Resultaten Onderzoek

U kunt publicaties vinden door te kiezen voor een categorie of een steekwoord. Alle artikelen uit betreffende categorie of met betreffend steekwoord verschijnen dan hier beneden.

Categorieën

Steekwoorden

A 6‑Week Worksite Positivity Program Leads to Greater Life Satisfaction, Decreased Inflammation, and a Greater Number of Employees with A1C Levels in Range Published: 2019

Objective: To determine whether a 6-week Positivity Program could impact employee cardiovascular inflammation, blood sugars, cortisol, dehydroepiandrosterone (DHEA), and/or life satisfaction.

Methods: Pre- and post-study blood draw and life satisfaction questionnaire tracked changes in 10 cardiovascular and inflammatory

lees verder...

Emotion Regulation After Acquired Brain Injury: A Study of Heart Rate Variability, Attentional Control, and Psychophysiology

Gepubliceerd op: 23-03-2019

Primary Objective: To examine the efficacy of heart rate variability biofeedback (HRV-BF) to treat emotional dysregulation in persons with acquired brain injury.
Design: A secondary analysis of a quasi-experimental study which enrolled 13 individuals with severe chronic acquired brain injury participating in a community-based programme. Response-to-treatment was measured with two HRV resonance indices (low frequency

lees verder...

Heart Rate Variability: New Perspectives on Assessment of Stress and Health Risk at the Workplace

Introduction: Cardiovascular diseases are the highest cause of death in the world. Many of these deaths may be workplace related. Long hours at work seem to be influencing the increased risks of heart diseases. Workplace stress can be defined as the “discrepancies between the physiological demands within a workplace and the inability of employees to either manage or cope with such work demands.” The varied nature and perception of stress are exemplified from literature that shows stress being either a stimulus, or a response, or a stimulus–

lees verder...

Correlation Between Changes in Local Earth's Magnetic Field and Cases of Acute Myocardial Infarction

Gepubliceerd op: 03-02-2019

Het belangrijkste doel van deze studie was om mogelijke correlaties te onderzoeken tussen de periodiek wijzigende kracht van het lokale aardmagnetisch veld en de incidentie van hartinfarcten. Deelnemers aan het onderzoek waren 435 mannen en 268 vrouwen die de diagnose hartinfarct hadden tijdens de periode van 1-1-2016 tot 31-12-2016 en behandeld werden op de afdeling cardiologie in het ziekenhuis van de Litouwse Universiteit van Health Sciences (LUHS), Kauno klinikos.

lees verder...

Combining Biofeedback with Stress Management Interventions: A Systematic Review of Physiological and Psychological Effects

Gepubliceerd op: 02-01-2019

Current mental healthcare systems experience difficulties meeting the challenges of a growing population with elevated stress symptoms. Outpatient stress management interventions have already proven to be effective in routine care and recent technological advances now allow to expand such interventions, for example by adding a physiological component like biofeedback. Adding biofeedback to stress management interventions appears promising, but there is a lack of insight into the general conceptualization and evaluation of the resulting

 

lees verder...

The Influence of Heart Coherence on Synchronization Between Human Heart Rate Variability and Geomagnetic Activity

Gepubliceerd op: 27-12-2018

All biological systems, which are embedded within the Sun and Earth’s magnetospheres, are exposed to invisible fluctuating magnetic fields that span a wide range of frequencies [1]. It is well known that geomagnetic field line resonances and the Schumann resonances, which exist in the cavity between Earth and the ionosphere, generate a range of resonant frequencies that directly overlay those of the human brain, autonomic nervous system (ANS), and cardiovascular system. Of all the physiological systems studied, the rhythms

lees verder...

Self‑Regulatory Biofeedback Training: An Intervention to Reduce School Burnout and Improve Cardiac functioning in college students

With the detrimental relationship between school burnout and physiological and cognitive functioning now well documented, interventions to ameliorate school burnout symptomology are needed. This study examined the effectiveness of a self-regulatory biofeedback intervention program (Heart RateVariability Coherence Biofeedback Training [HRVCB]) in contrast to a protocol demonstrated to produce cognitive and physiological improvements (a high intensity interval training protocol [HIIT]) as well as a wait-list control condition at decreasing school

lees verder...

