedback op het hartritme kan bijdragen aan zelfregulatie op fysiologisch, cognitief, emotioneel en gedragsmatig niveau
 • hebt u voldoende kennis opgedaan over de fysiologie van stress en de wetenschappelijke onderbouwing van HRV en de HeartMath methode
 • bent u in staat de emWave- en InnerBalance biofeedback hardware en software met uw cliënten te gebruiken
 • kunt u de methode toepassen bij uzelf, bij individuele cliënten of in een groepstherapeutische setting
 • hebt u inzicht in de mogelijkheden van diagnostiek met behulp van HRV-assessment

Locatie & data
Het dagprogramma duurt van 10 tot 17.30 uur. Tijdens de pauze wordt ter plaatse een lunch geserveerd. Er is geen diner en overnachting voorzien. Mocht u vooraf of achteraf toch willen overnachten dan vragen we u contact op te nemen met ons kantoor via info@heartmathbenelux.com of (31)43-3655626.

NB: de opleiding tot HeartMath Therapeut kan alleen gevolgd worden nadat u de Praktijkopleiding voor zorgprofessionals gevolgd heeft. Ook is een goede kennis van de Engelse taal aan te bevelen omdat een deel van het opleidingsmateriaal Engelstalig is.

Datum(s) Locatie Taal
02-11-2021
2, 16 en 30 november en 14 december 2021
Hilversum Nederlands