Leer werken met de HeartMath methode vanuit een therapeutisch perspectief
Voor effectieve interventies en intensieve begeleiding
 

Specialisatie tot HeartMath Therapeut

De specialisatie tot HeartMath Therapeut is speciaal ontworpen voor zorgprofessionals zoals (arbo-) artsen, (jeugd-) psychiaters, (sport-) psychologen, fysiotherapeuten, psychotherapeuten, verpleegkundigen (ook A,B & Z) en diëtisten.

In deze 3-daagse opleiding word je opgeleid tot HeartMath® Therapeut.  Je bouwt voort op de bij de Praktijkopleiding voor zorgprofessionals en Opleiding tot Heartmath Coach opgedane kennis en ervaring en leert deze op een dieper en breder niveau toepassen. 

NB: deze specialisatie wordt momenteel opnieuw opgezet dus onderstaande tekst is niet meer helemaal aktueel. 

 
 

In de opleiding wordt aandacht besteed aan:

 • Inpassing van HeartMath interventies in bestaande behandelmethodieken.
  De opleiding biedt een kennismaking met diverse interventietechnieken. Om deze interventies goed over te kunnen brengen is het van belang om de geleerde technieken ook zélf veel te oefenen en toe te passen in het dagelijks leven. Dat leidt zowel voor de cliënt als voor de therapeut tot meer lichamelijke en geestelijke veerkracht en betere prestaties. Dit komt de gezondheid ten goede en kan een waardevolle aanvulling zijn op andere behandelmethoden.
   
 • Begeleiding van cliënten door middel van het Werken aan Veerkracht-programma.
  Het Werken aan Veerkracht programma biedt een gevalideerd protocol om met behulp van een werkboek de cliënt in 7 sessies te begeleiden. De cliënt wordt zich bewust van zijn doelen, stressbronnen en energielekken en leert stapsgewijs de HeartMath technieken toe te passen en te integreren in het dagelijks leven. Huiswerkopdrachten en oefenen zijn belangrijke onderdelen. De cliënt formuleert aan het eind van het traject een actieplan, om zo de behaalde resultaten duurzaam te maken en verder uit te breiden.
   
 • Diagnostiek: inzicht in het functioneren van het autonome zenuwstelsel.
  Het computerprogramma van HeartMath brengt de hartritmevariabiliteit (HRV) in beeld, een belangrijke indicator voor het functioneren van het autonome zenuwstelsel en daarmee ook van ziekte en gezondheid. Dankzij de nieuwste versie van de emWave, de emWave Pro Plus, is het nu mogelijk om diverse functionele waarden uit de HRV te bepalen.
  De resultaten van deze HRV-metingen maken inzichtelijk of die waarden binnen het normale bereik liggen, rekening houdend met leeftijd en geslacht. Deze HRV-metingen kunnen ook worden gebruikt voor het aantonen van het effect van verschillende interventies op het autonome zenuwstelsel, en om veranderingen in de HRV over een bepaalde tijdsperiode te registreren.
 
 
Na het volgen van deze opleiding:
 • ben je in staat om cliënten te begeleiden met het Werken aan Veerkracht programma
 • weet je hoe biofeedback op het hartritme kan bijdragen aan zelfregulatie op fysiologisch, cognitief, emotioneel en gedragsmatig niveau
 • heb je voldoende kennis opgedaan over de fysiologie van stress en de wetenschappelijke onderbouwing van HRV en de HeartMath methode
 • ben je in staat de emWave- en Inner Balance biofeedback hardware en software met je cliënten te gebruiken
 • kun je de methode toepassen bij jezelf, bij individuele cliënten of in een groepstherapeutische setting
 • heb je inzicht in de mogelijkheden van diagnostiek met behulp van HRV-assessment
Na het volgen van deze opleiding:
 • ben je in staat om cliënten te begeleiden met het Werken aan Veerkracht programma
 • weet je hoe biofeedback op het hartritme kan bijdragen aan zelfregulatie op fysiologisch, cognitief, emotioneel en gedragsmatig niveau
 • heb je voldoende kennis opgedaan over de fysiologie van stress en de wetenschappelijke onderbouwing van HRV en de HeartMath methode
 • ben je in staat de emWave- en InnerBalance biofeedback hardware en software met je cliënten te gebruiken
 • kun je de methode toepassen bij jezelf, bij individuele cliënten of in een groepstherapeutische setting
 • heb je inzicht in de mogelijkheden van diagnostiek met behulp van HRV-assessment
 

De opleiding tot HeartMath Therapeut omvat:

 • 3 opleidingsdagen met theorie en praktijk
 • instructie:
  • over het aanleren van de belangrijkste HeartMath technieken aan  individuele cliënten of patiënten
  • over het gebruik van de emWave® ProPlus technologie in je praktijk
  • over het 'Werken aan Veerkracht programma'
  • over beoordelingsprotocollen voor hartritmevariabiliteit (HRV)
 • licensering als HeartMath Therapeut door het afronden van een examen en het uitwerken van een casus
 • 40 uur thuisstudie door o.a.:
  • thuis oefenen van de aangeboden technieken
  • het beschrijven van een casus uit je praktijk
 
 

Licentie

Na het volgen van deze opleiding ontvang je een licentie met toestemming om je te presenteren als gelicenseerd HeartMath Therapeut en kun je het officiële HeartMath Therapeut logo gebruiken.