Heart Rate Variability and Cognitive Bias Feedback Interventions to Prevent Post‑Deployment PTSD: Results from a Randomized Controlled Trial

Gepubliceerd op: 20-07-2018

There is a long history of pre-deployment PTSD prevention efforts in the military and effective pre-deployment strategies to prevent post-deployment PTSD are still needed. Materials and Methods: This randomized controlled trial included three arms: heart rate variability biofeedback (HRVB), cognitive bias modification for interpretation (CBM-I), and control. The hypothesis was that pre-deployment resilience training would result in lower post-deployment PTSD symptoms compared with control. Army National Guard soldiers (n =

lees verder...

Groepsverslag Stress REM vragenlijsten mei 2018

Gepubliceerd op: 15-05-2018

Het Soffos onderzoeksinstituut heeft in 2018 de resultaten van 1129 HeartMath coaching interventies geevalueerd. De slotconclusie van het rapport is dat de cliënten wezenlijk verbeterd zijn in hun omgang met stress door de coaching volgens de HeartMath methodiek. Bij alle dimensies is sprake van een significante verbetering van de gemiddelde scores op tijdstip T2 ten opzichte van tijdstip T1. De P-waarden zijn daarbij allen onder de 0,001, dit betekent dat de kans dat de uitslag beïnvloed wordt door andere omstandigheden dan de HeartMath coaching marginaal is.

lees verder...

Long‑Term Study of Heart Rate Variability Responses to Changes in the Solar and Geomagnetic Environment

Gepubliceerd op: 08-02-2018

Dit langetermijn onderzoek richtte zich op relaties tussen zonne- en geomagnetische activiteit en mogelijke vertragingen in het autonome zenuwstelsel. Bij 16 deelnemers werd de hartslagvariabiliteit (HRV) gemeten tijdens 72 aaneengesloten uren per week over een periode van vijf maanden. Met het doel om reacties van het autonome zenuwstelsel te volgen in verder gewone omstandigheden. Over het geheel genomen bevestigt de studie dat het autonome zenuwstelsel reageert op dagelijkse fluctuaties. De reactietijd en de tijd waarop de reacties

lees verder...

New Frontiers in Heart Rate Variability and Social Coherence Research: Techniques, Technologies, and Implications for Improving Group Dynamics and Outcomes

Gepubliceerd op: 12-10-2017

Concepten rond coherentie worden gezien als centrale thema’s binnen de kwantumfysica, fysiologie en sociale wetenschappen. Er zijn verschillende soorten coherentie, hoewel de term altijd een harmonieuze relatie, correlaties en verbindingen tussen de verschillende onderdelen van een systeem impliceert. Een specifieke meting die is afgeleid van de hartritmevariabiliteit (HRV) biedt een zekere maatstaf voor fysiologische coherentie. Een ander type van coherentie, sociale coherentie, heeft betrekking op de harmonieuze

lees verder...

Identification of a Group's Physiological Synchronization with Earth's Magnetic Field

Gepubliceerd op: 01-09-2017

Er is een nieuwe analysetechniek ontwikkeld en gevalideerd voor de beoordeling van de mate van fysiologische synchronisatie in een groep mensen en veranderingen in het aardmagnetisch veld, op basis van intervallen in hun hartritme. De nieuwe analysetechniek werd vervolgens gebruikt om clusters van dit soort patronen van synchronisatie te meten in een groep van 20 personen over een periode van twee weken. Om relevante relaties tussen de deelnemers en de gegevens van het lokale magnetisch veld vast te stellen werd per persoon een algoritme voor

lees verder...

Synchronization of Human Autonomic Nervous System Rhythms with Geomagnetic Activity in Human Subjects

Gepubliceerd op: 13-07-2017

Een verband tussen het menselijk zenuwstelsel en het aardmagnetische veld werd zichtbaar na een continue monitoring van de hartritmevariabiliteit (HRV) en de wisselende geomagnetische activiteiten. Een groep van 10 personen werd gedurende 31 dagen in het dagelijkse leven gevolgd en gemeten. In een tijdreeksanalyse kon men een correlatie identificeren tussen reacties van het autonome zenuwstelsel van de groep op verschillende dynamische veranderingen in de zonnewinden, kosmische straling en het omringende

lees verder...

The effect of heart rate variability biofeedbacktraining on stress and anxiety: a meta-analysis

Gepubliceerd op: 22-03-2017

Background.Some evidence suggests that heart rate variability (HRV) biofeedback might be an effective way to treat anxiety and stress symptoms. To examine the effect of HRV biofeedback on symptoms of anxiety and stress, we conducted a meta-analysis of studies extracted from PubMed, PsycINFO and the Cochrane Library.Methods.The search identified 24 studies totaling 484 participants who received HRV biofeedback training for stress and anxiety. We conducted a random-effects meta-analysis. Results.The pre-post within-group effect size

lees verder...

