Nieuwsarchief: Nieuwsbrief september 2009


  1. Mindfulness, acceptatie en hartcoherentie training
  2. Nieuwe Hartcoherentie training voor Fysiotherapeuten
  3. Onderzoek: Hartcoherentie in de gevangenis
  4. Beurzen & congressen
  5. Producten
  6. Cursusnieuws

 

1. Mindfulness, acceptatie en hartcoherentie training

In toenemende mate zien wij dat hartcoherentie training gecombineerd wordt met andere succesvolle interventies. Een goed voorbeeld daarvan is de aanpak van chronische pijnbestrijding met Acceptance en Commitment Therapie (ACT) in combinatie met HeartMath technieken. Het Ontwikkelcentrum Pijnrevalidatie van het Centrum voor Revalidatie van het Universitair Medisch Centrum Groningen doet wetenschappelijk onderzoek naar onderbouwing van theoretische uitgangspunten van hartcoherentie training binnen de pijnrevalidatie en de rol van de fysiotherapeut hierin. Voor meer informatie verwijzen wij naar het artikel Mindfulness, acceptatie en hartcoherentietraining dat in augustus 2009 in de FysioPraxis is verschenen. 

 

2. Nieuwe Hartcoherentie training voor Fysiotherapeuten

Omdat steeds meer fysiotherapeuten hartcoherentie training binnen hun praktijk toepassen hebben we een speciale Driedaagse training voor Fysiotherapeuten ontwikkeld.

Door middel van de HeartMath  biofeedback methode kan de fysiotherapeut zijn patiënt meer lichaamsbewustzijn laten ervaren en zelfregulatiestrategieën aanleren, die bevorderend werken op herstelprocessen. De patiënt leert zijn gedrag, zowel intern fysiologisch als extern naar zijn omgeving, in positieve zin te veranderen. Zie oa ook bovenstaand artikel en Is Hartcoherentie volgens de module van HeartMath bruikbaar binnen de fysiotherapie?
Voor meer informatie over de training klik hier.

 

3. Onderzoek: Hartcoherentie in de gevangenis

Onlangs is in Amerika een onderzoek afgerond naar de effectiviteit van HeartMath groepstrainingen bij het reduceren van stress onder gevangenis personeel (zie New hope for correctional officers: an innovative program for reducing stress and health risks). Dit onderzoek werd uitgevoerd omdat veel werkgevers geïnteresseerd zijn in verbetering van de kwaliteit van leven van hun werknemers, het verlagen van de gezondheidsrisico’s en in het totale welbevinden van de werknemers. Onderzoek laat zien dat werkgerelateerde stress een negatieve invloed heeft op gezondheid en welbevinden. Een recent artikel in de Journal of the American Medical Association (JAMA) laat zien dat er een bewezen relatie is tussen stress en een verhoogd risico op hartfalen, depressie, kanker en de ontwikkeling van HIV en AIDS. Een artikel in datzelfde tijdschrift laat zien dat werkgerelateerde stress waarschijnlijk net zo slecht voor je hart is als roken en verhoogd cholesterol.

In deze studie kregen medewerkers instrumenten aangereikt om hun emoties die aan de basis van hun stress liggen beter te kunnen reguleren. De bron van stress bestaat uit inwendig gevoelde onrust zoals frustratie, boosheid, zorgen, angst, onzekerheid, depressie en afwijzing.


In dit interventie programma werd speciaal gekozen voor gevangenispersoneel omdat zij aan veel werkstress blootstaan.

De meest opvallende uitkomsten van het onderzoek, waar in totaal 75 gevangenis-medewerkers aan deelnamen, waren de verschillen tussen pre en post uitkomsten van de deelnemers van de experimentele groep. Daar werden significante verschillen gevonden in een aantal geteste variabelen, zoals: totaal cholesterol, LDL cholesterol, totaal cholesterol/ HDL ratio en glucosespiegel. Al deze waarden zijn verbeterd in de postsituatie. DHEA, alsook een aantal cardiovasculaire variabelen verbeterden, zoals systolische en diastolische bloeddruk en gemiddelde hartslag. Ook de uitkomsten van het uitgevoerde vragenlijstonderzoek verbeterden.
 
De kostenbesparing die op deze manier gerealiseerd werd, werd berekend op 1179 dollar per medewerker per jaar. Kostenbesparing werd gezien als kosten van de gezondheidszorg en kosten van ziekteverzuim.

Peak Performance Program

Als conclusie kan genoemd worden dat deze studie laat zien dat het “Power to Change Performance” programma (ook wel genoemd het Peak Performance Programma) een tijdsefficiënte en kosteneffectieve methode is om stress en gezondheidsrisico’s aanzienlijk te verlagen in een populatie van gevangenispersoneel, terwijl de productiviteit van de medewerkers en het psychologisch welbevinden toeneemt. Het programma belooft zowel voordelen aan individuele medewerkers en aan de organisatie als geheel. Vanuit een breder perspectief levert het programma waarschijnlijk een aanzienlijke stress reductie en gezondheidsbevorderend effect op voor andere hoog-risico en erg stresserende beroepen.

Mocht u meer informatie willen hebben over het Peak Performance Programma of dit willen invoeren in uw bedrijf dan kunt u contact opnemen met Drs. Daniel Zavrel op daan.zavrel@heartmathbenelux.com.

Mocht u in Nederland of België onderzoek willen uitvoeren op het gebied van Hart Ritme Variabiliteit en Hartcoherentie dan kunt u contact opnemen met onze onderzoekscoördinator Marij Schüsler. Meer informatie vindt u ook op onze research pagina.

 

4. Beurzen & congressen

Op 9 oktober as. vindt het internationale congres Coherence in Health plaats in de jaarbeurs in Utrecht met als thema “Quantum Physiological aspects of the Heart-Brain Connection”.
Het beloofd een interessant congres te worden met oa prof. Leo Pruimboom over de  Heart Brain Connection orthomoleculair gezien en Prof. Dr. Rollin McCraty ( ook researchdirecteur van HeartMath) over de Quantum Physiological aspects of the Heart-Brain Connection. HeartMath Benelux zal ook met een stand aanwezig zijn.

 

5. Producten

Na lang wachten is nu de emWave MAC beschikbaar. Deze versie van de emWave PC is speciaal voor een Apple ontworpen en biedt dezelfde functies als de emWave PC (alleen de Emotion Visualizer functie is niet aanwezig).

emWave Mac

Ook is er een emWave MAC software kit verkrijgbaar waarmee de Freeze Framer of emWave PC kan worden ge-upgrade naar de Apple versie.

 

6. Cursusnieuws

Op 23 en 24 maart 2010 zal voor het eerst de nieuwe Driedaagse training voor Fysiotherapeuten plaatsvinden. De training bestaat uit een blok van 2 dagen met een terugkomdag op 13 april. De training  wordt centraal in het land in Hilversum gegeven (conferentiecentrum de Hoorneboeg).

De eerstvolgende Tweedaagse training voor Professionals op 6 en 7 oktober a.s. is alweer vol. De training daarna is op 15 en 16 december 2009.

De eerstvolgende Licentietraining HeartMath 1:1 Provider  op 13 en 14 oktober 2009 is ook vol. We hebben een extra training ingelast op 20 en 21 januari 2010 met vervolgdag op 9 februari.

Op 14 oktober as vindt weer een HeartMath Method training in Antwerpen plaats en de eerstvolgende HeartMath Solution training is nu gepland op 8 december 2009 en 5 januari 2010.

Voor meer informatie over onze trainingen en trainingsdata: Zie Overzicht van onze trainingen of agenda.