Nieuwsarchief: Nieuwsbrief februari 2009


 1. HeartMath in de Ereklasse Tafeltennis
 2. HeartMath De-Stress Kit
 3. HeartMath in het nieuws
 4. Beurzen & congressen
 5. Onderzoek
 6. Producten
 7. Cursusnieuws

1. HeartMath in de Ereklasse Tafeltennis

In het najaar heeft Wibo van Gennip (gelicenseerd HeartMath coach en groepstrainer; zie ook www.wibovangennip.nl) een op topsport toegesneden HeartMath training gegeven aan een tiental toppers van de Leidse tafeltennisvereniging Scylla.

 

Hieronder volgt een reactie van een van de spelers en van de trainer(s).

 

Olivier Altenburg ( 17 jaar, no. 1 op de ranglijst jeugd)


Bij tafeltennis is het vaak heel spannend. Je staat bijvoorbeeld 10-9 achter in de beslissende game. Je moet hem winnen anders verlies je de wedstrijd. Op dit soort momenten spelen er veel dingen in je hoofd. Door deze methode toe te passen kan je helder blijven denken en waarnemen.


Als ik merk dat ik me niet echt coherent voel (ofwel te gespannen/gestresst) dan haal ik tweemaal diep door mijn hart adem en denk ik aan een top-wedstrijd die ik in het verleden heb gespeeld waarbij ik echt in een flow zat. Ik krijg hierdoor zelfvertrouwen en maak meestal het volgende punt.


Het is geen garantie voor het punt, maar  ik maak hem wel veel vaker dan vroeger.
Voor mij wordt deze methode een enorme leidraad in de verdere ontwikkeling van mijn carrière.

 

Olivier Altenburg

 

De trainers: Gerard Bakker sr en jr (50  resp. 30 voudig international )


Had in onze tijd maar zo iets bestaan !!


Wie op het beslissende moment zijn emoties onder controle heeft, die wint de wedstrijd. Maar hoe train je daarop? Dat was tot nu toe onze grote vraag!


Het mentale aspect (mental training) staat nu op de agenda en door de HeartMath methode kunnen we daar nu zeer gericht op trainen en ons zeer sterk in verbeteren. En niet onbelangrijk: ook privé profiteren ze hier enorm van.
Onze filosofie is sowieso dat je het beste speelt als je uit je hart, dwz met passie speelt. HeartMath heeft hier handen en voeten aan gegeven. We gaan het vanaf de basis ook bij de jongere jeugd toepassen. Zodat het een vanzelfsprekend en integraal onderdeel wordt van het optimaal trainen en presteren.


Algemene conclusie: heel concreet en heel toepasbaar. Dit gaat het verschil maken!


En m.b.t. de HeartMath-trainer:  Het enthousiasme en vakmanschap van Wibo van Gennip (zelf ex ereklasser) heeft zeer aanstekelijk  gewerkt. Dit is niet alleen voor (top)sporters interessant, maar  sterk aan te bevelen voor iedereen !!

 

 

2. HeartMath De-Stress Kit

Doc Childre, de oprichter van HeartMath,  heeft onlangs de De-Stress Kit geschreven om iedereen te helpen met de toenemende stress en onzekerheid om te gaan. In dit korte boekje, dat gratis beschikbaar is, geeft hij meerdere nuttige en makkelijk toepasbare tips.

 

De-Stress Kit 

 

HeartMath 1:1 Provider Loes Vrolijk (zie ook www.kerncoaching.nl) heeft onderstaande samenvatting gemaakt:

 1. Doe het niet alleen. Zoek hulp ondersteuning. Deel wat er gebeurt in je leven
 2. Open je hart en laat de gevoelens van je hart opnieuw toe
 3. Oefen waardering en dankbaarheid. Doe het nu. Denk aan 2 dingen waar je echte waardering voor voelt
 4. Verminder je gevoel voor drama – let op je innerlijke dialoog. Oefen in je vermogen om neutraal te zijn, denken en voelen
 5. Voer de regie over je reacties op het nieuws, realiseer je dat het niet DE waarheid is
 6. Gebeden en vormen van meditatie helpen je om bij jezelf te blijven
 7. Pas hart-ademhaling toe om rustiger te worden
 8. Zorg voor rust en een goed slaapritme
 9. Doe oefeningen voor meer balans (bijv yoga, sporten, hartcoherentie)
 10. Stop met vergelijkingen hoe het was
 11. Verminder je angst. Let op het verschil tussen alert zijn, voorzichtigheid en angstig zijn
 12. Wees samen met je familie, je gezin of je vrienden
 13. Neem jezelf niets kwalijk
 14. Schrijf een brief vanuit je hart aan jezelf 

Het boekje kun je downloaden door hier te klikken.