Heart rate variability biofeedback therapy and graded exercise training in management of chronic fatigue syndrome

Gepubliceerd op: 05-12-2016

OBJECTIVE: Chronic fatigue syndrome (CFS) is characterised by persistent fatigue, exhaustion, and several physical complaints. Research has shown cognitive behavioural therapy (CBT) and graded exercise training (GET) to be the most effective treatments. In a first step we aimed to assess the efficacy of heart rate variability biofeedback therapy (HRV-BF) as a treatment method comprising cognitive and behavioural strategies and GET in the pilot trial. In a second step we aimed to compare both interventions with regard to specific

lees verder...

Increasing Performance of Professional Soccer Players and EliteTrack and Field Athletes with Peak Peakperformance Training and Biofeedback: A Pilot Study

Gepubliceerd op: 19-10-2016

The aim of this pilot study was to investigate the effects of an intervention consisting of mental coaching combined with either electro encephalogram (EEG) alphapower feedback or heart rate variability (HRV) feedback on HRV, EEG outcomes and self-reported factors related to stress, performance, recovery and sleep quality in elite athletes. A prospective pilot study was performed with two distinct cohorts. Soccer players were provided with four sessions of mental coaching combined with daily HRV biofeedback (Group A); track and field

lees verder...

Building Resilience in an Urban Police Department

Objective:The aim of this study is to examine a resilience training intervention that impacts autonomic responses to stress and improves cardiovascular risk, psychological, and physiological outcomes in police. Methods: Officers [(n=38) 22 to 54 years] modified emotional and physical responses to stress using self-regulation. Measurements include psychological and physiological measures [eg, heart rate variability (HRV), blood pressure, C-reactive protein)] obtained at three time intervals. Results: Age was significantly (P<0.05) associated with

lees verder...

The Global Coherence Initiative: A Global Psychological Paradigm for Health Promotion

Gepubliceerd op: 01-06-2016

Dit overzichtsartikel brengt het belang naar voren van een wereldwijd initiatief ter bevordering van gezondheid en welbevinden dat psychologisch georiënteerd is. Het bespreekt het concept voor een collectief bewustzijn en op het hart gebaseerd moreel bewustzijn als instrument voor gezondheidszorg. Het artikel is gestoeld op een Zuid-Afrikaanse samenwerking binnen het Global Coherence Initiative, die tot doel heeft de coherentie en onderlinge verbondenheid in een inheemse gemeenschap te ondersteunen.

lees verder...

Effectiviteit van hartritmevariabiliteit-biofeedback als aanvulling bij behandeling van depressie en posttraumatische stressstoornis

Gepubliceerd op: 15-04-2016

ACHTERGROND: Hartritmevariabiliteitbiofeedback (hrvb) is een non-invasieve behandelwijze waarbij de patiënt verondersteld wordt te werken aan zelfregulatie van een verstoorde N.-vagusfunctie. De behandeling met hrvb is wellicht klinisch relevant bij stressgerelateerde stoornissen, maar wordt weinig toegepast in de reguliere behandeling. DOELOnderzoek van effectiviteit van hrvb als mogelijk psychofysiologische aanvulling bij behandeling van angst, depressie en de posttraumatische stressstoornis (ptss). METHODE:

lees verder...

HeartMath and Ubuntu Integral Healing Approaches for Social Coherence and Physical Activity

Gepubliceerd op: 15-03-2016

Dit onderzoek werd ingegeven door de vele sociale gezondheidsproblemen op deze planeet. Het doel is om de HeartMath methode en Ubuntu te introduceren als complementaire, integrale genezingsmethoden ter bevordering van sociaal bewustzijn, coherentie en diverse vormen van lichamelijke activiteit. Integrale gezondheidsthema ’s die besproken worden omvatten holisme, bewustzijn, energie, onderling verbondenheid in relaties, sociale coherentie en ondersteunende hulpbronnen, met name empathie. Bijzondere focus ligt op moreel

lees verder...

