Nieuwsarchief: Nieuwsbrief februari 2012


1. HeartMath in het nieuws
2. HeartMath erkend als onderwijsinstituut
3. HeartMath binnen de hogescholen
4. HeartMath door en voor artsen
5. HeartMath en onderzoek
6. HeartMath en onderzoeksbureau Soffos
7. Producten
8. Cursusnieuws


1. HEARTMATH  IN HET NIEUWS

 

De volgende publicaties over HeartMath en/of hartcoherentie zijn in de afgelopen maanden verschenen:


Arbo-Nieuws, maart 2011, "Of je een band plakt en de punaises laat zitten"
Science of Mind, feb 2012, "The transformative power of the heart"


De Open Universiteit in Heerlen heeft een voorlichtingsfilm gemaakt over hartcoherentie genaamd Studeren is topsport met hulp van Golfcoach en HeartMath Provider en groepstrainer Frits Visser.

 

Studeren is topsport

 

Congres
Op 23 maart a.s. vindt het congres Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder plaats over werken met groepen in de GGZ. HeartMath groepstrainers Jos Stor-Reuling, kinder- en jeugd-psychiater/systeemtherapeut en Jan Willem van Lochem, maatschappelijk werker/systeemtherapeut geven een workshop genaamd: Multidisciplinair werken in coherentie, de kwaliteitsmodule van de Toekomst! Ze gaan daarbij o.a. in op:

 

Wat is hartcoherentie en wat kan hartcoherentie het werkveld opleveren? Waarom noemt men hartcoherentie ‘de optimale biologische staat voor presteren’? Is er relatie tussen emotionele beleving en fysiologie? Wat kan hartcoherentie betekenen voor het verbeteren van persoonlijke veerkracht en voor accurate empathie in relaties met anderen. Hartcoherentie wordt life gedemonstreerd op de PC. Ervaar en doe mee!

 

2. HEARTMATH  ERKEND ALD ONDERWIJSINSTITUUT


Wij zijn verheugd te kunnen melden dat HeartMath Benelux per 1 januari 2012 bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs officieel geregistreerd is als onderwijsinstituut.
Daarom zullen we vanaf dit jaar alle trainingen BTW vrij aanbieden, alleen op de accommodatiekosten (alle maaltijden, koffie, thee en overnachtingen) zal nog BTW gerekend worden.

Financieel betekent dit dat we voor particulieren en organisaties die geen BTW af kunnen trekken, bijna 15% goedkoper worden. Dit geldt ook voor alle vervolgopleidingen zoals de licentietraining Emotioneel Eten, de Groepstrainersopleiding en de één en meerdaagse Onderwijsopleidingen.


3. HEARTMATH  BINNEN DE HOGESCHOLEN

 

Per 1 januari 2012 is niet alleen het individuele HeartMath Stress Reductie Programma maar ook de HeartMath  groepstraining Peak Performance opgenomen in het LIVVIT pakket van Achmea Zilveren Kruis. 

 

Logo Zilveren kruisLogo Achmea
   
LIVVIT is een samenhangend geheel van diensten, trainingen en cursussen voor werknemers binnen Hogescholen, gericht op het structureel terugdringen én voorkomen van verzuim. Zowel het SRP als de groepstraining worden 100% vergoed bij hogescholen die aangesloten zijn bij LIVVIT!

 

Meer weten over onze bedrijfstrainingen?
Neem dan contact op met onze bedrijfscoördinator Renzia de Koning via renzia.de.koning@heartmathbenelux.com of 0651920464.

 

Meer weten over onze Veerkracht voor Leerkracht groepstrainingen?
Neem dan contact op met onze onderwijscoördinator Wim Gijzen
Via wim.gijzen@heartmathbenelux.com of 0620692347


4. HEARTMATH DOOR EN VOOR ARTSEN

 

Hartcoherentietraining wordt de laatste jaren steeds vaker voorgeschreven door huisartsen en psychiaters, echter voor zover wij weten was er nog nooit een onderzoek naar de toepassing van onze technieken door de artsen zelf.

