HeartMath Therapeut opleiding Veel gestelde vragen

Vragen en Antwoorden over het HeartMath® Therapeut programma

 

Heb ik het HeartMath Therapeut programma nodig om mijn cliënten of patiënten in de HeartMath technieken en technologieën te onderwijzen­?

Het ontwerp van onze producten is gebaseerd op zelf-educatie en eenvoud in gebruik.  De draagbare emWave ®en de desktop versie hebben verschillende  functies die de instructie van de Quick Coherence ® techniek vereenvoudigen.  De Quick Coherence ®techniek is de meest basale techniek  van het HeartMath systeem waarmee je coherentie opbouwt.

Veel professionals in de gezondheidszorg gebruiken de HeartMath technologie (zoals de emWave producten) om hun cliënten of patiënten te laten zien hoe effectief stressreductie is met het HeartMath Systeem. Maar er zijn veel meer klinische toepassingen die met een specifiek instructieprotocol en/of een combinatie van verschillende HeartMath technieken effect sorteren.

De  informatie en training die in HMI is opgenomen, komt niet voor in een ander HeartMath-programma. Naast het kunnen gebruik van onze emWave technologie in een klinische omgeving, bevat dit programma specifieke protocollen ter instructie van de vijf kerntechnieken van HeartMath die leiden tot inzicht in en sturing van emoties. Het HM Therapeut programma bevat ook blijvende ondersteuning van de HeartMath staf voor klinische en technische vragen.

Na het afronden van de cursus kun je kiezen voor certificering. Degene die dat wil en vervolgens aan de voorwaarden van certificering voldoet, ontvangt een certificaat dat de status als gecertificeerd HM Therapeut beoefenaar bevestigt.

 

Waarom moet ik de voorwaarden tekenen zoals die in de Letter of Agreement staan?

Door het volgen van de HM Therapeut cursus heb je de toestemming van HeartMath om de vertrouwelijke informatie, processen en materialen uit het programma, waarop copyright rust, te gebruiken. The Agreement is de belangrijkste manier waarop HeartMath de standaard en het niveau van het programma kan behouden. The  Agreement bepaalt wat er voor en door beide partijen afgesproken is over het beschikbaar gestelde materiaal en informatie en is het bewijs dat je door HeartMath getraind bent in het HM Therapeut programma.

 

Wat betekent ” individuele instructie”?

De HM Therapeut protocollen zijn ontworpen voor  gebruik in de klinische omgeving en daarmee ter behandeling van individuele patiënten en cliënten. Het HM Therapeut programma is niet ontworpen voor gebruik buiten de klinische of therapeutische omgeving, zoals voor publieke workshops, lezingen, conferenties cursussen etc. Hier hebben wij andere programma’s voor met elk hun eigen, unieke, processen en richtlijnen.

Bij sommige klinische toepassingen is groepstherapie een belangrijk behandelmethode. De groepstherapie is daarom wel onderdeel van de individuele instructie en HMI heeft daar dan ook specifieke protocollen voor. Het gebruik van het HM Therapeut programma buiten de klinische omgeving kan in sommige gevallen toegestaan worden, maar dit is ter beoordeling van de Directeur van HeartMath Benelux.

 

Waarin verschilt  HM Therapeut van het oude 1:1 Provider programma?

Het 1:1 Provider programma staat open voor professionals met een andere achtergrond dan de gezondheidszorg. De therapeutische toepassingen van het HeartMath system komen er niet in voor noch hoef je een professional uit de gezondheidszorg te zijn. Providers werken vooral buiten de klinische of therapeutische omgeving, tenzij ze een achtergrond in de gezondheidszorg hebben. 1:1 Providers hebben een licentie waarmee ze individuele HeartMath coaching  geven in de andere markten. Denk aan levenscoach, professionele ontwikkeling, stressmanagement training, sportprestaties, etc.

De HM Therapeut opleiding is duidelijk academischer, omvat diepgaande wetenschappelijke informatie en specifieke begeleidingsprotocollen. HM Therapeut richt zich op de klinische toepassing  van de HeartMath technieken en technologieën met daarnaast nog de mogelijkheid tot certificering.

