Nieuwsarchief: Nieuwsbrief oktober 2008


 1. Hart Verbindingsdag
 2. Interessante congressen
 3. HeartMath in het nieuws
 4. Onderzoek: Hartcoherentie training bij slapeloosheid
 5. Onderzoek II: Hart Ritme Variabiliteit, meting en interpretatie
 6. Producten
 7. De emWave en meditatie
 8. Cursusnieuws 
 
1. Hart Verbindingsdag
Op 2 december a.s. zal er op Duindigt in Wassenaar door the Project Network in samenwerking met HeartMath Benelux de eerste Hart Verbindingsdag georganiseerd worden.
 
Hart verbindingsdag
 
Overdag zijn er verschillende workshops rondom Hartcoherentie en ‘s avonds is er een lezing van Howard Martin genaamd “activating the energetic heart”. U kunt u of voor de hele dag of alleen voor de avondlezing opgeven via www.theprojectnetwork.nl.  Abonnees van ODE krijgen 30% korting!
 
 
2. Interessante congressen
Andere interessante congressen waar we u op willen wijzen zijn de volgende:
 
Op 1 december vindt het congres “gezondheidszorg meer dan techniek” plaats in Utrecht. Dit congres wat gedeeltelijk bestaat uit lezingen en gedeeltelijk uit workshops zal o.a. worden verzorgd door Prof. dr. Cobi Heijnen, Prof. dr. Fahri Saatcioglu, Prof. dr. Dick Swaab, Prof. Dr. Keppel Hesselink en Prof. dr. David Servan Schreiber. U kunt hier de congresbrochure downloaden. Het congres is in eerste instantie gericht op medisch specialisten.
 
Op 3 december vindt het derde congres Integrale Psychiatrie plaats met als thema: “nieuwe perspectieven op lichaam en geest”. De afgelopen twee jaar stonden uitleg over integrale psychiatrie en het belang van integrale psychiatrie centraal. Dit jaar is voor een geheel andere aanpak gekozen, hierbij is de focus vooral gericht op de praktische toepassing van integrale psychiatrie; wat is het wel en wat is het niet. Hiertoe zijn naast drie plenaire lezingen, 24 workshops georganiseerd. Howard Martin, een van de oprichters van HeartMath zal 2 workshops (in het engels) geven met de titel:
 
"Verbeteren van therapie-uitkomsten door Hartcoherentie technieken en analyse van Hart Ritme Variabiliteit.".
 
Het congres vindt plaats op 3 december a.s. in Groningen, meer informatie kunt u vinden op www.congresintegralepsychiatrie.nl.
 
Het Nationale MS Fonds viert dit jaar haar 15-jarig bestaan, en organiseert voor de 10e keer De Nationale MS Dag 2008. Zij wil haar leden helpen met onderzoek, voorlichting en coaching. De dag vindt plaats op zondag 23 november a.s. in Hotel en Congrescentrum Papendal te Arnhem. Ieder jaar komen er rond de 1000 bezoekers naar deze dag. Fysiotherapeut en HeartMath Benelux groepstrainer Wim Gijzen zal een workshop verzorgen met als titel 'Hartcoherentie: de snelweg naar een beter gevoel.'
 
Op alle bovenstaande congressen zal HeartMath Benelux aanwezig zijn met een stand.
 
 
3. HeartMath in het nieuws
Ook de afgelopen maanden is HeartMath weer op een aantal manieren in het nieuws gekomen. Voor deze keer hebben we 2 artikelen geselecteerd:
 
In het oktober nummer van het tijschrift ZIN heeft Ans de Putter een HeartMath training van Provider Greet Veneman ondergaan. Zie ZIN lezerstest.
 
In het juni nummer van het tijdschrift voor coaching is een interview opgenomen met Onno Hamburger, senior coach en trainer bij Van Harte & Lingsma en HeartMath Provider. Het artikel heet Blijf zelf happy.
 