 

 

3. HeartMath in het nieuws

In de Supplement nr. 2 van februari 2009 staat een artikel genaamd “Stressreductie door middel van hartcoherentie” door Werner Damen, arts en  bezoeker van het Integrale Psychiatrie Congres.

 

In de Santé van februari (zie ook www.santeonline.nl) staat een interview met Howard Martin genaamd: “doe wat je hart je ingeeft”.

 

Tijdschrift Sante

 

In het decembernummer van het blad Revisie is een interview verschenen met HeartMath Provider Bert Hofstra getiteld “Nieuwe behandelmethode in de pijnrevalidatie”.

 

In het decembernummer van het blad X-clusive wordt HeartMath Provider Yvonne Hogenkamp geïnterviewd over “het vinden van de kracht in jezelf”.

 

4. Beurzen & congressen

Op 24 t/m 28 februari vindt het jaarlijkse en internationale congres Biofeedback Europe (BFE) plaats. Deze keer hebben we het geluk dat het in Nederland gehouden wordt (Eindhoven). We kunnen dit meerdaagse congres zeker aanbevelen voor hen die meer achtergrond en diepgang willen krijgen in Biofeedback en HRV. Klik hier voor meer informatie. Als HeartMath Benelux zullen we  aanwezig zijn met een stand en een poster bijdrage.

 

Op 20 maart a.s. vindt het 2e congres plaats van de Artsenvereniging voor Biofysische Geneeskunde en Bioinformatie therapie (ABB) in de jaarbeurs in Utrecht. Het thema van het congres is “Samen genezen-een gezonde zaak”. Ook dit congres kunnen we van harte aanbevelen, sprekers zijn oa Masuru Emoto, Ervin Laszlo, Pim van Lommel en zeker niet als laatste onze eigen onderzoekscoördinator Marij Schüsler. Zij zal daar vertellen over het onderzoek dat ze doet voor de ABB (helaas dus niet over HeartMath). Wel zullen we als HeartMath Benelux met een stand en enkele artsen-providers aanwezig zijn, er worden meer dan 1000 deelnemers verwacht!

 

5. Onderzoek

Deze maand heeft Dr. Marij Schüsler een onderzoek geselecteerd waaruit blijkt dat voor alle onderzochte patiënten onder stress zowel het autonome zenuwstelsel reageert (adrenaline en noradrenaline afgifte) als het endocriene systeem (cortisol afgifte).

 

Maar beide systemen reageren verschillend, voor het endocriene systeem geldt dat bij het eerste stressmoment de cortisolspiegel meer toeneemt dan voor herhaalde (chronische) stressmomenten, dit heeft te maken met vatbaarheid en afweer van mensen voor bijvoorbeeld infectieziekten.

 

Voor het autonome systeem geldt dat onafhankelijk van het aantal stressmomenten (incidentele dan wel chronische stress) de reactie van het lichaam min of meer hetzelfde is. Dit laatste, dat niet verschillend zijn voor incidentele dan wel chronische stress geldt ook voor het hart ritme. Dus onafhankelijk hoe vaak je gestresst bent, geldt in dit onderzoek dat je hartritme in dezelfde mate toe en daarna weer afneemt. Dit zegt iets over kwetsbaarheid met betrekking tot hart- en vaatziekten, slapeloosheid. Hieronder geeft Marij een samenvatting van het onderzoek:

De invloed van herhaalde stress in relatie tot cortisol en adrenaline en hart ritme.

 

In dit artikel wordt onderzocht wat het effect van herhaalde psychosociale stress is op endocriene (hier: vrije speeksel fractie cortisol, totale plasma concentratie cortisol en ACTH) en autonome processen. Het doel was om te zien of perifere catecholaminen (adrenaline en noradrenaline) en cardiovasculaire parameters vergelijkbare of verschillende gewenningspatronen na herhaalde stress laten zien.

 

Het tweede doel was om te onderzoeken of er mogelijke patiënten subgroepen zijn als je kijkt naar individuele gewenningspatronen in de hypothalamus-hypofyse-bijnier as in relatie tot de respectievelijke sympathische stress respons.

