Privacyverklaring

In deze privacyverklaring legt HeartMath Benelux BV, gevestigd aan de Op de Locht 31 te Bunde (6241NR) uit welke persoonsgegevens HeartMath Benelux verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

Algemeen
HeartMath Benelux respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.heartmathbenelux.com, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan HeartMath Benelux  worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van HeartMath Benelux te maken hebben. HeartMath Benelux houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

HeartMath Benelux legt in het kader van haar dienstverlening bepaalde gegevens vast. Deze worden alleen gebruikt voor specifieke doeleinden en de bijbehorende administratie. De gegevens worden beveiligd tegen inbreuk door derden.

HeartMath Benelux bewaart persoonsgegevens zolang als nodig is voor het verlenen van haar diensten en zolang als de wet dat verplicht. Na deze termijn worden de gegevens vernietigd.

HeartMath Benelux verwerkt gegevens wanneer iemand op haar website een account aanmaakt ivm een bestelling, zich registreert als klant,  zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, gebruikmaakt van haar diensten, of anderszins contact opneemt. HeartMath Benelux verwerkt ook persoonsgegevens van cliënten van professionals, die namens HeartMath Benelux een coach of trainingtraject uitvoeren.

Medewerkers van HeartMath Benelux raadplegen persoonsgegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. ICT-leveranciers onderhouden en beheren de informatievoorziening. Een extern administratiekantoor verzorgt de boekhouding. Verder worden de noodzakelijke technische en fysieke beveiligingsmaatregelen getroffen. Wanneer het – ondanks deze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot persoonsgegevens, dan meldt HeartMath Benelux dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij sommige apparatuur die wij verkopen wordt de mogelijkheid geboden gegevens op te slaan in de HeartCloud. De HeartCloud wordt beheerd door HeartMath USA en voldoet ook aan de AVG (zie privacy policy HeartMath USA).

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze webwinkel te faciliteren, het inloggen op onze website te vergemakkelijken uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties vertonen aan u. Deze cookies kunt u centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Uw rechten
Als HeartMath Benelux de gegevens met uw toestemming heeft verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. HeartMath Benelux vraagt ook om uw toestemming, voordat ze uw gegevens beschikbaar stelt aan derden.

U heeft recht op inzage in uw gegevens. U kunt hierover met ons contact opnemen via het contactformulier op onze site www.heartmathbenelux.com. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, dan heeft u het recht om deze door HeartMath Benelux te laten corrigeren of te laten verwijderen. Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek. In zo’n geval zullen we dat met redenen omkleed laten weten.

Klachten
Heeft u klachten over de wijze waarop HeartMath Benelux uw gegevens behandelt? Neem dan contact met ons op. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mei 2021