Resultaten Onderzoek

U kunt publicaties vinden door te kiezen voor een categorie of een steekwoord. Alle artikelen uit betreffende categorie of met betreffend steekwoord verschijnen dan hier beneden.

Categorieën

Steekwoorden

Steekwoord: Global Coherence

Consciousness, The Human Heart and The Global Energetic Field Environment

Gepubliceerd op: 31-01-2021

The  Global  Coherence  Initiative  (GCI)  is  a  science-based,  international  effort  that  conducts  research  on interactions  between  humans  and  the  Earth’s  magnetic  field  environment  as  well  as  collective  intention  on promoting peace, and harmony.In  order  to  carry  out  one  aspect  of  the  interconnectedness  research,  GCI  has  created  a  Global  Coherence  Monitoring  System  (GCMS),  which  is  comprised  of  a  network  of  six  magnetometers  specifically  designed  to measure geomagnetic and resonant frequencies in Earth’s

lees verder...

Long-Term Study of Heart Rate Variability Responses to Changes in the Solar and Geomagnetic Environment

Gepubliceerd op: 09-04-2019

This long-term study examined relationships between solar and magnetic factors and the time course and lags of autonomic nervous system (ANS) responses to changes in solar and geomagnetic activity. Heart rate variability (HRV) was recorded for 72 consecutive hours each week over a five-month period in 16 participants in order to examine ANS responses during normal background environmental periods. HRV measures were correlated with solar and geomagnetic variables using multivariate linear regression analysis with Bonferroni

lees verder...

Correlation Between Changes in Local Earth's Magnetic Field and Cases of Acute Myocardial Infarction

Gepubliceerd op: 03-02-2019

Het belangrijkste doel van deze studie was om mogelijke correlaties te onderzoeken tussen de periodiek wijzigende kracht van het lokale aardmagnetisch veld en de incidentie van hartinfarcten. Deelnemers aan het onderzoek waren 435 mannen en 268 vrouwen die de diagnose hartinfarct hadden tijdens de periode van 1-1-2016 tot 31-12-2016 en behandeld werden op de afdeling cardiologie in het ziekenhuis van de Litouwse Universiteit van Health Sciences (LUHS), Kauno klinikos.

lees verder...

The Influence of Heart Coherence on Synchronization Between Human Heart Rate Variability and Geomagnetic Activity

Gepubliceerd op: 27-12-2018

All biological systems, which are embedded within the Sun and Earth’s magnetospheres, are exposed to invisible fluctuating magnetic fields that span a wide range of frequencies [1]. It is well known that geomagnetic field line resonances and the Schumann resonances, which exist in the cavity between Earth and the ionosphere, generate a range of resonant frequencies that directly overlay those of the human brain, autonomic nervous system (ANS), and cardiovascular system. Of all the physiological systems studied, the rhythms

lees verder...

Long-Term Study of Heart Rate Variability Responses to Changes in the Solar and Geomagnetic Environment

Gepubliceerd op: 08-02-2018

Dit langetermijn onderzoek richtte zich op relaties tussen zonne- en geomagnetische activiteit en mogelijke vertragingen in het autonome zenuwstelsel. Bij 16 deelnemers werd de hartslagvariabiliteit (HRV) gemeten tijdens 72 aaneengesloten uren per week over een periode van vijf maanden. Met het doel om reacties van het autonome zenuwstelsel te volgen in verder gewone omstandigheden. Over het geheel genomen bevestigt de studie dat het autonome zenuwstelsel reageert op dagelijkse fluctuaties. De reactietijd en de tijd waarop de reacties

lees verder...

New Frontiers in Heart Rate Variability and Social Coherence Research: Techniques, Technologies, and Implications for Improving Group Dynamics and Outcomes

Gepubliceerd op: 12-10-2017

Concepten rond coherentie worden gezien als centrale thema’s binnen de kwantumfysica, fysiologie en sociale wetenschappen. Er zijn verschillende soorten coherentie, hoewel de term altijd een harmonieuze relatie, correlaties en verbindingen tussen de verschillende onderdelen van een systeem impliceert. Een specifieke meting die is afgeleid van de hartritmevariabiliteit (HRV) biedt een zekere maatstaf voor fysiologische coherentie. Een ander type van coherentie, sociale coherentie, heeft betrekking op de harmonieuze

lees verder...

