Nieuwsarchief: Nieuwsbrief September 2014


1. HeartMath medeoprichter Howard Martin geeft een workshop in Nederland
2. HeartMath in het nieuws
3. HeartMath in twee nieuwe films
4. Elke dag een koude douche nemen om jouw veerkracht te verhogen?
5. HeartMath in de Zorg
6. Onderzoek
7. Evaluatie van HeartMath training binnen de Nederlandse politie
8. Cursusnieuws


1. HeartMath medeoprichter Howard Martin geeft een workshop in Nederland
Wij bieden u een unieke kans om HeartMath medeoprichter Howard Martin mee te maken. Howard geeft in Baarn op 7 oktober a.s. een workshop genaamd Rewriting your future: the science of heart-connected living. U kunt zich inschrijven via de website.

 

Howard Martin

 

2. HeartMath in het nieuws
In Management Team is een artikel verschenen genaamd Stress te lijf? Kijk eens naar je hartcoherentie waarin verschillende managers uit bedrijfsleven en een zorginstelling vertellen wat hartcoherentietraining voor hen heeft betekend.

Op Stressplein.eu staat het artikel hartcoherentie bij emotie- en stressmanagement door gelicenseerd HeartMath onderwijs en Jeugdzorg trainer Anita Breetveld-Boots.


Het artikel Closing the gap between heart and brain, Rewire me, June 20 2014 betreft een interview met HeartMath Research Director Rollin McCraty.

 

Op 12 december 2014 vindt het landelijk congres van NLCoach plaats. HeartMath Benelux groepstrainer en sport coördinator Roel Zijlstra zal daar 2x een workshop van 75 minuten geven met als onderwerp: Hartcoherentie in de sport: Stress en toppresteren zijn 2 kanten van 1 medaille.


3. HeartMath in twee nieuwe films

Graag wijzen we u op twee nieuwe en inspirerende films waar HeartMath aan mee heeft gewerkt:

 

The Power of the Heart
The Power of the Heart brengt de kracht, de wijsheid, de liefde en de intelligentie van ons hart op een volkomen vernieuwende wijze onder de aandacht. Wat hebben Paulo Coelho, Isabel Allende, Eckhart Tolle, Deepak Chopra, Neale Donald Walsch en Maya Angelou met elkaar gemeen? Ze onderkennen de noodzaak van het luisteren naar je hart. Auteur Baptist de Pape sprak met hen en nog vele anderen. Hij creëerde een boek en een gelijknamige film met een verrassende wetenschappelijke en spirituele onderbouwing dat aan het begin staat van een onstuitbare internationale beweging: laat je hart je gids zijn. Vind je ware potentie en je geluk, leef dichter bij je intuïtie. Zie trailer van deze film. Het boek verschijnt op 7 oktober bij Kosmos uitgevers (ISBN 9789021557854).

 

Power of the Heart


Sacred Journey of the Heart:
Deze film met o.a. Gregg Braden, Joe Dispenza en HeartMath’s Deborah Rozman en Rollin McCraty gaat over oude wijsheden en moderne wetenschap rondom het hart. De film heeft reeds verscheidene prijzen gewonnen, zie trailer.

 

4. Elke dag een koude douche nemen om jouw veerkracht verhogen?
 In het zeer leerzame artikel Track your HRV to boost adaptive reserves beschrijft blogger en onderzoeker Todd Becker hoe je aan de hand van hartritmevariabiliteit (HRV) jouw veerkracht kan aflezen. Ook onderzoekt hij wat bij hem wel en niet werkt om zijn veerkracht tegen psychische en fysieke stress te verhogen. Hij legt op eenvoudige wijze uit wat HRV is en doet verschillende experimenten waarmee hij laat zien hoe je jouw veerkracht kunt verhogen. Uit zijn zelf onderzoek kwam dat het nemen van een koude douche het beste werkt om de HRV en de emotionele veerkracht te verhogen.


5. HeartMath in de Zorg
Wereldwijd wordt hartcoherentietraining steeds meer ingezet in de zorg om medewerkers meer veerkracht te geven tegen stress. In Londen is het HeartMath programma Revitalizing care (in Nederland genoemd Hart voor de Zorg) in 4 afdelingen van verschillende ziekenhuizen geïmplementeerd (zie HeartMath in UK healthcare, does it add up?). De evaluatie spreekt over significante voordelen voor de deelnemers aan het onderzoek.

