Ons verhaal

HeartMath is in 1991 ontstaan vanuit een diepe wens om zorg te dragen voor mens en planeet. De Amerikaanse oprichter Doc Childre voorzag dat het hart een doorslaggevende rol zou krijgen in het reguleren van emoties en begon met Hoofd Onderzoek Rollin McCraty een zoektocht naar de precieze werking. Ze ontdekten het belang van coherentie in de hartritmevariabiliteit.

Om hun bevindingen zichtbaar en begrijpelijk te maken ontwikkelden ze biofeedback-apparatuur en werd het doen van structureel wetenschappelijk onderzoek een belangrijke bedrijfsdoelstelling.

Doc Childre is een visionair die ook nu nog vanuit zijn barn op het terrein van Heartmath USA in California zijn team inspireert. Hij zegt dat de opkomst van meer hartbewustzijn of hartintelligentie een van de belangrijkste aspecten is binnen de huidige ontwikkelingen. Toegang krijgen tot hartintelligentie is nodig om de snelheid van de persoonlijke en planetaire veranderingen te managen terwijl je vervullende levenservaringen creëert

In onderstaande video geven zes collega's van HeartMath USA een inkijkje in wat hun missie voor hen betekent. Met dit filmpje ervaar je het hart van HeartMath.

 


HeartMath Benelux is de officiële vertegenwoordiging van HeartMath in de Benelux en in 2005 opgericht door Rob Erdbrink om het gebruik van HeartMath technieken in Nederland, België en Luxemburg te bevorderen en een platform te bieden voor alle gebruikers.

 

HeartMath Benelux verzorgt in-company trainingen voor bedrijven, open workshops en train de trainer opleidingen.
Ook is er een uitgebreid netwerk van meer dan 550 gecertificeerde HeartMath Coaches en 110 HeartMath Groepstrainers verspreid over het hele land.

HeartMath Benelux heeft sinds 2012 al meer dan 60.000 agenten van de Nationale Politie getraind op het gebied van Mentale Weerbaarheid (zie HeartMath officiële partner van de Politieacademie). Verder trainen we voor Shell, Unilever, Philips, DSM, het Ministerie van Economische Zaken en vele andere organisaties. Zowel het individuele HeartMath Veerkracht Programma als de HeartMath  groepstraining Vergroot je veerkracht, verminder je stress! zijn opgenomen in het PRESENT pakket en het  LIVVIT pakket van Zilveren Kruis. Zie hier onze evaluatie over 2022.

HeartMath Benelux heeft een toegangsovereenkomst met de UWV (Inkoopkader Scholingdiensten 2021). Dat betekent dat onze opleidingen in principe 100% vergoed worden voor mensen die door het UWV naar werk begeleid worden.

HeartMath Benelux staat ingeschreven in het Register van het CRKBO. In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

We zullen steeds samenwerken met organisaties en coaches om de voordelen van hartcoherentie onder de aandacht te brengen en zo een bijdrage te leveren tot vermindering van stress en verhoging van de kwaliteit van leven voor iedereen.