Fysio opleiding

De rol van stress bij het ontstaan, in standhouden en verergeren van lichamelijke en psychische klachten wordt steeds meer (h)erkend. Ook in de fysiotherapie is er steeds meer oog voor het belang van stressmanagement technieken, zowel in het kader van preventie als van ondersteuning van de behandeling.


Een wetenschappelijk goed onderbouwde stressmanagement methode is biofeedback op de hartritme variabiliteit, ofwel hartcoherentie training. De hartritme variabiliteit (HRV) is een indicator voor het functioneren van het hart en het autonome zenuwstelsel. Een verminderde HRV duidt op een verminderde vitaliteit en een vergrootte kans op gezondheidsproblemen. Door middel van biofeedback is het mogelijk om zowel de kwantiteit van de HRV als de kwaliteit ervan te verbeteren. Het hartritme wordt harmonieus, ofwel coherent, en dit heeft een positief effect op het functioneren van lichaam en geest (R.McCraty e.a. The Effects of Emotions on Short-Term Power Spectrum Analysis of Heart Rate Variability, Am. Journal of cardiologie,1995,nov nr 15, pag 1089-1093).


Enkele domeinen waarbinnen hartcoherentietraining reeds succesvol wordt toegepast:

 

  • Chronische (rug)pijn
  • Psychosomatiek
  • COPD, Obesitas en hartklachten
  • Revalidatie
  • Oncologie
  • (Top)sport
  • Bekkenbodem problematiek
  • Onbegrepen lichamelijke klachten.

 

'Wij gebruiken Hartcoherentietraining als module binnen de pijnrevalidatiebehandeling van mensen met (dreigend) chronische pijnklachten aan het houding- en bewegingsapparaat. Hartcoherentietraining wordt op indicatie als middel voor stressreductie en emotieregulatie ingezet binnen de acceptatiegerichte benadering, met als doel het optimaliseren van zelfregulatie.'

Bert Hofstra, Fysiotherapeut Pijnrevalidatie, HeartMath coach en groepstrainer 

Centrum voor Revalidatie UMCG locatie Beatrixoord.

 

Over de succesvolle toepassing van de HeartMath technieken binnen de afdeling chronische pijnbestrijding bij het UMCG in Groningen is in oktober 2014 een artikel verschenen genaamd Heart Coherence Training Combined with Back School in Patients with Chronic Non-specific Low Back Pain: First Pragmatic Clinical Results. De onderzoekers vinden in deze studie onder 170 patiënten ‘level C’ bewijs, dat HeartMath training effectief is bij de behandeling van patiënten met lage rugpijn. U kunt dit artikel hier downloaden.

 

Recent Nederlands onderzoek in het Gemini ziekenhuis in Den Helder, liet een verbeterde wondgenezing zien onder invloed van hartcoherentie. Zie ook de volgende afstudeerverslagen en publicaties over gebruik van Hartcoherentie training binnen de fysiotherapie en osteopathie:

 

 

 

Door middel van deze biofeedback methode kan de fysiotherapeut zijn patiënt meer lichaamsbewustzijn laten ervaren en zelfregulatiestrategieën aanleren, die bevorderend werken op herstelprocessen. De patiënt leert zijn gedrag, zowel intern fysiologisch als extern naar zijn omgeving, in positieve zin te veranderen.

 

‘Drukte, stress en daardoor te weinig tijd is de dagelijkse praktijk voor zorgverleners. De HeartMath methode helpt je om rust en passie terug te brengen in je werk. Simpel, effectief en oplossingsgericht.’
Dr. Jaap van den Heuvel,
Voorzitter Raad van Bestuur, Reinier de Graaf ziekenhuis, Delft.

 


Inhoud:
Naast de basis HeartMath vaardigheden zoals die ook in de gebruikelijke training voor professionals aandacht krijgen zal de nadruk specifiek liggen op mogelijkheden deze technieken binnen het fysiotherapeutisch handelen te integreren. Tijdens de cursus wordt theorie afgewisseld door vaardigheidstraining in kleine groepjes met biofeedbackapparatuur. In algemene zin is hartcoherentie training toepasbaar bij de aanwezigheid van negatieve invloeden van stress op:


• het bewegend functioneren
• een vegatieve disbalans
• het herstel van blessures.

Aangezien stress bij een groot aantal chronische klachten een rol speelt zal er een breed toepassingsgebied zijn. Biofeedback apparatuur maakt het tevens mogelijk om objectief meetbare fysiologische behandeldoelen te stellen.

Als bijkomend verschijnsel wordt ook de stressfysiologie en het welzijn van de fysiotherapeut door deze training in gunstige zin beïnvloed.

 

U kunt de brochure hier downloaden.

 

De totale huiswerkbelasting voor deze training bedraagt zo'n 8 uur, deze bestaat uit het vooraf lezen van het schriftelijk materiaal dat u voor de training ontvangt en het huiswerk na het eerste blok.

 

De trainers zijn:
Ewold de Maar (Hoofdtrainer blok 1), Irmi Klijntunte (Psychiater) en Wim Gijzen (Fysiotherapeut, blok 2) .

 De training is inclusief lunch en één overnachting met diner en ontbijt.

 

 

De Driedaagse training voor Fysiotherapeuten wordt centraal in het land in Hilversum gegeven (conferentiecentrum de Hoorneboeg).

 

Er geldt een minimaal aantal van 10 en een maximum aantal van 20 deelnemers. De cursus bestaat uit 20 contacturen en 6 uren zelfstudie. In de tussenliggende periode wordt aan zelfstudie en een huiswerkopdracht gewerkt die tijdens de terugkomdag kort gepresenteerd wordt.

 

NB: deze training is momenteel alleen op aanvraag beschikbaar voor groepen van minimaal 10 deelnemers.

 

Het volledig volgen van de cursus en het uitvoeren van de presentatie wordt afgesloten met een certificaat van deelneming.

NB: voor deelname aan deze training gaan we ervan uit dat u in het bezit bent van een emWave Pro en/of emWave2 en hier ook zelf mee geoefend hebt. Mocht u al enige ervaring hebben in het werken met cliënten, dan is dat een voordeel.

U kunt zich opgeven voor een training via ons elektronische inschrijfformulier of door contact op te nemen met ons kantoor via met ons kantoor op info@heartmathbenelux.com of  043-3655626.