Zelfregulatie van stress en veerkracht door patienten en hulpverleners

Steeds meer professionals in de zorg werken met de HeartMath zelfregulatie methode. Deze workshop is speciaal bedoeld voor huisartsen en praktijkondersteuners om de HeartMath methodiek beter te leren kennen en praktisch toe te passen  Ook gaan we uitgebreid in op de wetenschappelijke achtergrond van de HeartMath Methode.

Achtergrond
Het percentage patiënten in de huisartspraktijk dat moet leren leven met een chronische ziekte is hoog en neemt toe. Daarnaast zijn veel klachten en ziekten in de huisartspraktijk stress gebonden. Dat heeft te maken met de wijze waarop mensen met de soms alledaagse zorgen omgaan en onze hedendaagse leefstijl. In zekere zin kan chronisch ziek zijn ook worden opgevat als een vorm van permanente stress.  
Ook blijkt uit diverse onderzoeken dat veel huisartsen zelf onder chronische stress lijden. Op 15 maart 2018 verscheen het LHV rapport "Meer tijd voor de patiënt" . Onderzoeksbureau Newcom concludeert daarin dat de kwaliteit van de huisartsenzorg onder druk staat door de alsmaar toenemende werkdruk bij huisartsen. Twee derde vindt werkdruk te hoog Noodzakelijke werkzaamheden krijgt 65 procent van de huisartsen niet af in de reguliere werktijd. De werkdruk geeft spanning en legt ook druk op het privéleven.  Een kwart geeft bovendien aan zelf  'aan zijn taks' te zitten als gevolg van de hoge werkdruk.

HeartMath methode
De HeartMath programma’s zijn gericht op behoud van veerkracht door zelfregulatie, Daarbij staan de thema’s lichaamsbewustzijn en emotieregulatie centraal. Veel veerkracht/energie wordt immers verloren op het emotionele vlak. Tijdens dit programma worden de deelnemers zich er bewust van hoe ze omgaan met stress en in welke mate ze hun veerkracht reguleren. Ook leren ze hoe ze zich in een meer optimale toestand kunnen brengen. Naast psychologische technieken maakt de HeartMath methode daarbij gebruik van biofeedback op de hartritmevariatie als vorm van directe terugkoppeling, De emWave® en Inner BalanceTM technologie geeft direct terugkoppeling over het effect van emoties op het hartritme. De effecten van diverse interventietechnieken zijn direct merkbaar, zichtbaar en meetbaar. Een waardevolle investering met een langdurig rendement.

Na het volgen van deze workshop

  • heeft u basiskennis opgedaan over de fysiologie van stress en veerkracht en de effecten daarvan op het hartritme
  • bent u zich meer bewust van uw lichaam en emoties
  • kent u enkele technieken waarmee u uw lichaamsbewustzijn kunt trainen en het contact met uw emoties kunt vergroten.
  • heeft u inzicht in uw eigen HRV en kent u mogelijkheden om dit middels oefening te verbeteren en daarmee uw veerkracht te vergroten
  • kent u het verschil tussen hartfrequentie (HF), hartritmevariabiliteit (HRV) en hartcoherentie (HC) en de praktische betekenis hiervan
  • weet u hoe biofeedback op HRV kan bijdragen aan dit  lichaamsbewustzijn en zelfregulatie
  • heeft u inzicht in de effecten van ademhaling en emotie op de mate van coherent zijn en hoe dat in de HRV biofeedback zichtbaar is
  • heeft u inzicht in de wijze waarop de programma’s van HeartMath Benelux worden ingezet binnen de gezondheidszorg. 

Locatie & data

De workshop duurt van 13.30 tot 17.30 uur.

Deze workshop is ook opgenomen in het bijscholingsaanbod van DOKh (Stichting Deskundigheidsbevordering en Ondersteuning Kwaliteitsbeleid Huisartsenpraktijken Noordwest-Nederland). DOKh organiseert onafhankelijke (geaccrediteerde) nascholingen voor zorgverleners in de eerstelijn.

De workshop is eveneens onder de titel “Veerkracht!” opgenomen in het cursusaanbod van de LHV Academie, het nascholingsinstituut van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Nascholing vindt plaats in het Domus Medica te Utrecht.

Voor wie?
Het programma is in eerste instantie bestemd voor huisartsen en praktijkondersteuners maar zeker ook aan te raden voor andere zorgverleners, zoals arbo-artsen, verpleegkundigen (ook A,B & Z), fysiotherapeuten, diëtisten, (sport)psychologen, (jeugd)psychiaters en psychotherapeuten op HBO + werk en denkniveau.

Na het volgen van deze workshop kan worden doorgestroomd naar de Opleiding tot HeartMath Therapeut. Het volgen van de HeartMath Basis is dan niet meer noodzakelijk.

Accreditatie
Deze workshop is met 3 punten geaccrediteerd voor artsen (KNMG/GAIA) en voor praktijkondersteuners (POH-GGZ en POH-Somatiek).

Trainers
Robert Erdbrink, directeur HeartMath Benelux en HeartMath therapeut en groepstrainer.
Hans Hoogervorst huisarts en HM therapeut en groepstrainer in de veerkrachtwerkplaats ( www.deveerkrachtwerkplaats.nl ).  

Investering

Investering
Kosten training/opleiding (BTW 0%) € 215.00
Overige kosten * (BTW 21%) € 24.79
BTW 0% € 0.00
BTW 21% € 5.21
Totale prijs
€ 245.00

*betreft zaalhuur, koffie/thee en lesmateriaal.

U ontvangt na afloop het boek Hartcoherentie-de kracht van emoties en een kortingsbon met 10% korting op onze HeartMath biofeedback apparatuur.
 
Vragen
Voor vragen en/of opmerkingen mailt u naar info@heartmathbenelux.com. Wij nemen dan contact met u op. U kunt ook bellen met HeartMath Benelux via  +31 43 36 55 626.