 

De resultaten waren in lijn met eerdere onderzoeken in de USA, zie o.a.
Building Personal and Professional Resources of Resilience and Agility in the Healthcare Workplace van het Mayo Clinic Hospital Phoenix Arizona uit 2010.

 

Hart voor de zorg

Meer weten?
Neem dan contact op met gezondheidszorgcoordinator Greet Veneman via greet.veneman@heartmathbenelux.com of 0627412781. Meer informatie over onze onderzoeksresultaten kunt u hier vinden.

 

6. Onderzoek
In september 2013 is een interessant proefschrift verschenen van Hilda Barrett genaamd Can Heart Rate Variability Biofeedback and Positive Emotions Improve Performance in the Workplace? Het gaat hier om een meta-analyse van verschillende onderzoeken naar de effectiviteit van hartcoherentie technieken. De uitkomst laat verbeteringen zien op zowel organisatorisch, emotioneel en fysiologisch niveau.

 

Mocht u in Nederland of België onderzoek willen uitvoeren op het gebied van Hart Ritme Variabiliteit en Hartcoherentie dan kunt u contact opnemen met onze onderzoekscoördinator Marij Schüsler. Meer informatie vindt u ook op onze research pagina.

 

7. Evaluatie van HeartMath training binnen de Nederlandse politie
Bij de Nederlandse Politie worden sinds medio 2012 wekelijks rond de 300 à 400 agenten getraind in Mentale Weerbaarheid waarbij ook de HeartMath hartcoherentietechnieken worden onderwezen. Het is de bedoeling dat rond 2016 alle 35.000 agenten van de Nederlandse politie deze training hebben doorlopen.

 

Logo politie

 

Uit een evaluatierapport van blijkt dat dit onderdeel door de agenten als één van de leukste en leerzaamste onderdelen wordt ervaren van de gehele training (Cymbaluk, juni 2014). Dit komt vooral omdat de agenten tijdens de training direct resultaat zien aan de hand van door het HeartMath Institute ontwikkelde biofeedback apparatuur. Na de training passen bijna alle agenten de hartcoherentietechnieken toe in de praktijk tijdens hun werk. Ook hebben zij baat bij de geleerde technieken in privé situaties. De effecten zijn volgens de agenten zeer positief. Ze geven aan na het toepassen van hartcoherentietechnieken rustiger en minder gespannen te worden, helderder en realistischer te kunnen nadenken, zich meer bewust te zijn van hun eigen lichaam/ademhaling en beter te kunnen presteren/handelen. Zie ook bijgaand artikel.


8. Cursusnieuws
De eerstvolgende licentieopleiding voor Groepstrainers vindt plaats op 28 t/m 30 oktober 2014 (blok 1) en op 24 t/m 25 (blok 2) november 2014.

 

De eerstvolgende Licentie Training HeartMath Coach is op 4 en 5 november 2014 met vervolgdag op 14 januari 2015.

 

De eerstvolgende HeartMath Solution vindt plaats op 19 november 2014 met vervolgdag op 3 december.

 

De eerstvolgende Tweedaagse training voor Professionals vindt plaats op 20 en 21 januari 2014 te Hilversum.

 

Graag willen we u als laatste wijzen op de mogelijkheid om tegen geringe kosten kennis te maken met de HeartMath technieken. Het HeartMath Introductie Seminar wordt op meerdere plaatsen in Nederland gegeven,  is altijd ‘s avonds van 20.00-22.00 uur en kost slechts 35 euro.

 

Op 11 november a.s. start de training Beyond Yourself: een Happiness & Productivity Boost! georganiseerd door trainingsbureau VDS. Deze training wordt o.a. gegeven door HeartMath groepstrainer Daniel Zavrel. Centraal staat het thema “in kortere tijd een betere versie van jezelf worden”. Voor meer informatie bel met Daniel Zavrel (06-27045437) en/of kijk op op www.vds.nl/beyondyourself.

 

U kunt hier de Cursusagenda raadplegen voor een volledig overzicht van de cursusdata.