 

Vanaf 2009 is er in het Foothills Medical Centre, Calgary Canada, een RCT onderzoek gedaan naar het gebruik van de HeartMath biofeedback apparatuur (emWave) als interventie bij stressreductie onder 40 artsen. De artsen kregen de opdracht elke dag minimaal drie keer 5 minuten te oefenen met de emWave, de uitkomsten laten een significante reductie in stress voor de interventiegroep zien. Aan het eind van de studie gaven bijna alle deelnemers aan door te blijven gaan met de oefeningen vanwege de positieve effecten die ze hadden ervaren. Zie ook: The effect of a biofeedback-based stress management tool on physician stress: a randomized controlled clinical trial, open medicine 2011, 5(4)E154

 

Slang 

 

In dit kader willen we het artikel Gezond voelen, 2 jarige pilot in huisartsenkliniek te Utrecht, 2010  ook aanbevelen. Dit is het verslag van een 2-jarige pilot waarin patiënten in de huisartsenkliniek in 5 keer succesvol leren om een patroon van stress, zorgen en fysieke klachten te doorbreken. Samenwerking van Jacqueline van Riet (huisarts) en
Daphne Wiersma (coach hartcoherentie). Doelgroep zijn die patiënten met klachten waarvoor geen medische oorzaak te vinden was. De conclusie is ‘Gezond Voelen’ is een goede interventie om mensen te begeleiden om meer greep te krijgen op hun gezondheid en gevoel van welbevinden. Gezond voelen’ is GG-aanbod, d.w.z. dat het ingaat op gezondheid en gedrag en mensen aanspreekt op hun eigen verantwoordelijkheid voor hun gezondheid en hen hierbij ook ondersteunt. Het mobiliseert de eigen kracht van mensen.

 

Meer weten?
Neem dan contact op met onze coördinator gezondheidszorg Greet Veneman via greet.veneman@heartmathbenelux.com of 0627412781.


5. HEARTMATH EN ONDERZOEK

 

Wereldwijd wordt de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar Hart Ritme Variabiliteit en de werking van hartcoherentietraining. Ook in de afgelopen maanden zijn er weer een aantal interessante studies uitgekomen.


Bij het Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein is een pilot-onderzoek afgerond naar de effectiviteit van een hartcoherentietraining. In dit verslag worden de volgende conclusies gedaan:


Binnen het huidige onderzoek zijn aanwijzingen gevonden dat patiënten die aan de hartcoherentietraining hebben deelgenomen een verbetering in de mate van mindfulness lieten zien. Tevens werden er aanwijzingen gevonden dat deze patiënten een verbetering ervaren in het functioneren in de maatschappij en in de interpersoonlijke relaties, welke beide een positieve bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van het psychisch welbevinden. Tenslotte werd er een trend gevonden in de verbetering van het psychosociaal functioneren. De bovenstaande conclusies zijn in overeenstemming met de claims van HeartMath (2011) en met eerder uitgevoerd onderzoek waarin de effectiviteit van een onderdeel van de hartcoherentietraining onderzocht werd (McCraty et al., 1999). De hypothese met betrekking tot het positieve effect van de hartcoherentie-training op het psychisch welbevinden van patiënten lijkt dan ook op basis van het huidige onderzoek aangenomen te kunnen worden.

 

Zie ook: Pilotonderzoek naar de effectiviteit van hartritmevariabiliteit-training, 2011, Maarten Koller, Dr. Jan Houtveen.


Onderzoeker Jan Houtveen schrijft eveneens in Directieve Therapie, jaargang 31, 2011 een artikel waarin hij zegt dat meer onderzoek nodig is naar het exacte mechanisme achter de werkzaamheid van een hartcoherentietraining. Wij ondersteunen meer onderzoek van harte.


Voorbeelden van de veelheid aan (pilot)onderzoeken wereldwijd zijn:


HeartMath and Hypertension, mini trial in Arabia, 2010. Dit is een pilot-studie gedaan in  het Prince Sultan Cardiac Center in Hofuf, Saudi-Arabie naar het reduceren van de bloeddruk bij hartpatiënten m.b.v. de HeartMath methode.

