Nieuwsarchief: Nieuwsbrief juni 2012


1. HeartMath in het nieuws
2. Hartcoherentie training voor musici
3. HeartMath in België
4. Stress-REM nu gevalideerd
5. Hartcoherentie, ADHD & onderwijs
6. Producten
7. Cursusnieuws
8. Nieuwe coördinatoren
9. Openingsuren in de vakantieperiode

1. HEARTMATH  IN HET NIEUWS

In de Urban Times verscheen in maart 2012 het artikel Zen Master in your pocket. In de New York Times van 22 mei j.l. verscheen het artikel The Doctor’s Remedy: Biofeedback for Stress.
In het O Magazine van Oprah Winfrey verscheen het artikel Shut Down the Anxiety Machine: 3 Easy Ways to Build Your Resilience.

In de Belgische krant De Morgen verscheen op 27 mei het artikel Stress veroorzaakt 80% van hartziekten.

Op de Blog van Verslavingszorg instelling SolutionS verscheen op 30 mei j.l. het volgende ingezonden stuk dat we u niet willen onthouden: van een verslaafd hart naar een coherent hart.

2. HARTCOHERENTIE TRAINING VOOR MUSICI


Steeds meer musici ontdekken hartcoherentietraining om hun podiumangst tegen te gaan. In 2010 heeft het Prins Claus conservatorium samen met HeartMath trainer Ewold de Maar een onderzoek gedaan naar het effect van Hartcoherentietraining genaamd  Peak Performance & Reducing Stage Fright. De uitkomst was dat het HeartMath trainingsprogramma effectief en bruikbaar is voor studenten van het Prins Claus Conservatorium.

Graag verwijzen wij ook naar bijgaande video waarin een student van het conservatorium Maastricht uitlegt wat de training voor hem heeft betekend.

Voor meer informatie over onze trainingen voor musici verwijzen we u naar ewold.de.maar@heartmathbenelux.com

3. HEARTMATH IN BELGIE

HeartMath is in België minder bekend dan in Nederland. Hier gaan we wat aan doen met 2 activiteiten.

Op zaterdag 22 september 2012 zal Bruce Cryer centrale gast zijn in een symposium, georganiseerd door de Society of Psychosomatic Medicine voor medische beroepen. Het hart zal op deze dag centraal staan.
In het symposium belicht Dr. Michel Vandermotte (cardioloog) de rol van het hart, Prof. Dr. Elke Van Hoof (Vrije Universiteit Brussel en gelicenseerd HeartMath provider) licht de resultaten van hartcoherentie toe in de praktijk en Bruce Cruyer (Global director Health HeartMath USA) behandelt de wetenschappelijke aspecten en resultaten van de HeartMath methode.

Na de lunch kunnen de deelnemers deelnemen aan 2 workshops van 45 minuten elk (te kiezen uit hartcoherentie, haptonomie, compassievol leven). Vervolgens spreekt Dr. Erik van den Brink  (psychiater, psychotherapeut en mindfulnesstrainer) over ‘Compassie, mededogen en zorg’. Prof. Dr. Dirk Avonts (Universiteit Gent) behandelt de beïnvloeding van het autonome functioneren. Het symposium vindt plaats in de universiteit Antwerpen van 09.00 tot 17.00 uur. Meer informatie over het programma kunt u vinden op www.psychosomatic.be.

Op maandag 24 september 2012 zal Bruce Cryer een training “revitalizing performance” leiden. In dit samengebalde programma zullen de deelnemers, met behulp van de emWave2, leren hoe ze onder stressvolle omstandigheden toch optimaal kunnen functioneren.
Tevens worden de effecten van het gebruik van de HeartMath technologie in organisaties toegelicht. De training vindt plaats in de nieuwe residentie van de Baak België te Antwerpen van 09.30 tot 16.00 met aansluitend een netwerkdrink.

Bruce Cryer

Bruce Cryer werkt reeds 20 jaar bij HeartMath, waarvan meer dan 10 jaar als CEO.  Hij is een begenadigd spreker en een levend voorbeeld van hartcoherentie.
Hij werd uitgeroepen tot één van de Top 50 Thought Leaders in Personal Excellence door het Leadership Excellence Magazine.

Meer informatie vindt u op: Revitalizing Performance. Gezien het interactieve karakter van de training en het accent op het inoefenen van de vaardigheden is het aantal deelnemers beperkt.


Voor meer informatie over onze activiteiten in België kunt u terecht bij onze coördinator België Marc Smits (marc.smits@heartmathbenelux.com).


4. STRESS-REM VRAGENLIJST NU GEVALIDEERD

Onafhankelijk onderzoeksbureau Soffos heeft 2 jaar geleden de Stress-REM vragenlijst ontwikkeld om nog beter te kunnen meten hoe groot het effect is van het HeartMath Stress Reductie Programma. Onlangs is nu een validatieonderzoek afgerond waaruit blijkt dat de stress-REM meet wat we zeggen dat hij meet: stress en een aantal aspecten van stress, te weten psychisch welbevinden, sociaal welbevinden, gezondheid, coping, time management, cognitie, emotie, gedrag en fysiek welbevinden. Daarnaast hangen de vragen in voldoende mate samen, dus meten ze gezamenlijk hetzelfde construct. Voor het uitgebreide verslag, klik hier.

