Nieuwsarchief: Nieuwsbrief april 2009


  1. Kan Stress verminderen door Hartcoherentie?
  2. HeartMath in het nieuws
  3. Beurzen & congressen
  4. Onderzoek: Electrostimulatie en Hartcoherentie een innovatief koppel
  5. Producten
  6. Cursusnieuws

 

1. Kan Stress verminderen door Hartcoherentie?

Het is mogelijk om je eigen stressniveau onder controle te krijgen met behulp van een regelmatige ademhaling, met een positieve uitwerking op hart en hersenfuncties. Neuropsycholoog Jolant van den Haspel heeft in haar afstudeeronderzoek Kan Stress verminderen door het toepassen van hartcoherentie? aan de Rijksuniversiteit Groningen aangetoond dat stressbeheersing bij moeders van kinderen met aandacht- en gedragsproblemen via ademhaling heel goed werkt.

 

 

Stress is niet per definitie slecht. Stress levert energie en middelen, die een evenwichtige afstemming tussen activatie en beheersing van het lichaam in een voortdurend veranderende omgeving kunnen ondersteunen. Maar wanneer geen evenwicht wordt bereikt, blijft het stressproces doorgaan en dit is te herkennen aan een onbalans in lichaam, emoties, gedachten en gedrag. Stressvermindering kan op elk van deze afzonderlijke gebieden in gang gezet worden en positief doorwerken op de rest.

 

De moeders hebben in de onderzoeksfase een oefensessie en vier trainingen doorlopen.


In de oefensessie is een regelmatig, langzaam ademhalingsritme aangeleerd en met behulp van biofeedback is de directe invloed op het hartritme inzichtelijk gemaakt. Een half uur oefenen bleek voldoende om de hartcoherentie te verdubbelen. Hartcoherentie heeft betrekking op de regelmaat in de variatie van het hartritme en is gerelateerd aan een evenwichtstoestand. In de trainingen is de moeders geleerd om de regelmatige ademhaling te automatiseren en ook toe te passen in hun moeilijke thuissituatie. Voor en na de trainingen zijn testen uitgevoerd om het effect op stress te onderzoeken.

 

Twee uur trainen en vijf keer per dag een halve minuut oefenen in een tijdsperiode van twee weken bleek voldoende voor stressvermindering op het niveau van hart, ademhaling, hersenactiviteit, emoties en cognities. De afname van stress bij de moeders had bovendien een positief effect op de kinderen in de vorm van minder driftbuien per dag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolant van den Haspel (jolant1@hotmail.com). 

 

 

2. HeartMath in het nieuws

Verder zijn er steeds meer fysiotherapeuten die gebruik maken van Hartcoherentie binnen hun behandelmethode. Fysiotherapeut Herman de Vries heeft een zeer interessante afstudeerscriptie gemaakt over de toepassing van de HeartMath methode binnen de fysiotherapie Is Hartcoherentie volgens de module van HeartMath bruikbaar binnen de fysiotherapie?

 

 

3. Beurzen & congressen

Op vrijdag 28 augustus 2009 organiseert Stichting Sport & Orthopedie in samenwerking met het NPi, de medische commissie van de KNHB, de vereniging van sportartsen (VSG) en de vereniging van sportfysiotherapeuten (NVFS) haar 4e congres: Noviteiten in de (top)sport, onbegrensd?  Opnieuw is een gevarieerd programma samengesteld met actuele onderwerpen in de orthopedie in relatie met (top)sport. HeartMath Provider en groepstrainer Roel Zijlstra zal daar een voordracht houden genaamd “stress en blessures, blessures en stress”.

 

 

4. Onderzoek: Electrostimulatie en Hartcoherentie een innovatief koppel 

In het Gemini ziekenhuis te Den Helder kwam de afdeling research en development, medio 2004 in aanraking met de Lorenz Therapie.


Deze therapie komt uit Italië en wordt ondermeer toegepast bij mensen met chronische wonden en vaatproblemen. Simpel gesteld bestaat deze therapie uit het toedienen van lichaamseigen elektrische pulsen, met als gevolg dat het gestimuleerde weefsel weer wordt geactiveerd,  drempelpotentialen op celniveau normaliseren waardoor er vasomotoriek en angiogenese op gang komt, terwijl anderzijds het ATP (= energie) niveau toeneemt.

