Nieuwsarchief: Nieuwsbrief April 2014


 1. HeartMath in het nieuws
 2. Toenemende complexiteit en stress in de zorg
 3. Psychologische stress verhoogt het risico op hart- en vaatziekten
 4. HeartMath in de sport
 5. HeartMath ook in 2014 vergoed binnen de Hogescholen
 6. HeartMath Benelux nu ook op Facebook
 7. Onderzoek
 8. Producten
 9. Cursusnieuws


1. HEARTMATH  IN HET NIEUWS

 

In het Vakblad voor de Natuurgeneeskundige 01 Jan/feb 2014 stond een artikel genaamd: Het hart, meer dan alleen een mechanische pomp.

Cardioloog Joel Kahn demonstreert op de TV zender Fox de nieuwe Inner Balance Trainer (zie 7 amazing facts about the hearts control of the brain)


2. TOENEMENDE COMPLEXITEIT EN STRESS IN DE ZORG

 

In het Medisch contact van februari 2014 is een artikel verschenen genaamd ‘Even coherent worden’. Het artikel beschrijft:

 

“De zorg is complex, de druk hoog en stress onvermijdelijk. De tijd dat je als arts de ‘king’ was is voorbij”.

 

Een aantal medisch specialisten heeft daarom het “Platform voor Enthousiasme en Compassie in de Zorg’ opgericht. Het doel van dit platform is om dokters en verpleegkundigen met alle veranderingen te leren omgaan, dit gebeurt o.a. door middel van antistress workshops voor specialisten en aiossen. Deelnemers krijgen bijvoorbeeld les in hartcoherentie door oud-chirurg Piet Leguit.

 

Cardioloog Jos Widdershoven, die gespecialiseerd is in de relatie tussen psyche en hart, is ook voor zijn patiënten geïnteresseerd in de verschillende technieken. ‘Ik heb Amerikanen dit (note redactie: hartcoherentietraining) al op vliegvelden zien doen, met een apparaatje gekoppeld aan hun iPad. Even coherent worden zeggen ze dan’.

 

De volgende twee RCT onderzoeken onder artsen en verplegend personeel laten zien hoe effectief hartcoherentietraining kan zijn om stress te reduceren:

 

 

HeartMath Benelux biedt verschillende mogelijkheden om u en uw personeel te trainen in hartcoherentie. Daarbij raden we ons Hart voor de zorg groepsprogramma van harte aan, dit is een training van in totaal 4 dagdelen gericht op medewerkers in de zorg. U kunt onze brochure hier downloaden.

 

Hart voor de zorg werkboek

Meer weten?
Neem dan contact op met gezondheidszorgcoordinator Greet Veneman via greet.veneman@heartmathbenelux.com of 0627412781. Meer informatie over onze onderzoeksresultaten kunt u hier vinden.


3. PSYCHOLOGISCHE STRESS VERHOOGT HET RISICO OP HART- EN VAATZIEKTEN

 

Op de site www.medicalfacts.nl kwamen we onderstaand bericht tegen:


Chronische psychologische stress draagt bij aan het ontstaan en voortduren van hart- en vaatziekten. Daarnaast verhoogt acute psychologische stress het risico op bepaalde acute hart- en vaataandoeningen bij mensen met extra gevoeligheid op dit gebied. Dit wordt geconcludeerd in het rapport Stress en hart- en vaatziekten van De Hart &Vaatgroep en de Hartstichting. Dit rapport, waar deskundigen op het gebied van cardiologie, psychologie, epidemiologie, psychiatrie, klinische genetica en psychofysiologie aan hebben meegewerkt, biedt een actueel overzicht van de kijk van de wetenschap op het nog onderschatte thema stress.

 

Hartstichting

In dit rapport wordt vooral de nadruk gelegd op een direct lichamelijk verband tussen stress en hart- en vaatziekten. Drs. Jos van Erp, psycholoog bij De Hart&Vaatgroep/de Hartstichting legt uit: “Veel mensen piekeren over spannende gebeurtenissen. Dit soort gedachten veroorzaken lichamelijke reacties; de bloeddruk gaat omhoog, de hartslag wordt sneller en de spieren spannen zich aan.” In het rapport worden deze verbanden beschreven. Piekeren of tobben lijkt een belangrijke motor te zijn achter chronische lichamelijke  stressreacties. Hiernaast zijn er duidelijke aanwijzingen dat acute psychologische stress, zoals heftige angst, via een toegenomen werkdruk op het hart en een toename van stresshormonen invloed heeft op het ontstaan van bepaalde hartaandoeningen.