 
4. Onderzoek: Hartcoherentie training bij slapeloosheid
Deze maand staat een pilot onderzoek naar het effect van hartcoherentietraining bij slapeloosheid in de schijnwerper.
 
De totale onderzoekspopulatie bestond uit 19 mensen die zich bij het Centrum voor slaap en waakstoornissen Kempenhaeghe te Heeze hebben gemeld. Deze 19 patiënten werden at random verdeeld in 2 groepen. Een groep kreeg voorafgaand aan de standaardbehandeling tijdens de wachttijd een hartcoherentietraining aangeboden, de andere groep kreeg tijdens de wachttijd geen extra behandeling aangeboden en was daarmee de controlegroep. Verschillende parameters werden pre en post de wachttijd, voor beide groepen gemeten en gekeken of er verandering te zien was.
 
De coherentieratio verbeterde weliswaar significant na gebruikmaking van de hartcoherentietraining, maar geen van de andere gemeten parameters toonde een significant verschil tussen de controle en de behandelde groep. Dit betekent dat deze pilotstudy geen bewijs levert dat hartcoherentietraining bij slapeloosheid een geschikte monotherapie is. Gedurende en na de behandeling meldden patiënten positieve effecten zoals een meer ontspannen gevoel en vertrouwen, maar dit leidde niet tot significante verbeteringen in de uitkomstmaten.
 
Mogelijke verklaringen voor deze uitkomst zijn dat de tijdsduur van behandeling kort was, de groep klein en niet het volledige Heartmath Stress Reductie Protocol (SRP) werd toegepast.
Er vindt een vervolgonderzoek plaats naar het effect van SRP bij mensen die onvoldoende baat hebben bij de standaard behandelmethode van chronische slapeloosheid, de kortdurende gedragstherapie.
 
Mocht u in Nederland of België onderzoek willen uitvoeren op het gebied van Hart Ritme Variabiliteit en hartcoherentie dan kunt u contact opnemen met onze onderzoekscoördinator Marij Schüsler.
 
Meer informatie vindt u ook op onze research pagina.
 
 
5. Onderzoek II: Hart Ritme Variabiliteit, meting en interpretatie
Er wordt veel onderzoek gedaan naar Hart Ritme Variabiliteit (= HRV), zoals welke behandelmethode beïnvloedt de hartslag variabiliteit op welke wijze.
Uit literatuur van HeartMath blijkt dat een flink aantal factoren van invloed is op de hartslag variabiliteit (= HRV), zoals de leeftijd van de patiënt. Jongere mensen hebben een groter scala aan beat-to-beat variatie dan oudere mensen. Een abnormaal lage HRV, gerelateerd aan de leeftijd van iemand, is een sterke en onafhankelijke voorspeller van toekomstige gezondheidsproblemen.
 

Daarnaast zijn er omstandigheden van invloed op de HRV die we kunnen beïnvloeden of waar we op zijn minst rekening mee moeten houden als we HRV willen meten en na een interventie opnieuw willen meten om er vervolgens conclusies aan te verbinden.

 

Daarbij moeten we denken aan:

 • Het moment van de dag waarop we meten, de HRV varieert van nature in de loop van de dag en de nacht.
 • Ook de omgeving waarin de HRV geregistreerd wordt, is van invloed op de HRV. Waarbij factoren als praten, koffie drinken en roken uiteraard ook meetellen.
 • Tenslotte heeft de mate van beweging van de patiënt voorafgaand aan de HRV meting, zoals trappen lopen of andere inspannende beweging beïnvloeding van de HRV tot gevolg.

 

Als met deze factoren geen rekening wordt gehouden tijdens onderzoek naar de hart ritme variabiliteit en dan conclusies worden getrokken is het waarschijnlijk dat de beïnvloedende factoren het effect van de interventie die men wil onderzoeken overschaduwen.
 
Mocht u meer vragen hebben kunt u contact opnemen met onze onderzoekscoördinator Marij Schüsler.
 