Human Heart Rhythm Sensitivity to Earth Local Magnetic Field Fluctuations

Gepubliceerd op: 11-09-2015

In dit document wordt de gevoeligheid van het menselijke hartritme voor de schommelingen van lokale aardmagnetische velden geanalyseerd. De gegevens zijn verzameld tijdens een langetermijn onderzoek waarbij de hartritmevariabiliteit (HRV) van 17 vrouwelijke vrijwilligers gecorreleerd werd aan gemeten schommelingen van de aardmagnetische signalen. De magnetische signalen werden verzameld met behulp van het eerste wereldwijde netwerk van GPS-detectoren (GPS time stamped detectors), die zijn ontworpen voor het continu

lees verder...

Cardiac Coherence Training to Reduce Anxiety in Remitted Schizophrenia, a Pilot Study

Gepubliceerd op: 07-09-2015

Health care that addresses the emotional regulation capacity of patients with schizophrenia confronted with daily stress may contribute to a less anxious life. A psycho-physiological training [cardiac coherence training(CCT)] focusing on emotion regulation is known to decrease anxiety for healthy individuals. We performed a pilot cross sectional survey to explore the benefits of CCT for clinically stable patients with schizophrenia. Ten patients were enrolled in the program consisting of twelve weekly 1-h session programs monitored over a 2-month

lees verder...

Physical Activity, Mindfulness Meditation, or Heart RateVariability Biofeedback for Stress Reduction

Abstract: In contemporary western societies stress is highly prevalent, therefore the need for stress-reducingmethods is great. This randomized controlled trial compared the efficacy of self-help physical activity (PA), mindfulness meditation (MM), and heart rate variability biofeedback (HRV-BF) in reducing stress and its related symptoms. We randomly allocated 126 participants to PA, MM, or HRV-BF upon enrollment, of whom 76 agreed to participate. The interventions consisted of psycho-education and an introduction to the specific

lees verder...

Some Southern African Views on Interconnectedness with Special Reference to Indigenous Knowledge

Gepubliceerd op: 01-06-2015

Het Global Coherence Initiative (GCI) verricht baanbrekend onderzoek naar verbondenheid, ter bevordering van globale coherentie, bewustzijn en gezondheidszorg vanuit het hart. Een netwerk van ultragevoelige detectoren van het magnetische veld is  strategisch verspreid over de aarde. Eén ervan is geplaatst in een privé wildpark in KwaZulu-Natal en maakt daar ook lokaal onderzoek mogelijk.Thema’s uit de Zuid-Afrikaanse inheemse kennis  op het gebied van onderlinge verbondenheid worden meegenomen, teneinde het initiatief een relevante

lees verder...

Applying Resilience Promotion Training Among Special Forces Police Officers

Police Special Forces (a.k.a. special weapons and tactics [SWAT]) officers are tasked with responding to the most critical situations, including incidents that require specialized skills and equipment beyond typical policing activities. In this study, we tested the feasibility of applying Arnetz and colleagues’ resilience promotion training that was developed for patrol officers to SWAT team officers (n = 18). The resilience promotion training program included psychoeducation focused on police stress and resilience, and the practice of resilience

lees verder...

Biofeedback Intervention for Stress, Anxiety, and Depression among Graduate Students in Public Health Nursing

Gepubliceerd op: 05-04-2015

Globally, graduate students have been found to have high prevalence of mental health problems. With increasing severity of mental health problems on university campuses and limited resources for mental health treatment, alternative interventions are needed.This study investigated the use of biofeedback training to help reduce symptoms of stress, anxiety, and depression. A sample of 60 graduate students in public health nursing was randomly assigned to either the biofeedback intervention or the control group. Results indicated that biofeedback

lees verder...

Heart Coherence: A New Tool in the Management of Stress on Professionals and Family Caregivers of Patients with Dementia

Gepubliceerd op: 22-03-2015

We describe a stress management intervention intended  to  reduce  the  damage  and  stress  impact  on  the heart  physiology  and  function  of  a  group  of  caregivers (professional and non-professional) who work with patients with dementia. The intervention consisted in applying heartcoherence  techniques  in  a  population  of  72  caregivers  of patients  with  dementia  (42  professional  and  29  non-pro-fessional  caregivers)  who  had  high  scores  in  heart  stress and  burden  tests.  Six  months  after  the  training  they  were able  to 

lees verder...