 

Wat kost de HM Therapeut cursus?

De cursusprijs van HMI is € 2950,- incl BTW.  Aan vrijwilligers die werken met achterstandspopulaties kunnen beurzen toegekend worden. Uw contactpersoon bij HeartMath Benelux weet of u hieraan voldoet.

 

Hoe schrijf ik me in voor de cursus?

Vul het on-line inschrijfformulier in en verstuur het. HeartMath Benelux zal u een e-mail sturen met informatie over de vervolgstappen. Uw inschrijving is pas definitief na het betalen van het inschrijfgeld.  Drie weken voor de aanvang van de cursus dient het volledige bedrag betaald te zijn. Na ontvangst van het inschrijfgeld zal het cursusmateriaal verstuurd worden.

 

Kan ik HeartMath producten doorverkopen?

Veel professionals uit de gezondheidszorg willen hun cliënten en patiënten de HeartMath technologie kunnen leveren. Het is mogelijk een reseller’s account aan te maken waardoor je korting krijgt op een scala aan producten, waaronder de emWave technologie. Neem voor meer informatie contact op met Heartmath Benelux: M: info@heartmathbenelux.com of T: 043-36 55 626.

 

Krijg ik automatisch korting op HeartMath producten?

Met zekere regelmaat geeft HeartMath speciale kortingen aan professionals uit de gezondheidszorg. Als deelnemer van de opleiding tot HM Therapeut, krijg je hier automatisch melding van, tenzij je je afmeldt. Een andere mogelijkheid is het openen van een reseller’s account.

 

Is er sprake van extra afdrachten, zoals royalties?

Nee, er worden geen extra bedragen, toeslagen of royalties opgelegd. Alleen als je kiest voor de drie jaar geldige certificering wordt een klein bedrag voor verlenging gerekend.

 

Wanneer is de volgende serie?

Bekijk het schema hier: HeartMath Trainingsagenda

 

Wat gebeurt er als ik met de cursus stop?

Bij annulering tot zes weken voor de aanvang van de training is 10% van de cursusprijs verschuldigd. Bij annulering binnen zes tot vier weken voor de aanvang van de training is 25% van de cursusprijs verschuldigd en bij annulering binnen vier tot twee weken voor aanvang wordt 50% in rekening gebracht. Daarna wordt het volledige bedrag gefactureerd.

 

Ik kies voor certificering, wat hoort er dan in de klinische gevalsanalyse te staan?

Kandidaten  voor certificering moeten hun beheersing van de HM Therapeut opleidingsstof en de HM Therapeut processen tonen door een rapport in te leveren met een klinische gevalsbeschrijving die relevant is voor de praktijk van de kandidaat.

 

Criteria voor de gevalsanalyse

De gevalsanalyse is een beschrijvend rapport van de diagnose, het behandelplan en de behandelwijze van één specifieke cliënt dan wel patiënt en bevat:

  1. Een beschrijving van de aanwezige problemen of uitdagingen met vermelding van elke observatie die het gebruik van HM Therapeut als behandeling ondersteunt.
  2. Een beschrijving van de uitgangssituatie
  3. De doelen van je patiënt of cliënt
  4. Je beweegreden voor de gekozen HeartMath Interventie techniek of protocol
  5. Het plan dat je patiënt volgt en uitvoert om de, coherentie vergrotende, technieken in de vingers te krijgen en in het gewone leven toe te passen.
  6. De gebruikte methodologie waarmee het proces van de cliënt geobserveerd, beoordeeld en gestuurd  is om de aangegeven behandeldoelen te bereiken.
  7. Een beschrijving van de manier  waarop de cliënt of patiënt holistisch op het behandelplan reageerde.
  8. Een hoofdstuk met zelfevaluatie, waarin het proces van de professional in het persoonlijke en/of professionele  gebruik van de HeartMath technieken beschreven dan wel bediscussïeerd wordt. Ook wordt weergegeven welke  inzichten of belangrijke concepten uit het HM Therapeut programma geleerd zijn.