Een ander belangrijk aspect is de psychologische stress als gevolg van  een hart- of vaatziekte. Bij mensen met een hart- of vaataandoening komen meer stress-gerelateerde aandoeningen, zoals angst- en depressiestoornissen voor dan bij de gemiddelde Nederlandse bevolking. Hart- en vaatpatiënten met stress-gerelateerde aandoeningen hebben een verminderde kwaliteit van leven, meer moeilijkheden met het aanpassen van leefstijl en een verhoogd risico op een nieuwe hartaandoening of verergering van de klachten. Eén van de adviezen in het rapport is om een cursus stressmanagement aan te bieden aan mensen met een hart- of vaataandoening (en hun partners) die na het afronden van de medische behandeling nog veel stress ervaren.


Daarom is het interessant te vermelden dat het onafhankelijke onderzoeksbureau Soffos onlangs een evaluatie van  459 stress management interventies door HeartMath Coaches heeft afgerond met als slotconclusie dat de  cliënten gemiddeld genomen wezenlijk zijn verbeterd door het Stress Reductie Programma van HeartMath.

 

4. HEARTMATH IN DE SPORT

 

Ook in de sport wordt steeds meer gebruik gemaakt van Hartcoherentietraining om stress te verminderen en daarmee de prestatie te verhogen. Daarom zijn er ook steeds meer trainers en sportcoaches die met onze methode werken.

Een prominent voorbeeld hiervan is de bekende Zwitserse ex Profvoetballer Alain Sutter (bekend van o.a. Bayern München en het Zwitserse nationale team), die kort geleden zijn opleiding tot HeartMath Coach heeft afgerond bij onze zusterorganisatie Cardiac Coherence GMBH. (zie Duitstalige video).

 

Op onze site vindt u een hele reeks van verschillende sporters die vertellen hoe ze de HeartMath technieken gebruiken om hun prestatie te bevorderen.


Meer weten?
Neem dan contact op met onze sport coördinator, de heer Roel Zijlstra op roel.zijlstra@heartmathbenelux.com of 0642972315.


5. HEARTMATH OOK IN 2014 VERGOED BINNEN HOGESCHOLEN


Het HeartMath Stress Reductie Programma is ook in 2014 weer opgenomen in het LIVVIT pakket van Achmea Zilveren Kruis.

 

AchmeaZilveren kruis
   
LIVVIT is een samenhangend geheel van diensten, trainingen en cursussen voor werknemers binnen Hogescholen, gericht op het structureel terugdringen én voorkomen van verzuim.


Zowel het individuele HeartMath Stress Reductie Programma als de HeartMath  groepstraining Peak Performance worden beiden, inclusief emWave2, 100% vergoed.


Een evaluatie over de trajecten die we in 2013 voor Achmea hebben uitgevoerd laat de volgende conclusies zien:


Voor de groep als geheel verbeteren alle aspecten van stress die gemeten zijn met behulp van de stress-REM. De stress-REM (Stress-Reductie Effect Meting) meet de begrippen: Psychisch welbevinden, Sociaal welbevinden. Gezondheid, Coping, Time management, Cognitie, Emotie, Gedrag en Fysiek welbevinden.

 

 • Zowel uit de ingevulde Stress REM vragenlijst als uit de persoonlijke evaluaties blijkt dat het SRP een zinvolle en effectieve interventie is die door de cliënten zeer gewaardeerd wordt.
 • Het kunnen hanteren van stress en emoties heeft een positieve uitwerking op het welzijn van de cliënt.
 • De grootste winst wordt gehaald op het aspect psychisch welbevinden.
 • De cliënten geven aan dat de inhoud van het programma goed aansluit bij het doel van hun traject (4,57 op een schaal van 5)
 • De cliënten geven aan dat het programma het waard was om tijd in te steken (4,86 op een schaal van 5)
 • Het programma wordt door de deelnemers met gemiddeld een 8,93 beloond

 

Meer weten?
Neem dan contact op met onderwijscoordinator Wim Gijzen via wim.gijzen@heartmathbenelux.com of 0620692347.

 
6. HEARTMATH BENELUX NU OOK OP FACEBOOK

 

HeartMath Benelux is nu ook op Facebook (HeartMath Benelux) te vinden, neem eens een kijkje op onze pagina.