6. Producten
In onze webwinkel zijn van bijna alle Engelstalige Heartmath boeken nu ook de elektronische versies te downloaden. Ook zijn er een aantal zeer interessante en diepgaande boeken die niet gedrukt verkrijgbaar zijn, zoals The Coherent Heart, The Energetic Heart, Heart-Brain Neurodynamics en Neurocardiology. Dit laatste is geschreven door de bekende onderzoeker Andrew Armour.
  
   E-book The Energetic Heart    E-book Neurocardiology                     
 
 
7. De emWave en meditatie
Steeds meer mensen gebruiken de emWave of emWave PC bij hun meditatie. Om hen daarbij te helpen verschijnt het boek de emWave® Meditation, Prayer & Self-Help Assistant binnenkort ook in het Nederlands. Hierbij alvast een voorproefje:
 
Een onderzoek onder zen-monniken toonde aan dat de meer ervaren monniken doorgaans een coherent hartritme hadden. Een onderzoek onder langdurige beoefenaars van het boeddhisme ontdekte dat bij het genereren van een toestand van ‘onvoorwaardelijke liefdevolle vriendelijkheid en medeleven’ er ook een verhoging werd geconstateerd van gammabandoscillatie en langdurige fases van synchroniciteit in de hersenen, wat duidt op een verandering in de kwaliteit van het bewustzijn van elk moment. De karakteristieke patronen van basisactiviteiten bij deze langetermijn meditatiebeoefenaars bleken anders dan die van een controlegroep, waaruit zou kunnen worden opgemaakt dat de basistoestand van een individu kan worden verbeterd door oefening. Een ander onderzoek onder boeddhistische monniken met gebruik van dezelfde meditatieve focus van ‘liefdevolle vriendelijkheid en medeleven’ toonde een verhoging aan van de hartritmecoherentie tijdens deze oefening.
 
Tulku Thubten Rinpoche, een Tibetaanse boeddhistische dzogchen-meester zegt,
‘Voor mij is het beoefenen van de HeartMath-technieken een zelfaffirmatie en heeft het veel waarde. Het brengt me naar een plek van een zeer diepe kwaliteit, diepe vrede. HeartMath geeft de pure methode, zonder dat je geloof nodig hebt. Het stelt iedereen in staat om verlichting te vinden zonder navolging van een traditie. Velen hebben het concept, maar hebben geen methode. HeartMath biedt zo’n methode. Ik betwijfel of er ooit zoiets op de planeet bestaan heeft, of er ooit zo’n instituut was als het HeartMath Instituut. De intelligentie van de planeet is zodanig geëvolueerd dat de mensen hier nu klaar voor zijn. Het gaat om pure liefde. Het boeddhisme leert ons dit. Pure liefde is het begin en het einde. In die toestand komen wetenschap en bewustzijn samen. Je kunt een agnost zijn, zelfs niet in God geloven, en met HeartMath-instrumenten toch pure liefde creëren en tot verlichting of tot God komen.’
 
 
8. Cursusnieuws
Verheugd kunnen we melden dat we op 30 september en 1 oktober j.l. de eerste Duitstalige Professionals hebben opgeleid (zie foto). De eerste Duitse 1:1 Providers worden in februari 2009 gelicenseerd.
 
Providers
 
Verder zijn er ook in Nederland de afgelopen maanden weer vele nieuwe professionals en Providers opgeleid. De eerstvolgendeTweedaagse training voor Professionals is nu op 27 en 28 januari 2009.
 
De eerstvolgende Licentietraining HeartMath 1:1 Provider is op 15 en 16 december 2008 met terugkomdag op 3 februari 2009.
 
De eerstvolgende eendaagse HeartMath Method vinden plaats in Rotterdam op 12 november en in Groningen op 18 december.
 
Voor meer informatie over onze trainingen en trainingsdata: Zie Overzicht van onze trainingen.