Onderwijs en Jeugdzorg

In toenemende mate wordt de HeartMath methodiek gebruikt in het onderwijs, zowel voor leraren als voor leerlingen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar. De nieuwe integratiemethode van sociaal emotioneel leren met intellectueel leren.

Hieronder vindt u een aantal studies naar de invoering van hartcoherentie op basisonderwijs en voortgezet onderwijs:

De eindconclusie van deze laatste randomized controlled trial studie: The results suggest that the intervention (hartcoherentietraining- note redactie) offers a physiologically based program to improve cognitive functioning in children with ADHD and improve behaviors that is appropriate to implement in a school environment.

Ook in Nederland wordt er de laatste jaren steeds meer wetenschappelijke aandacht besteed aan hartcoherentie training. In dit kader is de Masterthesis psychologie van Jolant van den Haspel, die in 2009 haar onderzoek afrondde met de vraag Kan stress verminderen door het toepassen van hartcoherentie bij de moeders van onrustige kinderen?’ interessant. Veertien langdurig gestreste moeders van ADHD-, PDD-NOS-, autistische of andere onrustige kinderen hebben aan dit onderzoek meegedaan. Het onderzoek laat zien dat een korte periode (2 weken) met weinig training (4 sessies van een half uur) en een geringe hoeveelheid huiswerk (5 keer een halve minuut per dag) voldoende is om de fysiologische ‘avoidance’ toestand van stress te kunnen veranderen in de richting van ‘approach’ met positieve gevolgen voor het lichamelijke, emotionele en cognitieve ‘overall’ stressniveau. Een potentieel indirect effect van de meer ‘approach’ gerichte toestand van de moeders is tevens merkbaar in de thuissituatie, waar het aantal driftbuien van de onrustige kinderen is afgenomen.

Op het Gymnasium het Juvenaat heeft onderwijstrainer Nuray Stadt het volgende onderzoek gedaan bij klas 2 gymnasiumleerlingen: Is hartcoherentie een geschikte techniek voor stressvermindering bij 2e jaars gymnasiasten? De leerlingen waardeerden de training met gemiddeld een 8,2 en 95% van hen zegt hartcoherentietraining aan te raden aan andere kinderen.
Graag wijzen we u ook op het boekje Using emWave Technology with children with ADHD van Jeff Goelitz dat hier gratis te downloaden is.

In maart 2012 heeft de Instelling Combinatie Jeugdzorg een subsidie gekregen van de Provincie Noord-Brabant in het kader van de Subsidieregeling Innovatiefonds Jeugdzorg. Het bedrag zal besteed worden om in totaal 27 medewerkers op te leiden om de hartcoherentiemethodieken breed in te kunnen zetten binnen de organisatie. Behandelcoördinator en psychloog Vera van Lieshout ligt dit verder toe in het artikel Hartcoherentie bij behandeling van trauma- en hechtingsproblemen.

Eind 2012 blijkt dat dit project onder leiding van de Beverwijkse Hartcoherentie trainer Wim Gijzen en Jos Stor-Reuling, de Trots op Trofee 2012 heeft gewonnen. Het jury rapport vermeldt dat de Combinatie Jeugdzorg de eerste jeugdzorginstelling in Nederland is die haar professionals traint in deze methodiek. Hoewel nog erg in het beginstadium, lijkt hartcoherentie een bijdrage te kunnen leveren aan de zorg en behandeling van kinderen die gemakkelijk en toegankelijk is en dichtbij de leefwereld van de cliënt ingezet kan worden. De brede toepasbaarheid van de methodiek, zowel in de behandeling van kinderen als in de begeleiding van ouders en beroepskrachten is veelbelovend aldus het juryrapport. In het kader van innovatie en creativiteit en het zoeken naar behandelalternatieven voor kinderen en hun omgeving, waar mogelijk ook in hun eigen omgeving, is het project ‘Hartcoherentie’ een echte koploper.

In Nederland is er o.a. ook onderzoek gedaan naar faalangst onder musici:

Implementatieonderzoek HeartMath Methode bij studenten van het Prins Claus Conservatorium, juni 2010


Kinder- en jeugd programma’s
Wij bieden voor verschillende leeftijdscategorieën aangepaste programma's aan die verzorgd worden door een door ons opgeleide en gelicenceerde coach, bijvoorbeeld voor 3-6 jarigen (Early HeartSmarts), 6-12 jarigen (HeartSmarts/Test Edge) of voor 13-18 jarigen (Green Dot/Test Edge) . Ook individuele training van kinderen of tieners is mogelijk met voor hun leeftijd aangepast materiaal.

                     

Op de onderstaande links staan een aantal voorbeelden van materiaal dat speciaal ontwikkeld is voor gebruik met kinderen in verschillende leeftijden. Het materiaal is beschikbaar via onze gecertificeerde Onderwijs Coaches:

Vrijdagochtend 21 januari 2011 hebben de kinderen van De Zeearend in Beverwijk, met het oplaten van ruim 100 Hart Ballonnen het officiële startsein gegeven van het Hartcoherentie programma “Wijs met je Hart”. Na een succesvolle pilot in 2010 van één groep van deze school voor speciaal basisonderwijs, gaan nu 5 andere groepen ook drukte in hun hoofd te lijf met wijsheid vanuit hun hart. 251TVproducties maakte de volgende videoreportage:

Wijs met je hart.
Wijs met je hart

Dickenson, een leerling (12 jaar) van onderwijs coach Nuray Stadt heeft geleerd hoe in hartcoherentie te komen en vertelt:

"Ik zat op de bank en was heel druk, spring, spring, zingen, zingen, en toen werden m’n ouders er niet echt goed van, maar vonden het alleen een beetje storend en toen even later ging ik rustig zitten en deed: ‘5 sec in en 5 sec uit’ en ja toen was ik rustig."
Dickenson Hilaire Eekman