 

De met een proefapparaat behaalde resultaten waren dusdanig goed dat besloten werd deze nieuwe therapie in Nederland aan te melden bij de ziektekosten verzekeraar (Univé)  als zorgvernieuwingsproject.

 

Er kwam snel toestemming van de directie en de ziektekostenverzekeraar om met deze therapie van start te gaan op de functieafdeling van het Gemini Ziekenhuis. Ondanks de gebruikelijke scepsis bij nieuwe therapieën werden toch verschillende patiënten met chronische wonden verwezen voor deze therapie. Bij deze patiënten viel het op dat zij vaak gestresst waren, niet alleen vanwege de pijn maar ook vanwege de aanvaarding van de wond.

 

Stress was een grote stoorzender voor de effectiviteit van de behandeling.
Ook dit probleem wilden we tackelen om een zo groot mogelijke verbetering voor de patiënt te kunnen realiseren. Na enig zoeken werd het Stress Reductie Programma van HeartMath ontdekt. De programmatuur werd aangeschaft en de nodige scholing werd gevolgd.

 

Besloten werd de elektrostimulatie gelijktijdig toe te passen met hartcoherentie training. Wat direct opviel was dat het niveau van stimuleren duidelijk verlaagd kon worden, de therapie beter geaccepteerd werd door de patiënt en de wonden ook sneller dicht gingen.

 

Het effect: een verbetering van de effectiviteit van de Lorenz therapie onder invloed van hartcoherentie training.

Al snel volgde verschillende andere patiënten categorieën, zoals patiënten met nek- en schouderklachten en polyneuropathie die op deze manier geholpen werden.

 

Nu na 2 jaar met deze combinatie gewerkt te hebben, kunnen wij concluderen dat het een goede combinatie is. Ruim 70% van de patiënten verbeteren op dit moment met de toepassing van deze combinatie. Wij ontvangen uit heel Nederland enthousiaste reacties van collegae die deze systematiek ook willen gebruiken om hun patiënten ook zoveel verbetering te kunnen bieden.

 

De bedoeling is dat er binnenkort een aantal wetenschappelijk studies opgestart gaan worden, waarbij HeartMath aangeboden heeft de helpende hand te bieden.
Maar wij zijn er nog niet, wij gaan voort met het verder ontwikkelen en perfectioneren van deze geweldige behandelmethode.

 

Guus Verblauw 

Guus Verblauw,
teamleider research en development Gemini Ziekenhuis, Den Helder.

 

Verder heeft Dr. Marij Schüsler in de vorige nieuwsbrief een onderzoek beschreven waaruit blijkt dat voor alle onderzochte patiënten onder stress zowel het autonome zenuwstelsel reageert (adrenaline en noradrenaline afgifte) als het endocriene systeem (cortisol afgifte).

 

Helaas is in de laatste zin een fout geslopen,deze moet zijn: Ook voor het hartritme geldt dat de toename in het hartritme tijdens de 3 stress sessies significant van elkaar verschillen.

 

Mocht u in Nederland of België onderzoek willen uitvoeren op het gebied van Hart Ritme Variabiliteit en Hartcoherentie dan kunt u contact opnemen met onze onderzoekscoördinator Marij Schüsler. Meer informatie vindt u ook op onze research pagina.

 

 

5. Producten 

De draagbare emWave® Personal Stress reliever vanaf vandaag tijdelijk 15% goedkoper zijn en ook met emWave® Meditatiegids geleverd worden.

 

 Emwave PSR

Ook het HeartMath® Coherence Systeem (het combinatiepakket van emWave PC + emWave PSR) zal tijdelijk goedkoper zijn. Deze actie duurt tot 30 april 2009.

 

 

6. Cursusnieuws

Helaas is de extra ingelaste Tweedaagse training voor Professionals op 30 juni en 1 juli ook alweer volgeboekt. De eerstvolgende training is nu op 6 en 7 oktober a.s.

 

De eerstvolgende Licentietraining HeartMath 1:1 Provider is op 13 en 14 oktober 2009 met terugkomdag op 8 december.

 

Voor meer informatie over onze trainingen en trainingsdata: Zie Overzicht van onze trainingen of agenda.