An Institutional Case Study: Emotion Regulation With HeartMath at Santa Cruz County Children’s Mental Health

Gepubliceerd op: 15-03-2015

This case study from Santa Cruz County Children’s Mental Health Agency (CMH), California, reviews the use of measurement of heart rate variability (HRV) to enhance emotional regulation of patients. CMH serves seriously emotionally disturbed youths, many of whom have been separated from their parents for a prolonged period or have  been  vulnerable  without  the  consistent  presence  of  their  caregivers.  In  this  study,  the  HRV  pattern  was  calculated as high coherence, medium coherence, or low coherence. According to Thurber et al, heart

lees verder...

Heart Rate Variability: New Perspectives on Physiological Mechanisms, Assessment of Self-regulatory Capacity, and Health Risk

Gepubliceerd op: 15-01-2015

Heart  rate  variability,  the  change  in the  time  intervals  between  adjacent heartbeats, is an emergent property of interdependent   regulatory   systems that  operates  on  different  time  scales to  adapt  to  environmental  and  psychological   challenges.   This   article briefly  reviews  neural  regulation  of the  heart  and  offers  some  new  perspectives on mechanisms underlying the very low frequency  rhythm  of heart rate variability. Interpretation of heart  rate  variability  rhythms  in  the context of health risk and physiological  and 

lees verder...

Heart Coherence Training Combined with Back School in Patients with Chronic Non-specific Low Back Pain

Gepubliceerd op: 02-10-2014

The aim of this study was to explore on which variables a  stress reduction program based on heartcoherence can enhance the effects of a back school (BS) inpatients with chronic non-specific low back pain and to explore possible moderators for treatment success. A ret-rospective explorative design was carried out with 170patients with chronic non-specific low back pain.  89 Patients were admitted to BS and 81 patients were selected for  BS  and  heart  coherence  training  (BS–HCT).  Six  sessions  of  heart  coherence  were  provided.  At 

lees verder...

A healthy heart is not a metronome: an integrative reviewof the heart’s anatomy and heart rate variability

Gepubliceerd op: 30-09-2014

Heart rate variability (HRV), the change in the time intervals between adjacent heartbeats,is an emergent property of interdependent regulatory systems that operate on different time scales to adapt to challenges and achieve optimal performance. This article briefly reviews neural regulation of the heart, and its basic anatomy, the cardiac cycle, and the sinoatrial and atrioventricular pacemakers. The cardiovascular regulation center in the medulla integrates sensory information and input from higher brain centers, and afferent

lees verder...

Cardiac coherence, self-regulation, autonomic stability, and psychosocial well-being

Gepubliceerd op: 29-09-2014

The ability to alter one’s emotional responses is central to overall well-being and to effectively meeting the demands of life. One of the chief symptoms of events such as trauma, that overwhelm our capacities to successfully handle and adapt to them, is a shift in our internal baseline reference such that there ensues a repetitive activation of the traumatic event. This can result in high vigilance and over-sensitivity to environmental signals which are reflected in inappropriate emotional responses and autonomic nervoussystem dynamics. In this article

lees verder...

The Global Coherence Initiative Investigating the Dynamic Relationship Between People and Earth's Energetic Systems

Gepubliceerd op: 10-09-2014

De convergentie van bewijs uit verscheidene onafhankelijke onderzoekslijnen biedt krachtige ondersteuning voor het bestaan van een wereldwijd informatieveld dat alle levende systemen verbindt en dat bijdraagt aan een soort mondiaal bewustzijn. Elke cel in ons lichaam baadt als het ware in een interne en externe omgeving van fluctuerende onzichtbare magnetische krachten die op vrijwel elke cel en elk biologisch circuit invloed hebben. Daarom is het niet verrassend dat vele fysiologische ritmes en mondiale collectieve gedragingen

lees verder...

Heart rate variability biofeedback: how and why does it work?

Gepubliceerd op: 21-07-2014

In recent years there has been substantial support for heart rate variability biofeedback (HRVB) as a treatment for a variety of disorders and for performance enhancement (Gevirtz,2013). Since conditions as widely varied as asthma and depression seem to respond to this form of cardiorespiratory feedback training, the issue of possible mechanisms becomes more salient.The most supported possible mechanism is the strengthening of homeostasis in the baroreceptor (Vaschillo et al., 2002;Lehrer et al., 2003). Recently, the effect on the vagal afferent

lees verder...

