Opleiding tot HeartMath Coach

Deze gelicenseerde opleiding tot HeartMath Coach is een praktijkgerichte opleiding die coaches leert hoe ze het HeartMath Veerkracht Programma kunnen toepassen met individuele cliënten in een 1:1 setting.  U traint uw cliënten hoe ze meer grip kunnen krijgen op hun emotionele reacties, waardoor ze meer veerkracht ontwikkelen. Als coach leert u om met behulp van de basistechnieken van HeartMath en het gebruik van de emWave® en Inner BalanceTM apparatuur dit programma vorm te geven.

Na het volgen van deze opleiding:

  • kunt u het geprotocolleerde HeartMath Werken aan Veerkracht Programma toepassen bij cliënten
  • beheerst  u de coachingsvaardigheden die passen bij het HeartMath Werken aan Veerkracht Programma
  • kent u de belangrijkste wetenschappelijke uitgangspunten van dit programma en bent u in staat dit eenvoudig uit te leggen aan cliënten
  • kent u het belang van de totaalbenadering van hartcoherentietraining: een benadering gericht op fysiologische, cognitieve, emotionele en gedragsmatige aspecten
  • weet u hoe hartcoherentie leidt tot zelfregulatie en kent u het belang daarvan
  • bent u in staat de emWave- en InnerBalance biofeedback hardware en software te gebruiken
  • ontvangt u een licentie die het gebruik van gepatenteerde HeartMath technieken toestaat voor commercieel gebruik in een 1-op-1setting

Locatie & data
Het dagprogramma duurt van 10.00 tot 17.30 uur. Tijdens de pauze wordt ter plaatse een lunch geserveerd.

NB: de opleiding tot HeartMath Coach kan alleen gevolgd worden nadat u de ééndaagse cursus HeartMath Basis gevolgd heeft.

Datum(s) Locatie Taal
24-09-2021
24 september, 15 oktober, 5 en 26 november 2021
Baarn Nederlands