Nieuwsarchief: Nieuwsbrief mei 2010


1. HeartMath nu ook in het onderwijs
2. HeartMath in de verslavingszorg
3. HeartMath in het nieuws
4. Beurzen & congressen
5. Onderzoek:  HeartMath en podium angst
6. Onderzoek: Early Heart Smarts Programma
7. Producten
8. Cursusnieuws

1.  HeartMath nu ook in het onderwijs

Vanaf 1 april 2010 heeft HeartMath Benelux ook de exclusieve licentie voor de Benelux om trainingen te geven aan onderwijsinstellingen en leraren op te leiden voor het begeleiden van kinderen met de HeartMath methodiek.


Tot enkele jaren geleden had het Algemeen Pedagogisch Studie Centrum (APS) de licentie voor het geven van HeartMath binnen het onderwijs. Onder de namen Hart-Brein leren en Hart Focus is HeartMath op meerdere scholen geïntroduceerd. Daarna heeft het bedrijf Hart Focus een korte tijd een deellicentie gehad en vanaf 1 april 2010 valt onderwijs nu geheel onder de verantwoordelijkheid van HeartMath Benelux.

In de praktijk betekent dit dat we nu ook materiaal beschikbaar gaan stellen voor toepassing binnen het onderwijs. Daarnaast starten we een opleiding  die volledig ontworpen  is voor  mensen die werken  met kinderen in het onderwijs en in de jeugdzorg. In deze 8-daagse opleiding  leert u achtereenvolgens:

  • Hoe u uw eigen hartcoherentie kunt inzetten om uw persoonlijke effectiviteit te verbeteren
  • Hoe u hartcoherentie-technieken individueel en in groepen met kinderen kunt inzetten
  • Te werken  met speciaal voor kinderen geschreven protocollen (o.a. werkboeken)
  • Hoe u docenten en jeugdhulpverleners kunt leren om de HeartMath-programma’s in te zetten


Deze opleiding start op 7 december 2010 en bestaat uit drie blokken. Data en verdere informatie zullen binnenkort op de website geplaatst worden.

2. HeartMath in de verslavingszorg

In samenwerking met de internationale instelling voor verslavingszorg Solutions wordt er een programma ontwikkeld wat speciaal gericht is op mensen met verslavingsproblemen. Het programma is zowel bruikbaar in de klinische verslavingszorg als in de aftercare. Binnen het Solutions Center zijn een aantal therapeuten opgeleid tot HeartMath 1:1-trainer. Meer informatie over dit programma kunt u verkrijgen bij Ewold de Maar, 06-41528134.

3. HeartMath in het nieuws

In het Noord-Hollands dagblad is onlangs een leuk artikel verschenen over een jonge docent die HeartMath toepast op zijn school. Het artikel heet Weer ontspannen naar school.

Verder beschrijft Cardioloog Prof. Dr. Leo Hofstra zijn ervaringen met Hartcoherentie in de Chapeau van april 2010. Het stuk heet Stress, de schrik slaat om het hart en hij wordt hierin begeleid door Coach en HeartMath Provider Frits Vissers.

In februari j.l. verscheen in de Telegraaf een artikel over Provider Jarco Zavrel die Neurofeedback en Hartcoherentie in zijn behandelingen combineert. Het artikel heet TV heeft weer scherp beeld.

Sinds kort zijn er op onze website ook gratis engelstalige Webinars te downloaden. Deze gaan over verschillende onderwerpen variërend van praktische thema’s zoals “Stopping Emotional Eating” en “Solutions for sleeping disorders”, tot de wetenschap achter HeartMath. U vindt deze webinars hier.

Verder heeft NOVA een aflevering gewijd aan de GGZ Lentis en hoe deze instelling onderzoek doet naar en alternatieve behandelingen inzet voor depressies. Nova spreekt met behandelaars en patiënten. U kunt deze aflevering hier bekijken.

4. Beurzen & congressen

Op 10 juni a.s. organiseert de bekende sportpsycholoog Rico Schuijers een congres/masterclass/diner onder de naam Protasksummit met o.a. hockeycoach Marc Lammers. Rico zal in de masterclass o.a. uitleggen hoe hij met de emWave werkt en wat dat met sporters doet.

5. Onderzoek: HeartMath en podium-angst

Op het Prins Claus Conservatorium in Groningen heeft, onder auspiciën van het lectoraat Lifelong Learning in Music & the Arts,  een onderzoek plaats gevonden naar podiumangst bij muziekstudenten. Het onderzoek bestond uit twee delen. Het eerste deel bevatte een literatuuronderzoek naar de kenmerken, de oorzaken en de aanpak van podiumangst.
De uitkomsten van het literatuuronderzoek zijn de basis geweest voor de keuze van de HeartMath methode als behandelmethode om de stressklachten bij een zestal vrouwelijke studenten van de afdeling Klassieke Muziek te verminderen.