Police department Personnel Stress Resilience training: An Institutional Case Study

The objective of this case study was to test the impact in law enforcement personnel of an innovative self-regulation and resilience  building  program  delivered  via  an  iPad  (Apple  Inc,  Cupertino,  California)  app  and  personal  mentoring.  The  Stress  Resilience  Training  System  (SRTS)  app  includes  training  on  stress  and  its  effects,  HRV  coherence  biofeedback,  a  series  of  HeartMath  self-regulation  techniques  (The  Institute  of  HeartMath,  Boulder  Creek,  California),  and  HRV-controlled  games.  The  stressful 

lees verder...

Non‑Pharmacological Intervention for Chronic Pain in Veterans: A Pilot Study of Heart Rate Variability Biofeedback

Gepubliceerd op: 15-03-2014

Objective: Chronic  pain  is  an  emotionally  and  physically  debilitating  form  of  pain  that  activates  the  body’s  stress response and over time can result in lowered heart rate variability (HRV) power, which is associated with reduced resiliency and lower self-regulatory capacity. This pilot project was intended to determine the effectiveness  of  HRV  coherence  biofeedback  (HRVCB)  as  a  pain  and  stress  management  intervention  for  veterans  with  chronic  pain  and  to  estimate  the  effect  sizes.  It  was  hypothesized  that 

lees verder...

Effectiveness of emWave Biofeedback in Improving Heart RateVariability Reactivity to and Recovery from Stress

Gepubliceerd op: 14-02-2014

The  current  study examined  the  efficacy  of heart rate variability (HRV) biofeedback using emWave, a publicly  available  biofeedback  device,  to  determine  whether   training   affected   physiological   tone and stress responses.   Twenty-seven   individuals   aged   18–30 years were  randomized  to  a  treatment  or  no-treatment  controlgroup.  Treatment  participants  underwent  4–8  sessions  of emWave intervention,  and  all  participants  attended  pre-treatment  and  post-treatment  assessment  sessions  during which  acute  stressors  were

lees verder...

Stress Management Based on Trait‑Anxiety Levels and Sleep Quality in Middle‑Aged Employees Confronted with Psychosocial Chronic Stress

A  stress  management  program  using  cardiac  coherence  was  implemented  after  an  organizational  down-sizing. The study was conducted in nine voluntary workers in order to evaluate the efficiency of the program.  A  baseline  evaluation  was  conducted  on  psychological  variables  (anxiety,  perceived-stress,  well- being  and  sleep),  endocrine  assessments  (urinary  cortisol  excretion,  alpha-amylase  and  salivary  concentrations)  and  physiological  recordings  (sleep  and  heart  rate  variability).  The  low  number  of 

lees verder...

A pilot study of heart rate variability biofeedback therapy in the treatment of perinatal depression

Gepubliceerd op: 25-11-2012

Heart rate variability biofeedback (HRVB) therapy may be useful in treating the prominent anxiety features of perinatal depression. We investigated the use of this non-pharmacologic therapy among women hospitalized with severe perinatal depression. Three questionnaires, the StateTrait Anxiety Inventory (STAI), Warwick–Edinburgh Mental Well-Being Scale, and Linear Analog Self Assessment,were administered to 15 women in a specialized inpatient perinatal psychiatry unit. Participants were also contacted by telephone after discharge

lees verder...

Coherence: A Novel Nonpharmacological Modality for Lowering Blood Pressure in Hypertensive Patients

Gepubliceerd op: 17-05-2012

This  study  examined  the  efficacy  of  teaching   emotional   self-regulation   techniques     supported     by     heart     rhythm coherence training (emWave Personal Stress Reliever) as a means to quickly  lower  blood  pressure  (BP)  in  patients   diagnosed   with   hyperten-sion.  Previous  studies  have  demonstrated  systemic  reductions  in  BP  in  both   high   stress   populations   and   patients diagnosed with hypertension using this approach, but to the best of our  knowledge,  an  investigation  of  their  ability  to  produce  immediate 

lees verder...

Biofeedback Intervention for Stress and Anxiety among Nursing Students: A Randomized Controlled Trial

Gepubliceerd op: 07-05-2012

Purpose.It has been well documented that nursing students across the world experience stress and anxiety throughout their education and training. The purpose of this randomized controlled study is to investigate the impact of biofeedback intervention program on nursing students’ levels of stress and anxiety during their first clinical training. Methods.Participants consisted of 60 second-year baccalaureate nursing students. The 30 participants in the biofeedback group received training on how to use the biofeedback device to assist in stress and

lees verder...

