Nieuwsarchief: Nieuwsbrief Maart 2015


1. Nieuwe opleidingen HeartMath Benelux
2. Hartcoherentietraining binnen de oefentherapie
3. HeartMath in het nieuws
4. Intuïtie
5. Boekentip
6. Producten
7. Onderzoek en publicaties
8. Events
9. Cursusnieuws


1. Nieuwe opleidingen HeartMath Benelux

 

We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan het ombouwen van drie van onze opleidingen: het HeartMath Interventie Programma, de Opleiding tot gelicenseerd HeartMath Coach en de Opleiding tot gelicenseerd HeartMath Groepstrainer. Deze zijn nu aangepast aan de nieuwste Amerikaanse ontwikkelingen, waarbij het trainen naar meer veerkracht centraal staat. U ontvangt voor alle opleidingen de originele Amerikaanse HeartMath licentie of het originele HeartMath certificaat. Deze drie opleidingen kunnen nu onafhankelijk van elkaar gevolgd worden:

 

HeartMath Interventie Programma (HMI)
Voor verpleegkundigen, artsen, psychologen en andere professionals uit de gezondheidszorg bieden we het HeartMath Interventie Programma. In deze opleiding van 2 losse dagen wordt op een efficiënte en beproefde manier aangeleerd hoe patiënten het beste met het HeartMath systeem begeleid kunnen worden. Voor deze opleiding is medische basiskennis vereist. De toelatingseis voor deze opleiding is dan ook minimaal een HBO-diploma van een zorg-gerelateerde opleiding.

 

Opleiding tot gelicenseerd HeartMath Coach
De nieuwe opleiding tot HeartMath Coach bestaat uit 4 dagen waarbij een deel van de leerstof uit de vroegere Training voor Professionals en de oude Coachopleiding in één opleiding geïntegreerd zijn. Voor deze opleiding is geen vooropleiding nodig.

 

Opleiding tot gelicenseerd HeartMath Groepstrainer
De nieuwe opleiding tot HeartMath groepstrainer bestaat uit 6 dagen training. Het hele traject duurt in totaal 20 weken en er is geen vooropleiding nodig. Na deelname ben je in staat de HeartMath training The Resilience AdvantageTM in groepen aan te bieden.

 

Meer weten?
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze opleidingscoördinator Ewold de Maar op ewold.de.maar@heartmathbenelux.com of 06-41528134. U kunt eveneens bellen met HeartMath Benelux via 043-36 55 626. Tevens kunt u mailen met ons kantoor op info@heartmathbenelux.com. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.


2. Hartcoherentietraining binnen de oefentherapie


In toenemende mate zien we dat HeartMath technieken binnen de fysio-, bewegings-, en oefentherapie gebruikt worden. In het vakblad voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck pleit oefentherapeut Mensendieck Cathy Samé Lottin in haar artikel voor het opnemen van de HeartMath methode binnen de oefentherapie:


“Het College van Zorgverzekeraars beschouwt hartcoherentietraining als een alternatieve therapie. Deze wordt daarom ook niet vergoed uit de basisverzekering. BIG-geregistreerde therapeuten krijgen hun werk wel vergoed, omdat zij hartcoherentietraining gebruiken als een middel en niet als doel. De beoogde coherentie is geen doel op zich, maar een ingang om mensen bewust te maken van de reacties van hun lichaam. Binnen de oefentherapie is het echter wel goed toe te passen en te verantwoorden ter ondersteuning van een behandeling gericht op ontspanning en stressmanagement.”.

 

Ook stelt ze:
“Zelfmanagement is het meest effectief wanneer patiënten hun gezondheidstoestand zelf kunnen monitoren. Zo kunnen ze de cognitieve, gedragsmatige en emotionele reacties, die bijdragen aan een bevredigende kwaliteit van leven, zelf sturen.”

 

Meer informatie over onze trainingen & opleidingen vindt u hier.

 
3. HeartMath in het nieuws

 

 

De Duitse arts, auteur en HeartMath Coach en Groepstrainer Markus Peters heeft in november een druk bekeken webinar over burn-out gegeven. Het webinar is via het HeartMath Deutschland Blog te bekijken.

 

In het blad ForYouMagazine van februari 2015  is een artikel opgenomen van HeartMath Coach Louella Gerritsen genaamd Sleutels tot gezondheid.
In het blad de  Contact van 12 februari 2015 staat een stuk van arts, HeartMath Coach en Groepstrainer Nienke Stoop genaamd “Liefde gaat uiteindelijk over het liefhebben van jezelf


4. Intuïtie

 

Sinds jaar en dag is het fenomeen intuïtie omstreden. Bestaat intuïtie, en zo ja, wat is het en hoe ontstaat het? Hoe kun je het meten? In het artikel Intuitive intelligence, self-regulation and lifting conciousness onderscheid Rollin McCraty drie vormen van intuïtie:

 

  • Impliciete kennis
  • Energetische gevoeligheid
  • Non-lokale intuïtie

Intuïtie

Al meer dan 10 jaar doet HeartMath onderzoek naar intuïtie. In een grondig opgezette studie (zie deel 1 en deel 2) komt HeartMath in 2004 al tot opzienbarende resultaten. Een meta-analyse van 26 onderzoeken door Mossbridge die in 2012 is gedaan, komt tot dezelfde conclusie:

 

Bij proefpersonen is een duidelijk fysiologisch effect meetbaar voordat ogenschijnlijk onvoorspelbare gebeurtenissen zich voordoen, een fenomeen waar  nog geen wetenschappelijke verklaring voor te vinden is.