 

65 gezonde vrijwilligers werden driemaal met een interval van 4 weken tussen de stress sessies in blootgesteld aan de Trier Social Stress Test. Adrenocorticotroop hormoon (ACTH), plasma cortisol, speeksel cortisol, adrenaline, noradrenaline en hartritme werd herhaald gemeten voor en na elke stress blootstelling.

 

Alle endocriene maten zowel als hartritme nam significant toe na alle 3 de stress sessies. Ofschoon speeksel vrij cortisol, totaal plasma cortisol, ACTH en hartritme stress een significante afname laten zien, werd zo’n afname niet gezien voor de noradrenaline en adrenaline spiegels.

 

Een clusteranalyse uitgevoerd op de speeksel vrij cortisol score in alle 3 de sessies leverde 2 respons groepen bestaande uit 30 zogenaamde ‘high responders’ en 35 ‘low responders’.  De high responders lieten ook hogere ACTH en totale plasma cortisol spiegels zien vergeleken met de low responders.

 

Er werden geen verschillen gezien tussen high en low responders met betrekking tot catecholamine en hart ritme variatie.

Deze resultaten leiden tot de conclusie dat aanpassing aan sociale stress specifiek lijkt te zijn voor een bepaald systeem, het endocriene systeem of het autonome systeem. Ofschoon aanpassing van het hypothalamus-hypofyse-bijnier systeem snel is (hormonen), laat het sympathische zenuwstelsel redelijk uniforme activatie patronen zien bij herhaalde blootstelling aan psychosociale uitdagingen.

 

In onderstaande grafieken is dit zichtbaar gemaakt. De vrije cortisol fractie in het speeksel neemt na de eerste stress sessie en meting met de Trier Social Stress test (TSST) sneller toe en behoudt hogere waarden dan na de tweede en derde stress sessie, dit geldt ook voor de totale plasma cortisol waarde en voor ACTH (endocriene processen). Voor de autonome processen, gemeten als adrenaline (= epinephrine) en noradrenaline (= norepinephrine) spiegels geldt dat voor alle drie de stress sessies vergelijkbare toe- en afname te zien zijn, althans geen significante verschillen. Ook voor het hartritme geldt dat de toename in het hartritme tijdens de 3 stress sessies niet significant van elkaar verschillen.

 

Grafieken

In: Psychosomatic Medicine 65:450-460 (2003).
Dissociation between reactivity of the hypothalamus-pituitary-adrenal axis and the sympathetic-adrenal-medullary system to repeated psychosocial stress.
NC Schommer, DH Hellhammer and C Kirschbaum.

 

Mocht u in Nederland of België onderzoek willen uitvoeren op het gebied van Hart Ritme Variabiliteit en hartcoherentie dan kunt u contact opnemen met onze onderzoekscoördinator Marij Schüsler.

 

Meer informatie vindt u ook op onze research pagina.

 

6. Producten

Met vreugde kunnen we melden dat de draagbare emWave PSR dit jaar de winnaar geworden is van de People’s Choice Competition for the Last Gadget Standing Award 2009.  Met grote overmacht heeft de emWave PSR gewonnen van andere nieuwe technologische innovaties.

 

emWave PSR

 

Sinds eind December 2008 wordt de emWave PC geleverd met de USB Sensor Module, deze vervangt de vroegere driehoekige POD. De sensor module is een soort USB stick waar de oorsensor ingeplugd wordt. Met deze nieuwe Sensor Module is er geen calibratie tijd meer nodig, m.a.w. de polsslag is meteen zichtbaar bij de start van een sessie.

 

emWave PC

 

Om de oude emWave PC software geschikt te maken voor de nieuwe Sensor Module kan op via http://heartmath.helpserve.com  een gratis software patch gedownload worden. Klik op emWave PC Patch 1.0.6 en kies dan installeren. Met de nieuwe software zal de PC zowel met de oude POD als met de nieuwe Sensor Module werken.

 

7. Cursusnieuws

Omdat de Tweedaagse training voor Professionals op 9 en 10 juni a.s. ook al weer volgeboekt is hebben we een extra Professionals training ingelast op 30 juni en 1 juli.

 

De eerstvolgende Licentietraining HeartMath 1:1 Provider is op 21 en 22 april 2009 met terugkomdag op 16 juni.

Verder kunt u op onze pagina Overige trainingen sinds kort ook de trainingen vinden die aangeboden worden door onze groepstrainers.

 

Voor meer informatie over onze trainingen en trainingsdata: Zie Overzicht van onze trainingen of agenda.