The effect of a biofeedback-based stress management tool on physician stress: a randomized controlled clinical trial

Gepubliceerd op: 06-06-2011

Background: Physicians often experience work-related stress that may lead to personal harm and impaired profes-sional performance. Biofeedback has been used to manage stress in various populations. Objective:  To  determine  whether  a  biofeedback-based  stress  management  tool,  consisting  of  rhythmic  breathing,  actively self-generated positive emotions and a portable biofeedback device, reduces physician stress. Design: Randomized controlled trial measuring efficacy of a stress-reduction intervention over 28 days, with a

lees verder...

Heart rate variability behavior at different stages of practice in Zen meditation: a study of the system dynamics using multiresolution analysis

The  dynamic  interactions  between  the  sympathetic  and  parasympathetic  branches  of  the  autonomic  nervous system (ANS) are responsible for the oscillations in heart rate known as heart rate variability (HRV). Thus, the importance of HRV as an indirect measure of the autonomic activity is widely known. Meditation is  perhaps  the  best  practice  to  investigate  the  intrinsic  properties  of  the  ANS,  since  it  involves  a  state  of  complete physical immobility and absence of voluntary efforts. In this study we analyzed HRV during Zen

lees verder...

Pilotonderzoek naar de effectiviteit van een hartritmevariabiliteit-training (Master thesis)

Inleiding: De hartcoherentietraining is   gebaseerd op het beïnvloeden van de hartritme-variabiliteit(HRV).  Aan  de  training  worden  stressverminderende  eigenschappen  toegekenddie  een positieve  invloed zouden  hebben  op  het  psychisch  welbevinden. De  hoofdvraag  van  het  huidige onderzoek  betreft  of  de  hartcoherentietraining  effectief  is  in  het  verbeteren  van  het  psychisch welbevinden.  De  effecten  van  de  hartcoherentietraining  zullen  worden  vergeleken  met  de effecten van  een  mindfulnesstraining.

lees verder...

Coherence and Health Care Cost — RCA Actuarial Study: A Cost-Effectiveness Cohort Study

Gepubliceerd op: 15-08-2010

Chronic stress is among the most costly health problems in terms of direct health costs, absenteeism, disability, and performance standards. The Reformed Church in America (RCA) identified stress among its clergy as a major cause of higher-than-average  health  claims  and    implemented HeartMath (HM) to help its participants manage stress and increase  physiological  resilience.  The  6-week  HM  program Revitalize you! was selected for the intervention including the emWave Personal Stress Reliever technology.

lees verder...

Coherence training in children with attention-deficit hyperactivity disorder: cognitive functions and behavioral changes

Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) is the most prevalent behavioral diagnosis in children, with an estimated 500000 children affected in the United Kingdom alone. The need for an appropriate and effective intervention for children with ADHD is a growing concern for educators and child-care  agencies.  This  randomized  controlled  clinical  trial evaluated the impact of the HeartMath self-regulation skills and  coherence  training  program  (Institute  of  HeartMath, Boulder Creek, California) on a population of 38 children with ADHD in

lees verder...

Cardiac Coherence and Posttraumatic Stress Disorder in Combat Veterans

Gepubliceerd op: 01-06-2010

Background  • The  need  for  treatment  of  posttraumatic stress  disorder  (PTSD)  among  combat  veterans  returning from Afghanistan and Iraq is a growing concern. PTSD has been associated with reduced cardiac coherence (an indicator of heart rate variability [HRV]) and deficits in early stage information  processing  (attention  and  immediate  memory) in different studies. However, the co-occurrence of reduced coherence and cognition in combat veterans with PTSD has not been studied before. Primary Study Objective • A  pilot  study  was

lees verder...

Project Peak Performance & Reducing Stage Fright

Gepubliceerd op: 26-04-2010

Podiumangst komt veel voor in de beroepspraktijk van musici en wordt vaak niet op een effectieve manier behandeld of onderkend. Een belangrijke reden daarvoor is dat het onderwerp nog steeds met taboe is omgeven. In samenwerking met GGZ Heerenveen en ‘Complete Coaching’, een instituut voor onder meer coaching en psychotherapie, is onder auspiciën van het lectoraat Lifelong Learning in Music &the Artseen onderzoeksproject opgezet, gericht op het omgaan met stress bij studenten van het Prins Claus Conservatorium. Dit project

lees verder...