 

 

Een ander interessant onderzoek van een Spaanse Universiteit laat zien dat bij Zen beoefenaars de coherentie hoger wordt naar gelang de jaren van oefening. Zie: Heart rate variability behavior at different stages of practice in Zen meditation: a study of the system dynamics using multiresolution analysis, Ren Andal Med Deporte, 2011, 4(2).


Een derde studie betreft mensen met ernstig hersenletsel, die baat hebben bij hartcoherentietraining. Zie Heart Rate variability Biofeedback and executive functioning in individuals with chronic traumatic brain injury, Ph.D.Dissertation Sonya Kim, 2011.


Een laatste verkennend onderzoek wat we willen noemen is een onderzoek met Amerikaanse veteranen uit Iraq en Afganistan die lijden aan Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS). Zie Cardiac Coherence and posttraumatic stress disorder in combat veterans, alternative therapies jul/Aug 2010.


6. HEARTMATH EN ONDERZOEKSBUREAU SOFFOS


Zoals bekend hecht HeartMath grote waarde aan het meten van onze interventies. Sinds bijna 2 jaar heeft HeartMath Benelux haar metingen uitbesteed bij het externe onderzoeksbureau Soffos. HeartMath providers laten bij Soffos het effect van hun training of coaching meten door cliënten voorafgaand en na afloop van de training een of meer vragenlijsten te laten invullen.

 

Logo Soffos

 

In de afgelopen 2 jaar heeft Soffos zo'n 1000 eerste of pre vragenlijsten verwerkt en zo'n 450 tweede of post vragenlijsten. De uitkomsten laten zien dat HeartMath een effectieve methode is om stress te reduceren. De score van psychisch welbevinden bijvoorbeeld steeg van 59 (voor de training/ coaching) naar 71 (na de training/ coaching), de score van mindfulness totaal steeg van 58 (pré) naar 68 (post) en depressiviteit daalde van 24 (pré) naar 7 (post).

 

Aan de hand van geanonimiseerde groepsverslagen die Soffos maakt kunnen we een opdrachtgever laten zien wat het effect is van onze inspanningen.

 

Om vooraf reeds een beeld te hebben welke cliënten profijt kunnen hebben van een training/ coaching heeft Soffos een spanningsmeter ontwikkeld die op basis van wetenschappelijke onderbouwing meet wat het stressniveau is van iemand. Bij iemand met een hoog stressniveau is tenslotte de meeste winst te behalen. Deze vorm van effectmeting is uiteraard ook geschikt voor andere professionals dan HeartMath providers. Mocht u meer willen weten kijk dan op www.soffos.eu.


7. PRODUCTEN

 

Wij krijgen regelmatig vragen of er al een Heartmath toepassing is voor op de mobiele telefoon. Helaas is deze nog niet beschikbaar maar we verwachten wel dat deze er in de nabije toekomst zal komen.

Wel al beschikbaar is de gratis HeartMath HeartQuotes App waardoor u elke dag een inspirerende nieuwe boodschap krijgt. U vindt deze door Heartquotes in te typen in de App Store.

 

 


8. CURSUSNIEUWS


De eerstvolgende Heartmath Solution training is op 24 april 2012 met vervolgdag op 29 mei 2012.


De eerstvolgende Tweedaagse training voor Professionals vindt plaats op 13 en 14 maart 2012 te Hilversum.

 

De eerstvolgende Training voor Fysio-/ en oefentherapeuten is op 13 en 14 maart met vervolgdag op 10 april 2012.

 

Voor de snelle beslisser is er ook nog de mogelijkheid deel te nemen aan de eerstvolgende Licentieopleiding voor Onderwijs en Jeugdzorg die zal starten op 29 maart 2012. Deze training wordt vooralsnog slechts een maal per jaar gehouden!

 

De eerstvolgende Licentietraining HeartMath 1:1 Provider is op 5 en 6 juni 2012 met vervolgdag op 4 september 2012.

 

De volgende trainingsdag voor Providers voor de aanvullende certificatie Stoppen met emotioneel eten vindt plaats op 14 mei 2012.