 
 

HeartMath Resource Center

Als HeartMath Therapeut krijg je toegang tot het HeartMath Resource Center met:

 • recht op korting op HeartMath producten van max. 20%
 • recht op een therapeut- en coachvermelding op de site van HeartMath Benelux
 • toegang tot het HeartMath Benelux Coach forum op Linkedin
 • toegang tot het HeartMath netwerk van continue opleiding en professionalisering
 • minimaal vier maal per jaar een gratis professionaliseringsmiddag

Je hebt gratis toegang tot 1 september. Daarna vragen we een jaarlijkse bijscholingsfee van € 120,-. Deze zetten we in voor het organiseren van professionaliseringdagen, intervisie en netwerkbijeenkomsten. Het is niet verplicht om de jaarlijkse bijscholingsfee te betalen. Je mist in dat geval bovengenoemde voordelen.

 
 

Didactische werkvormen

 • Instructie: de docent geeft klassikaal instructies over de werking van de biofeedback, de uitleg daarvan aan cliënten en de wijze van begeleiding (coaching). Daarnaast verzorgt de docent korte informatieve lezingen over het autonome zenuwstelsel, het stress-systeem en de wetenschappelijke achtergrond van biofeedback op HRV.
 • Interactie: de door de deelnemers ingebrachte casuïstiek wordt besproken.
 • Opdrachten: de deelnemers krijgen gedurende de opleiding verschillende opdrachten op het gebied van casusbeschrijvingen, presentaties over verschillende onderwerpen, het begeleiden van proef-cliënten en het werken aan stressmanagement-doelen voor zichzelf.
 • Samenwerking: er wordt gewerkt in verschillende groepssamenstellingen aan de hand van verschillende groepsopdrachten.
 • Spelvormen: er wordt gewerkt met rollenspellen waarin de interactie cliënt-therapeut wordt nagebootst.

Toetsing

Op de laatste dag van de opleiding vindt zowel een theoretisch- als een praktijkexamen plaats.

Het theoretisch examen kent 37 multiple-choice en 5 open vragen over de behandelde stof. Het praktijkexamen betreft een demonstratie waarin een deelnemer een deel van het geleerde Werken aan Veerkracht-protocol uitvoert met een cliënt in de vorm van een rollenspel.

Contact- en zelfstudie-uren

De opleiding tot HeartMath Therapeut omvat in totaal 21 contacturen en 48 zelfstudie-uren:

Contacturen:

 • 3 opleidingsdagen met theorie en praktijk: Totaal  contacturen 21 uur

Zelfstudie-uren:

 • Aan de bovengenoemde coachingssessies zijn huiswerkopdrachten gekoppeld; totaal 8 uur
 • 40 uur thuisstudie  door o.a.
  • thuis oefenen van de aangeboden technieken
  • het beschrijven van een casus uit jouw praktijk
  • lesstof voorbereiden en presentaties voorbereiden

Voor wie?

Het programma is bestemd voor zorgverleners, zoals (arbo-) artsen, (jeugd-) psychiaters, (sport-) psychologen, fysiotherapeuten, psychotherapeuten, verpleegkundigen (ook A,B & Z) en diëtisten.

Werk je in een professionele research omgeving (ook als student) waar HeartMath Therapeut protocollen gebruikt worden als onderwerp van studie? Dan is het HeartMath Therapeut programma een goede voorbereiding.

Voorwaarden voor de inschrijving

 • je bent in het bezit van een diploma van een zorggerelateerde opleiding op minimaal HBO of gelijkwaardig niveau
 • je hebt de Praktijkopleiding voor zorgprofessionals en de Opleiding tot HeartMath Coach gevolgd
 • we gaan ervan uit dat je een laptop met minimaal de emWave Pro tot je beschikking hebt tijdens het opleidingsprogramma; indien je deze nog niet in je bezit hebt kun je deze met een korting van 20% op de standaardprijs bij ons aanschaffen
 • ook is een goede kennis van de Engelse taal aan te bevelen omdat een deel van het opleidingsmateriaal Engelstalig is

Opleiders

De opleiding wordt verzorgd door Irmi Klijntunte, psychiater.

 

Irmi Klijntunte is (kinder- en jeugd) psychiater. Ze heeft een uitgesproken interesse in de samenhang tussen lichaam en geest en de invloed van leefstijl op ziekte en gezondheid. Daarnaast is ze medisch adviseur en één van de hoofdopleiders bij HeartMath Benelux.

Locatie & data

Het dagprogramma duurt van 10 tot 17.30 uur. Tijdens de pauze wordt ter plaatse een lunch geserveerd. Er is geen diner en overnachting voorzien. Mocht je vooraf of achteraf toch willen overnachten dan vragen we je contact op te nemen met ons kantoor via info@heartmathbenelux.com of (31)43-3655626.

Investering

Investering
Kosten training/opleiding (BTW 0%) € 1559.60
Overige kosten * (BTW 21%) € 240.00
BTW 0% € 0.00
BTW 21% € 50.40
Totale prijs
€ 1850.00

*betreft zaalhuur, lunch, koffie/thee en lesmateriaal.

Vragen

Voor vragen en/of opmerkingen mail je naar info@heartmathbenelux.com. Wij nemen dan contact met je op. Je kunt ook bellen met HeartMath Benelux via  +31 43 36 55 626.