 

Facebook


7. ONDERZOEK

 

In het tijdschrift Archives of Women’s Mental Health , Feb 2013,  volume 16 is een studie verschenen genaamd A pilot study of heart rate variability biofeedback therapy in the treatment of perinatal depression on a specialized perinatal psychiatry inpatient unit.

 

Gebruik van HeartMath biofeedbackapparatuur en technieken resulteerde bij de patiënten die leden onder zware perinatale depressie in een significante verbetering op alle meetinstrumenten met de grootst e verbetering op de State Trait Anxiety Inventory (STAI). De meeste deelneemsters gaven aan ook na afloop van de studie gebruik te blijven maken van de geleerde technieken.

 

Een ander interessant onderzoek dat in 2009 door Jolant van de Haspel binnen de Universiteit van Groningen werd gedaan betrof hartcoherentietraining aan veertien langdurig gestreste moeders van ADHD-, PDD-NOS-, autistische of andere onrustige kinderen. Het onderzoek gaf de volgende conclusie:

 

Na het volgen van de vier trainingen met het huiswerk is een verhoogde hartcoherentie aantoonbaar na twee weken. Niet alleen de verhoogde hartcoherentie, maar ook de significante verbetering van andere variabelen op fysiologisch, lichamelijk, emotioneel en cognitief gebied tonen aan dat het trainingstraject geleid heeft tot stressvermindering. Een potentieel indirect effect van de meer approach gerichte toestand van de moeders is merkbaar in de thuissituatie, waar het aantal driftbuien van de onrustige kinderen is afgenomen. Volgens informatie van de moeders in een follow-up vragenlijst kunnen zij de hartcoherentie twee maanden na de laatste training nog toepassen in stressvolle situaties.

 

Dit onderzoek laat zien dat een korte periode (2 weken) met weinig training (4 sessies van een half uur) en een geringe hoeveelheid huiswerk (5 keer een halve minuut per dag) voldoende is om de fysiologische avoidancetoestand van stress te kunnen veranderen in de richting van ‘approach’ met positieve gevolgen voor het lichamelijke, emotionele en cognitieve ‘overall’ stressniveau.


8. PRODUCTEN

 

Verheugd kunnen we melden dat we enkele speciale aanbiedingen aan ons assortiment hebben toegevoegd. Tegen een sterk gereduceerd tarief kunt u het emWave 2 Pakket of het emWave Coherence Systeem Pro Maxi bestellen op onze site. Deze pakketten bevatten 3x de emWave 2, eventueel in combinatie met de emWave Pro, en zijn uitermate geschikt voor professionals of gezinnen die meerdere emWave 2 toestellen in gebruik willen hebben.

 

emWave pakket        emWave pro maxi
                                                      


9. CURSUSNIEUWS

 

Wilt u ook HeartMath coach worden?
We hebben nu tijdelijk een speciaal tarief voor de opleiding tot HeartMath coach. Als u voor 1 juli 2014 zowel de Training voor Professionals als de Licentie Training HeartMath Coach boekt, kunt u gebruik maken van speciale actievoorwaarden. In plaats van de volledige prijs van € 2925.- betaalt u nu maar € 2500.- in totaal, voor beide trainingen. Deze prijs is exclusief accommodatiekosten.

 

De eerstvolgende Licentietraining HeartMath 1:1 Provider is op 17 en 18 juni 2014 met vervolgdag op 1 juli 2014.

 

De eerstvolgende Tweedaagse training voor Professionals vindt plaats op 9 en 10 september 2014 te Hilversum.

 

De licentieopleiding voor Groepstrainers vindt komend jaar plaats op 28 t/m 30 oktober 2014 (blok 1) en blok 2 op 24 t/m 25 november 2014.

 

De eerstvolgende HeartMath Solution vindt plaats op 21 mei 2014 met vervolgdag op 4 juni 2014 in Antwerpen.

 

De eerstvolgende Licentieopleiding voor Onderwijs en Jeugdzorg zal starten op 12 september 2014.

 

Graag willen we u als laatste wijzen op de mogelijkheid om tegen geringe kosten kennis te maken met de HeartMath technieken. Het HeartMath Introductie Seminar wordt op meerdere plaatsen in Nederland gegeven,  is altijd ‘s avonds van 20.00-22.00 uur en kost slechts 35 euro.

 

Als laatste zijn er verschillende gratis HeartMath webinars (Engelstalig) te volgen.