Gekozen is voor de HeartMath methode omdat die inspeelt op alle componenten van podiumangst – fysiologische, cognitieve, emotionele en gedragsmatige – en de bronnen in kaart brengt die de stress bij de individuele studenten veroorzaken. Voor deze studenten is een standaard trainingsprogramma aangepast en vervolgens getest.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de HeartMath methode effectief is bij studenten met podiumangst.   Bovendien zijn de aangeleerde Heartmath technieken te integreren met de muzikale activiteiten van de studenten. Informatie over dit onderzoek kunt u verkrijgen bij Ewold de Maar, 06-41528134. U kunt het onderzoek hier downloaden.

6. Onderzoek: Early Heart Smart programma

Het Instituut van HeartMath voerde in 2006 en 2007 samen met het Salt Lake City school district een onderzoek uit naar het effect van het Early HeartSmarts (EHS) programma.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de vroege ontwikkeling van emotieregulerende technieken substantieel kan bijdragen aan de verbetering van aandacht, geheugen, begrip, redeneervaardigheden, creativiteit en taakuitvoering bij volwassenen en kinderen.

Onderzoekers komen tot een percentage van 30% preschool kinderen uit lagere sociaal-economische gezinnen die niet de benodigde sociaal-emotionele vaardigheden hebben voor school. Om kort te gaan is voor jonge kinderen aan het begin van hun opleiding (onderwijs) het tekort aan sociaal-emotionele vaardigheden vaak een onoverkomelijke handicap. Om dit probleem voor jonge kinderen op te lossen ontwikkelde het Instituut van HeartMath een interventie programma (EHS) met als speciaal doel kinderen van 3 tot 6 jaar uit te rusten met de fundamentele sociaal-emotionele vaardigheden voor school.

Wat opvallend is in dit onderzoek,  is dat deze resultaten duidelijk laten zien dat deze heel jonge kinderen sociaal-emotionele competenties aan kunnen leren, kunnen vasthouden en kunnen gebruiken.

U kunt dit onderzoek hier downloaden.

Mocht u in Nederland of België onderzoek willen uitvoeren op het gebied van Hart Ritme Variabiliteit en Hartcoherentie dan kunt u contact opnemen met onze onderzoekscoördinator Marij Schüsler. Meer informatie vindt u ook op onze research pagina.

7. Producten: Early Heart Smarts

In de webwinkel hebben we nu ook een categorie genaamd HeartMath voor kinderen. Helaas zijn de producten nog niet in het Nederlands vertaald maar we hebben ervoor gekozen ze wel al beschikbaar te stellen.

Heartmath heart smarts

8. Cursusnieuws

Voortaan bieden we op verschillende plaatsen in Nederland een gemakkelijke manier om kennis te maken met Hartcoherentie. In deze HeartMath Introductie Seminars krijgt u inzicht in de de theorie van Hartcoherentie en met audiovisueel materiaal worden de toepassingen en effecten zichtbaar. Met de emWave® apparatuur wordt gedemonstreerd hoe emoties uw hartcoherentie beïnvloeden en hoe u daar zelf sturing aan kunt geven. U maakt kennis met de basistechnieken om hartcoherentie te bereiken en wat u geleerd heeft kunt u direct toepassen.
 
Heartmath emWave Desktop
 
Dit Seminar wordt regelmatig en op meerdere locaties in Nederland gehouden en zijn van 20.00-22.00 uur. De kosten zijn 35 euro per persoon.
Ook bieden we voor gevorderde Heartmath gebruikers een verdiepingsworkshop aan, genaamd de HeartMath Integratie Workshop. Deze verdiepingsworkshop is bedoeld voor hen die reeds ervaring hebben met het toepassen van de HeartMath technieken, bijvoorbeeld doordat ze de Heartmath Solution, het Stress Reductie Programma of het Peak Performance Programma hebben gevolgd. De eerste HeartMath Integratie workshop vindt plaats op zaterdag 9 oktober te Hilversum.

De eerstvolgende Tweedaagse training voor Professionals is op 12 en 13 oktober 2010 en daarna op 14 en 15 december 2010.

De eerstvolgende Licentietraining HeartMath 1:1 Provider is op 7 en 8 september 2010 met vervolgdag op 2 november.

Voor meer informatie over onze trainingen en trainingsdata: Zie Overzicht van onze trainingen of agenda.