New Hope for Correctional Officers: An Innovative Program for Reducing Stress and Health Risks

This  study  investigated  the  impact of a new stress management program on physiological and psychological stress and health risk factors among 75 correctional officers. The experimental group received training in emotion self-regulation techniques intended to reduce stress and health risk factors. Practice of the techniques was enhanced by heart rate variability feedback, which helped participants  learn  and  sustain  use  of the  self-management tools.  Measures of physiological stress  included  cortisol, DHEA,  cholesterol, triglycerides,  fasting  glucose 

lees verder...

Kan stress verminderen door het toepassen van hartcoherentie- onderzoek bij moeders van onrustige ki

Gepubliceerd op: 28-01-2009

Samenvatting: In dit onderzoek wordt de mens gezien als een dynamisch systeem, dat functioneert in voortdurend veranderende omstandigheden en streeft naar evenwicht. Binnen de grenzen van een evenwichtstoestand kan het zelfregulerend vermogen de mens in evenwicht houden, maar als de balans door nieuwe of ‘bedreigende’ omstandigheden verstoord raakt, moet een aanpassingsstrategie ontwikkeld en uitgevoerd worden voor herstel van het evenwicht. Deze toestand van onbalans wordt ‘stress’ genoemd en kan zowel op

lees verder...

Heart Rate Variability Biofeedback for Major Depression

Gepubliceerd op: 15-10-2008

Heart rate variability for the treatment of major depression is  a  novel,  alternative  approach  that  can  offer  symptom reduction  with  minimal-to-no  noxious  side  effects.  The following  material  will  illustrate  some  of  the  work  being conducted  at  our  laboratory  to  demonstrate  the  efficacy of  heart  rate  variability.  Namely,  results  will  be  presented regarding our published work on an initial open-label study and  subsequent  results  of  a  small,  unfinished  randomized controlled trial. Autonomic  nervous  system  (ANS)  dysfunction 

lees verder...

Electrophysiological Evidence of Intuition: Part 1. The Surprising Role of the Heart

Gepubliceerd op: 01-06-2004

Objectives: This study aims to contribute to a scientific understanding of intuition, a process by which information normally outside the range of conscious awareness is perceived by the psychophysiological systems. The first objective, presented in two empirical papers (Part 1 and Part 2), was to replicate and extend the results of previous experiments demonstrating that the body can respond to an emotionally arousing stimulus seconds before it is actually experienced. The second objective, to be presented in a third paper (Part 3), is

lees verder...

Electrophysiological Evidence of Intuition: Part 2. A System‑Wide Process?

Gepubliceerd op: 01-06-2004

Objectives: This study aims to contribute to a scientific understanding of intuition, a process by which information normally outside the range of conscious awareness is perceived by the body’s psychophysiological systems. The first objective, presented in two empirical reports (Part 1 and Part 2), was to replicate and extend the results of previous experiments demonstrating that the body can respond to an emotionally arousing stimulus seconds before it is actually experienced. The second objective, to be presented in a forthcoming

lees verder...

A Controlled Pilot Study of Stress Management Training of Elderly Patients With Congestive Heart Failure

Gepubliceerd op: 22-11-2002

The purpose of this study was to evaluate the effect of stress management training on quality of life, functional capacity, and heart rate variability in elderly patients with New York Heart Association classI–III congestive heart failure (CHF). While substantial research exists on stress management training for patients with coronary heart disease, there are few data on the value of psychosocial training on patients with CHF. Thirty-three multi ethnic patients (mean age, 66±9 years) were assigned through incomplete randomization to one of two

lees verder...

The Impact of a New Emotional Self‑Management Program on Stress, Emotions, Heart Rate Variability, DHEA and Cortisol

Gepubliceerd op: 02-04-1998

This study examined the effects on healthy adults of a new emotional self-management program, consisting of two key techniques,"Cut-Thru" and the "Heart Lock-In." These techniques are designed to eliminate negative thought loops and promote sustained positive emotional states. The hypotheses were that training and practice in these techniques would yield lowered levels of stress and negative emotion and cortisol, while resulting in increased positive emotion and DHEA levels over a one-month period. In addition, we

lees verder...

The Effects of Emotions on Short‑Term Power Spectrum Analysis of Heart Rate Variability

Introduction: This study utilizes HRV analysis to examine a new method of intentionally shifting emotional states, and demonstrates that positive emotions lead to alterations in sympathovagal balance that may be beneficial in the treatment of hypertension. Anger, on the other hand, was shown to significantly increase sympathetic activation.
Summary: Salivary IgA, heart rate and mood were measured in thirty individuals before and after experiencing care or anger. Two methods

lees verder...