Identification of a Group's Physiological Synchronization with Earth's Magnetic Field

Gepubliceerd op: 01-09-2017

Er is een nieuwe analysetechniek ontwikkeld en gevalideerd voor de beoordeling van de mate van fysiologische synchronisatie in een groep mensen en veranderingen in het aardmagnetisch veld, op basis van intervallen in hun hartritme. De nieuwe analysetechniek werd vervolgens gebruikt om clusters van dit soort patronen van synchronisatie te meten in een groep van 20 personen over een periode van twee weken. Om relevante relaties tussen de deelnemers en de gegevens van het lokale magnetisch veld vast te stellen werd per persoon een algoritme voor

lees verder...

Synchronization of Human Autonomic Nervous System Rhythms with Geomagnetic Activity in Human Subjects

Gepubliceerd op: 13-07-2017

Een verband tussen het menselijk zenuwstelsel en het aardmagnetische veld werd zichtbaar na een continue monitoring van de hartritmevariabiliteit (HRV) en de wisselende geomagnetische activiteiten. Een groep van 10 personen werd gedurende 31 dagen in het dagelijkse leven gevolgd en gemeten. In een tijdreeksanalyse kon men een correlatie identificeren tussen reacties van het autonome zenuwstelsel van de groep op verschillende dynamische veranderingen in de zonnewinden, kosmische straling en het omringende

lees verder...

The Global Coherence Initiative: A Global Psychological Paradigm for Health Promotion

Gepubliceerd op: 01-06-2016

Dit overzichtsartikel brengt het belang naar voren van een wereldwijd initiatief ter bevordering van gezondheid en welbevinden dat psychologisch georiënteerd is. Het bespreekt het concept voor een collectief bewustzijn en op het hart gebaseerd moreel bewustzijn als instrument voor gezondheidszorg. Het artikel is gestoeld op een Zuid-Afrikaanse samenwerking binnen het Global Coherence Initiative, die tot doel heeft de coherentie en onderlinge verbondenheid in een inheemse gemeenschap te ondersteunen.

lees verder...

Human Heart Rhythm Sensitivity to Earth Local Magnetic Field Fluctuations

Gepubliceerd op: 11-09-2015

In dit document wordt de gevoeligheid van het menselijke hartritme voor de schommelingen van lokale aardmagnetische velden geanalyseerd. De gegevens zijn verzameld tijdens een langetermijn onderzoek waarbij de hartritmevariabiliteit (HRV) van 17 vrouwelijke vrijwilligers gecorreleerd werd aan gemeten schommelingen van de aardmagnetische signalen. De magnetische signalen werden verzameld met behulp van het eerste wereldwijde netwerk van GPS-detectoren (GPS time stamped detectors), die zijn ontworpen voor het continu

lees verder...

Some Southern African Views on Interconnectedness with Special Reference to Indigenous Knowledge

Gepubliceerd op: 01-06-2015

Het Global Coherence Initiative (GCI) verricht baanbrekend onderzoek naar verbondenheid, ter bevordering van globale coherentie, bewustzijn en gezondheidszorg vanuit het hart. Een netwerk van ultragevoelige detectoren van het magnetische veld is  strategisch verspreid over de aarde. Eén ervan is geplaatst in een privé wildpark in KwaZulu-Natal en maakt daar ook lokaal onderzoek mogelijk.Thema’s uit de Zuid-Afrikaanse inheemse kennis  op het gebied van onderlinge verbondenheid worden meegenomen, teneinde het initiatief een relevante

lees verder...

The Global Coherence Initiative Investigating the Dynamic Relationship Between People and Earth's Energetic Systems

Gepubliceerd op: 10-09-2014

De convergentie van bewijs uit verscheidene onafhankelijke onderzoekslijnen biedt krachtige ondersteuning voor het bestaan van een wereldwijd informatieveld dat alle levende systemen verbindt en dat bijdraagt aan een soort mondiaal bewustzijn. Elke cel in ons lichaam baadt als het ware in een interne en externe omgeving van fluctuerende onzichtbare magnetische krachten die op vrijwel elke cel en elk biologisch circuit invloed hebben. Daarom is het niet verrassend dat vele fysiologische ritmes en mondiale collectieve gedragingen

lees verder...