Ook heeft onderzoeksbureau Soffos een rapportage gemaakt van alle sets Stress-REM vragenlijsten die landelijk ingevuld zijn door 147 cliënten die in de periode van augustus 2010 tot en met maart 2012 het HeartMath Stress Reductie Programma ondergingen. Voor de populatie van deze cliënten als geheel verbeterden alle dimensies van stress die gemeten zijn met behulp van de stress-REM. De grootste winst wordt gehaald op de dimensies “psychisch welbevinden”, “coping” en “emotie”, zie grafiek 1.Mocht u meer willen weten over de STRESS-REM vragenlijst dan kunt u contact opnemen met Dr. Marij Schüsler via marijschusler@soffos.eu. Als u van de ontwikkelingen bij Soffos op de hoogte wilt blijven kunt u zich op de site www.soffos.eu aanmelden voor de nieuwsbrief.


5. HARTCOHERENTIE, ADHD & ONDERWIJS

Hartcoherentie wordt in toenemende mate in het onderwijs gebruikt. Onlangs heeft de Instelling Combinatie Jeugdzorg een subsidie gekregen van de Provincie Noord-Brabant in het kader van de Subsidieregeling Innovatiefonds Jeugdzorg. Het bedrag zal besteed worden om in totaal 27 medewerkers op te leiden om de hartcoherentiemethodieken breed in te kunnen zetten binnen de organisatie.

In 2010 is er in de UK een randomized controlled trial studie afgerond naar hartcoherentietraining bij kinderen met ADHD Coherence training in children with attention-deficit hyperactivity disorder: cognitive functions and behavioral changes. Zie ook PUBMED 20653294). De eindconclusie:

The results suggest that the intervention (hartcoherentietraining- note redactie) offers a physiologically based program to improve cognitive functioning in children with ADHD and improve behaviors that is appropriate to implement in a school environment.Graag wijzen we u ook op het boekje Using emWave Technology with children with ADHD van Jeff Goelitz dat hier gratis te downloaden is.
Meer weten over onze opleidingen en onderwijsprogramma’s? Neem dan contact op met onderwijs coördinator Wim Gijzen via wim.gijzen@heartmathbenelux.com of 0620692347.

6. PRODUCTEN

Van 9 Juli t/m 9 augustus zal er een zomeractie zijn met kortingen op zowel de draagbare emWave®2 als de emWave® Desktop.7. CURSUSNIEUWS


De eerstvolgende Heartmath Solution training is op 26 september 2012 met vervolgdag op 24 oktober 2012.
De eerstvolgende Tweedaagse training voor Professionals vindt plaats op 18 en 19 september 2012 te Hilversum.

De eerstvolgende Training voor Fysio-/ en oefentherapeuten is op 18 en 19 september 2012 met vervolgdag op 30 oktober 2012.

De eerstvolgende Licentietraining HeartMath 1:1 Provider is op 30 en 31 oktober 2012 met vervolgdag op 4 december 2012.

De nieuwe groepstraining Stoppen met emotioneel eten vindt plaats op 21 september met vervolgdagen op 5 oktober en 9 november 2012.

De Licentieopleiding voor Groepstrainers die slechts eenmaal per jaar gegeven wordt start op 19 september 2012. Dit is een vervolgopleiding op de Heartmath 1:1 Provider opleiding die slechts één keer per jaar wordt gegeven. Bruce Cryer CEO van HeartMath USA is gastdocent tijdens het eerste blok.Op bovenstaande foto vindt u de trainers en deelnemers van de licentieopleiding Onderwijs en Jeugdzorg die in maart jl van start ging.

Graag willen we u wijzen op de mogelijkheid om tegen geringe kosten kennis te maken met de HeartMath technieken. Het HeartMath Introductie Seminar wordt op meerdere plaatsen in Nederland gegeven,  is altijd ‘s avonds van 20.00-22.00 uur en kost slechts 35 euro.


8. NIEUWE COORDINATOREN

Verheugd kunnen we melden dat Marc Smits (marc.smits@heartmathbenelux.com) voortaan de Belgische activiteiten zal coördineren.

Omdat er steeds meer sporters gebruik maken van onze hartcoherentietechnieken om hun prestaties verder te verbeteren zal Roel Zijlstra (roel.zijlstra@heartmathbenelux.com) het gebied rondom sport gaan coördineren (zie ook sporters).

Voor vragen over deze gebieden kunt u voortaan bij hen terecht, wij wensen Marc en Roel veel succes. Een overzicht van alle toepassingsgebieden en coördinatoren vindt u hier.


9. OPENINGSUREN IN DE VAKANTIEPERIODE

Gedurende de periode van 9 juli t/m 31 augustus zal ons kantoor geopend zijn van 09.00-15.00 uur. Wij wensen u allen een hele mooie en coherente vakantie en mocht u nog niets geboekt hebben dan raden we onderstaand evenement van harte aan:

Bruce Cryer zal van 13-18 september 2012 een HeartMath Retreat geven in de Toscane. Dit is een unieke kans om een aantal dagen door te brengen met één van de oprichters van HeartMath en van hem de HeartMath technieken te leren. Ook is het een goede gelegenheid om uw eigen hartcoherentie te verdiepen. Het programma is zo opgezet dat er naast de workshop veel vrije tijd voor uitstapjes of wandelingen in de natuur is. Van harte aan te raden dus!