Nieuwsarchief: Nieuwsbrief april 2016


1. HeartMath interventie: nu ook in Nederland bewezen effectief
2. Preventief meten van HRV zou wel eens de toekomst kunnen zijn
3.  Nieuw:  Science of the Heart, exploring the role of the heart in human performance
4. Landelijk congres Positieve Psychologie over Veerkracht op 15 april 2016
5. Onderzoek
6. Publicaties
7. HeartMath Benelux op Facebook


1. HeartMath interventie: nu ook in Nederland bewezen effectief

Wij hebben onlangs onderzoeksbureau Soffos gevraagd de resultaten van onze HeartMath coaching interventies te evalueren.

 

De slotconclusie van het rapport is dat de cliënten wezenlijk verbeterd zijn in hun omgang met stress door de coaching volgens de HeartMath methodiek. Bij alle dimensies is sprake van een significante verbetering van de gemiddelde scores op tijdstip T2 ten opzichte van tijdstip T1. De P-waarden zijn daarbij allen onder de 0,001, dit betekent dat de kans dat de uitslag beïnvloed wordt door andere omstandigheden dan de HeartMath coaching marginaal is.

 

Tabel

 

Voor HeartMath coaching kunt u terecht bij de meer dan 350 gelicenceerde en ervaren coaches in heel het land (zie Lijst HeartMath coaches). Meer informatie over onze Opleiding tot HeartMath coach vindt u hier.

 

2. Preventief meten van HRV zou wel eens de toekomst kunnen zijn

Een onlangs verschenen onderzoek (PMID:26716816) laat zien dat een lage HRV (SDNN of RMSSD) voorspellend is voor de toekomstige ontwikkeling van metabool syndroom. Het onderzoek vergelijkt de resultaten van 1143 deelnemers over een periode van 12 jaar. Deelnemers die een aanvankelijk een lagere SDNN hebben (lager dan één standaard deviatie)  hebben 43% hoger risico op het ontwikkelen van metabool syndroom. Ook een verhoogde hartslag in rust blijkt op zich al een goede voorspeller.

 

Zowel een verhoogde hartslag in rust als een verlaagde HRV blijken tekenen te zijn van een autonome onbalans. Omdat HRV en hartslag zo voorspellend zijn voor de ontwikkeling van metabool syndroom maar ook door interventies verbeterd kunnen worden pleiten de onderzoekers ervoor om meer onderzoek te doen. Ze wijzen daarbij naar interventies en medicijnen waarvan bekend is dat ze een positief effect hebben op de HRV en hoogte van de hartslag is rust. Een niet gepubliceerd Amerikaans onderzoek naar de HeartMath methode liet grote verbeteringen zijn op de verschillende dimensies van metabool Syndroom.

 


Met de emWave Pro Plus is het nu ook mogelijk om diverse functionele waarden uit de HRV te bepalen. De metingen maken inzichtelijk of de HRV waarden binnen het normale bereik liggen, rekening houdend met leeftijd en geslacht.

 

Wil je meer weten over de HeartMath apparatuur en interventies: Er is nog plaats in de Opleiding tot HeartMath Practitioner die start op 11 mei 2016 te Meppel.

 


3.  Nieuw:  Science of the Heart, exploring the role of the heart in human performance

Wil je het naadje van de kous weten over de theorie achter de HeartMath methode, HRV en wetenschappelijk onderzoek rondom stress en emoties dan kun je nu het nieuwe 118 bladzijden tellende boek Science of the Heart- exploring the role of the heart in human performance in onze webwinkel vinden, het boek is ook als e-boek verkrijgbaar.

 

Science of the Heart

 


4. Landelijk congres Positieve Psychologie over Veerkracht op 15 april 2016

De Universiteit Twente organiseert in samenwerking met Trimbos-instituut, het NIP en het Tijdschrift Positieve Psychologie op 15 april 2016


Het 3e landelijke congres Positieve Psychologie over:
Veerkracht
Over het belang van aandacht voor compassie, welbevinden en stress
in de (geestelijke) gezondheidszorg, onderwijs & coaching.


Op het congres worden onder andere lezingen gehouden door twee gerenommeerde, internationale wetenschappers : Corey Keyes, hoogleraar sociologie aan de Emory University in Atlanta, doet al 15 jaar onderzoek naar welbevinden en floreren. Hij laat zien dat afwezigheid van welbevinden en floreren een grote persoonlijke en maatschappelijke impact heeft. Paul Gilbert, hoogleraar klinische psychologie, is een van de voorlopers in het onderzoek naar compassie en grondlegger van Compassion Focused Therapy. In zijn lezing gaat hij in op emotieregulatie en compassie en de bouwstenen van het trainen van compassie.
HeartMath Benelux zal ook aanwezig zijn met een stand waarbij deelnemers aan het congres kunnen kennismaken met de biofeedback apparatuur en technieken. Meer over het congres vindt u hier.

 

5. Onderzoek

In juni 2015 is er een onderzoek gepubliceerd naar het effect van HeartMath technieken op het functioneren van een SWAT team (special forces) van de Finse politie. Uit het onderzoek blijkt dat de gebruikte technieken de prestaties van de agenten onder kritieke omstandigheden verbeteren.

 

Een ander onderzoek uit 2015 onder studenten uit Thailand laat een significante reductie zien van stress, angst en depressie na gebruik van de HeartMath technieken (zie figuur 2).

 

 

In Spanje is in 2015 een onderzoek gepubliceerd naar de positieve effecten van HeartMath training als stress management interventie voor verzorgende staf en mantelzorgers van dementerende patiënten.

 

6. Publicaties

In het blad Orthofyto, feb/mrt 2016 staan twee artikelen waarin naar HeartMath gerefereerd wordt: In het artikel Vreugde beschrijft arts Anna Kruyswijk een casus waarbij duidelijk wordt hoe weggedrukte emoties onze fysiologie en ons welzijn kunnen beïnvloeden.

 

In Het Coherente hart als omvattend brein en medicijn wordt uitgelegd hoe de HeartMath methode ons helpt bij het beter omgaan met stress.

 

Op de website van Zilveren Kruis verscheen onlangs het artikel: Hoe ademen tegen stress helpt. In dit artikel wordt verslag gedaan van een training die Ewold de Maar, opleidingscoördinator Heartmath Benelux heeft verzorgd voor Zilveren Kruis in het kader van het hoger beroepsonderwijs.

 

In België verscheen er in de GVA Mechelen een artikel over HeartMath Practitioner Katrien Geeraerts genaamd:  Ik overwon een burn-out dankzij betere ademhaling. Op RingTV is ook een video over haar te zien.

 

De Open Universiteit verzorgt sinds enige tijd een goed geëvalueerde workshop Stressmanagement die wordt gegeven door HeartMath groepstrainer Wibo van Gennip. In een video vertelt de trainer waar de workshop over gaat.

 

Onlangs werden we gewezen op het boek Podiumangst van Liesbeth Citroen en Martine van der Loo (ISBN10: 9461054874). In het boek wordt gerefereerd aan de HeartMath technieken. Liesbeth Citroen werkt regelmatig met bekende muzikanten en gebruikt o.a. de Inner Balance apparatuur.

 

Inner Balance Trainer

 

7. HeartMath Benelux op Facebook

Neem eens een kijkje op de Facebook pagina van HeartMath Benelux en blijf op de hoogte van de nieuwste onderzoeken en laatste ontwikkelingen rondom HeartMath, hartcoherentie, HRV en het hart.

 

Facebook