Long-Term Study of Heart Rate Variability Responses to Changes in the Solar and Geomagnetic Environment

Categorieën

Steekwoorden

Long-Term Study of Heart Rate Variability Responses to Changes in the Solar and Geomagnetic Environment

Gepubliceerd op: 08-02-2018

Dit langetermijn onderzoek richtte zich op relaties tussen zonne- en geomagnetische activiteit en mogelijke vertragingen in het autonome zenuwstelsel. Bij 16 deelnemers werd de hartslagvariabiliteit (HRV) gemeten tijdens 72 aaneengesloten uren per week over een periode van vijf maanden. Met het doel om reacties van het autonome zenuwstelsel te volgen in verder gewone omstandigheden. Over het geheel genomen bevestigt de studie dat het autonome zenuwstelsel reageert op dagelijkse fluctuaties. De reactietijd en de tijd waarop de reacties aanhouden verschillen.
Stijging van de intensiteit van de zonnewind werd gecorreleerd met een toename van de hartslag, die wij als een biologische stressrespons interpreteren. Er blijkt een verband tussen kosmische straling, zonne-flux en de Schumann resonantie enerzijds en een verhoogde HRV en parasympatische activiteit anderzijds. De bevindingen ondersteunen de hypothese dat de energetische omgevingsfactoren de psychofysische processen beïnvloeden en een effect kunnen hebben op de gezondheidstoestand en de capaciteit voor zelfregulering van mensen. De mate waarin dat gebeurt hangt samen met de gevoeligheid hiervoor.

 

Download het volledige artikel, klik hier