 

Uit verschillende experimenten blijkt dat een toestand van hoge coherentie bevorderend lijkt te zijn voor de mate van intuïtie. In onze nieuwe opleidingen voor HeartMath Coach en HeartMath Groepstrainer wordt hier daarom ook aandacht aan besteed.


5. Boekentip: Hart & Haptonomie

 

Graag vestigen we de aandacht op een al wat ouder boek genaamd Hart & Haptonomie van fysiotherapeute en haptotherapeute Hermien de Ridder. ‘Hart & Haptonomie’ gaat ondermeer over 'voelend' leven, over vergeven en het meer leren waarderen van jezelf. Met dit boek in de hand (en mooier: in je hart!) is het mogelijk om jezelf op al deze gebieden te trainen. Je gaat gezonder leven, je laat angst vaker varen en leert meer te leven vanuit liefde. Hartcoherentie en hoe je dit kunt bereiken vormt een rode draad door het boek.
Een aanrader voor therapeuten en iedereen die meer wil weten over werken met het lichaam, bewegen en aanraken.

 

Hart & Haptonomie

 

6. Producten

 

Door de sterk gestegen dollarkoers zijn we helaas gedwongen om onze prijzen te verhogen. De nieuwe prijzen liggen gemiddeld 10% hoger en gaan in per 16 maart a.s.


7. Onderzoek en publicaties

Graag willen we u wijzen op een overzichtsartikel van Rollin McCraty dat afgelopen september is verschenen: Cardiac Coherence, self-regulation, autonomic stability and psychosocial well-being. Het artikel geeft een zeer uitgebreid beeld van de laatste stand van de wetenschap rondom de fysiologie van emoties en interacties tussen hart en hersenen. Het artikel is gereviewd door de bekende onderzoekers Andrew Armour, Julian Thayer en Thomas Kubiak.


Een ander artikel van dezelfde auteur van afgelopen januari gaat diepgaand in op de rol van HRV, verschillende analyse methoden en hart-brein interactie (zie Heart Rate Variability: new perspectives on Physiological mechanisms, assessment of self-regulatory capacity, and health risk).
 

8. Events

 

Workshop door HeartMath medeoprichter Howard Martin in Basel
In het paasweekend komt HeartMath mede-oprichter Howard Martin naar Basel voor een unieke 2 daagse workshop. Hij zegt zelf over de workshop:

 

“You will experience a step-by-step program to awaken your Heart’s Intelligence so you can be the true architect of your reality.”

 

Meer informatie vind je hier.

 

Filmvertoningen Power of the Heart
Bliz Events organiseert op verschillende data en locaties een vertoning van de film The power of the Heart, o.a. op 8 maart Nijmegen, 14 april Heerhugowaard, 20 april te Hilversum. Meer informatie vind je hier.

 

Power of the heart

 

Symposium
Op 12 juni is het symposium Integrale Geboortezorg in Zutphen. Dit wordt georganiseerd door Stichting de Geboortenis. De Geboortenis is een initiatief van o.a. arts Nienke Stoop met de missie om eraan bij te dragen dat kinderen ter wereld komen op een plek waar levensvreugde, veiligheid en liefde centraal staan. Dit kan alleen als de aanstaande ouders de gelegenheid en ruimte geboden wordt om veiligheid, zelfstandigheid en kracht te ervaren. Vanuit eerbied en respect voor het nieuwe leven wil De Geboortenis daaraan een bijdrage leveren om zo samen een mooiere wereld te creëren.

 

Geboorte

 

Tijdens het symposium zal o.a. aandacht worden besteed aan het belang van stressreductie bij zwangere vrouwen (én hun zorgverleners!) en de verschillende manieren waarop dit bereikt kan worden, waaronder ook hartcoherentie training. HeartMath Benelux zal met een stand aanwezig zijn.
Het symposium maakt onderdeel uit van een reeks activiteiten die De Geboortenis organiseert rondom de internationale foto-expositie BIRTH DAY, deelnemers aan het symposium wordt de gelegenheid geboden deze bijzondere tentoonstelling, die een beeld schets van geboorte(plekken) over de hele wereld, te bezoeken. Door een donatie te doen aan de actie #VrouwFunding kunt u nu al kaarten voor BIRTH DAY of bijzondere arrangementen verkrijgen! Via deze link kunt u op de hoogte blijven over het symposium.


9. Cursusnieuws

 

 

De nieuwe training voor zorgprofessionals HeartMath Interventie Programma start op 22 april 2015 te Hilversum.

 

De nieuwe Opleiding tot gelicenseerd HeartMath Groepstrainer start op 1 april 2015 te Werkhoven (bij Utrecht).

 

De nieuwe Opleiding tot gelicenseerd HeartMath Coach start op 14 april 2015 te Hilversum.

 

De eerstvolgende HeartMath Solution trainingen vinden plaats op 13 april en 4 mei te Antwerpen en op 22 mei met vervolgdag op 19 juni te Werkhoven.


De eerstvolgende eendaagse licentieopleiding Stoppen met emotioneel eten vindt plaats op 29 mei a.s. in Zevenhuizen (ZH). Dit is een aanvullende opleiding voor HeartMath coaches. De deelnemers worden hierin opgeleid om cliënten te begeleiden naar hun optimale gewicht met behulp van het Stop Emotioneel Eten programma. Na afloop worden de deelnemers op de site genoemd op de lijst van coaches voor het programma Stoppen met emotioneel eten.

 

Ten slotte wijzen wij u graag op de mogelijkheid om tegen geringe kosten kennis te maken met de HeartMath technieken. Het HeartMath Introductie Seminar wordt op meerdere plaatsen in Nederland gegeven,  is altijd ‘s avonds van 20.00-22.00 uur en kost slechts 35 euro.

 

U kunt hier de Cursusagenda raadplegen voor een volledig overzicht van de cursusdata.